• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centralizm demokratyczny  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Grigorij Jeruchimowicz Glezerman (ros. Григо́рий Ерухи́мович Глезерма́н; ur. 13 stycznia 1907 w Twerze, zm. 30 maja 1980 w Moskwie) – radziecki filozof, uhonorowany tytułem „Zasłużony Działacz Nauki RFSRR”. W latach 1926–1930 studiował na Wydziale Ekonomicznym Moskiewskiego Instytutu Gospodarki Narodowej im. Gieorgija Plechanowa, następnie był wykładowcą filozofii. Włodzimierz Lenin (ros. Владимир Ленин), właśc. Władimir Iljicz Uljanow (ros. Владимир Ильич Ульянов), (ur. 10 kwietnia/22 kwietnia 1870 w Symbirsku, zm. 21 stycznia 1924 w Gorkach pod Moskwą) – rosyjski polityk, organizator i przywódca rewolucji październikowej, a następnie pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej. Współzałożyciel i lider partii bolszewickiej. Teoretyk ideologii komunizmu.
  Centralizm demokratyczny w strukturze partii[ | edytuj kod]

  Interesy, które wyraża partia komunistyczna, nie są zwykłą sumą prywatnych interesów poszczególnych robotników lub ich grup. Zjednoczyć wszystkie siły, kierować je do jednego celu, łączyć rozproszone działania jednostek i grup robotników może tylko scentralizowane kierownictwo.

  Konstytucja ZSRR z 1977 roku (roku znana również jako Konstytucja Rozwiniętego Socjalizmu lub Konstytucja Breżniewowska) – ustawa zasadnicza uchwalona w ZSRR 7 października 1977 roku. Zastąpiła konstytucję z 1936 roku. Była ostatnią ustawą zasadniczą ZSRR. Przestała obowiązywać wraz z jego rozpadem.Wielka Encyklopedia Radziecka (ros. Большая советская энциклопедия) – jedna z największych encyklopedii światowych w języku rosyjskim, wydawana w ZSRR w trzech edycjach (1926–1947, 1950–1958, 1969–1978). Obecnie w internecie istnieją edycje online wszystkich trzech wydań.

  Bezwzględna centralizacja i najsurowsza karność w szeregach proletariatu - to jeden z podstawowych warunków zwycięstwa nad burżuazją.

  Centralizm demokratyczny oznaczał:

 • wybieralność wszystkich kierowniczych organów partii od dołu do góry;
 • okresową sprawozdawczość partyjnych władz wobec organizacji partyjnych oraz wobec nadrzędnych instancji;
 • ścisłą dyscyplinę partyjną i podporządkowanie się mniejszości większości;
 • bezwzgłędnie obowiązujący charakter uchwał wyższych władz partyjnych dla władz niższych.
 • obowiązujący w KPZR komplet zasad:

  Propaganda radziecka – propaganda idei komunistycznych i radzieckiego stylu życia. U podstaw propagandy radzieckiej leżała ideologia marksizmu-leninizmu. Państwo prowadziło propagandę komunistyczną poprzez środki masowego przekazu, książki, filmy, przedstawienia teatralne, utwory sztuk wizualnych. Wszystkie rodzaje i typy sztuk, podobnie jak broszury propagandzistów i opracowania ideologów, głosiły moralność radziecką, nazywaną komunistyczną, mówiono też o rewolucyjnej moralności proletariatu. Na propagandzie radzieckiej wzorowana była propaganda w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Partia komunistyczna, partia marksistowsko-leninowska, "partia nowego typu" - partia polityczna, zbudowana wedle zasad opracowanych przez Lenina.
 • Decyzje władz wyższych są bezwzględnie obowiązujące dla wszystkich władz niższych i dla członków,
 • Wszystkie uchwały zapadają wprawdzie kolektywnie w gremiach wybieralnych, jednakże pomiędzy zebraniami owych gremiów małe grupy przywódcze (wybrane ścisłe władze) rządzą absolutnie.
 • Oznacza to, że raz wybrane władze partyjne mogą w praktyce mieć całkowitą kontrolę nad wyborami - bo przygotowania do nich trwają właśnie w czasie, w którym nie odbywają się żadne obrady plenarne. W partii obowiązuje absolutny zakaz frakcyjności; oznacza to, że wykluczone jest powstanie jakiejkolwiek grupy (frakcji), reprezentującej zdanie odrębne od zdania kierownictwa. Centralizm demokratyczny to całkowity prymat władzy wykonawczej, w szczególności zaś stojących na jej czele jednostek.

  Frakcja polityczna (z łac. fractio - łamanie) to zorganizowana i zdyscyplinowana grupa ludzi, która wyodrębniła się w ramach szerszego organizmu politycznego (nie zerwała z nim organizacyjnych powiązań). Jest ona świadoma własnych odrębności, które wynikają z akceptowania odmiennych idei, preferowania odmiennego stylu postępowania politycznego lub realizowania specyficznych celów.Karen Nersesowicz Brutenc (ros. Каре́н Нерсе́сович Бруте́нц, 1924-2017) – radziecki działacz partyjny i orientalista narodowości ormiańskiej.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa „Książka i Wiedza” – polskie wydawnictwo powstałe w 1948 z połączenia Spółdzielni Wydawniczej „Książka”" (utworzonej przez działaczy PPR) i wydawnictwa "Wiedza" (związanego z PPS). W 1973 wydawnictwo weszło w skład koncernu RSW Prasa-Książka-Ruch, którego częścią pozostawało do likwidacji konglomeratu w 1990 r.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Otto Wilhelm (Ville) Kuusinen (ur. 4 października 1881, Laukaa - zm. 17 maja 1964, Moskwa) – fiński i radziecki polityk.
  Wiktor Grigorjewicz Afanasjew (ros. Ви́ктор Григо́рьевич Афана́сьев, ur. 18 listopada 1922 we wsi Aktarnysz w Tatarskiej ASRR, zm. 10 kwietnia 1994 w Moskwie) – radziecki filozof, dziennikarz i polityk.
  Abram Gierasimowicz Milejkowski (ros. Абрам Герасимович Милейковский; ur. 15 stycznia 1911 w Mińsku, zm. 12 stycznia 1995 w Moskwie) – radziecki ekonomista marksistowski, członek-korespondent Akademii Nauk ZSRR (od 1966), akademik Akademii Nauk ZSRR (od 1981), akademik Rosyjskiej Akademii Nauk (od 1991). Pochowany na Cmentarzu Trojekurowskim w Moskwie.
  Anarchizm (od stgr. ἀναρχία anarchia – „bez władcy”) lub wolnościowy socjalizm – doktryna postulująca model społeczeństwa opartego na dobrowolnej współpracy, równości społecznej, solidarności międzyludzkiej i poszanowaniu wolności jednostki, odrzucająca potrzebę istnienia instytucji państwa, kapitalizmu oraz innych form władzy, wyzysku, przymusu i hierarchii, a także ruch społeczny dążący do realizacji tych celów.
  Piotr Nikołajewicz Fiedosiejew (ros. Пётр Николаевич Федосеев; ur. 22 sierpnia 1908, zm. 18 września 1990) – radziecki filozof, socjolog i działacz społeczny.
  Boris Wasiljewicz Rakitski (ros. Бори́с Васи́льевич Раки́тский; ur. 26 czerwca 1936 w Nowosybirsku) – radziecki i rosyjski ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, profesor ekonomii politycznej (od 1984), uhonorowany tytułem „Zasłużony Działacz Nauki RFSRR”.
  Podstawy marksizmu-leninizmu (ros. Основы марксизма-ленинизма) – radziecki podręcznik akademicki do marksizmu-leninizmu, stworzony przez grupę autorów na czele z Otto Kuusinenem i wydany w ZSRR w 1959 roku. Na język polski książka została przetłumaczona przez zespół autorów w składzie Reginy Hekker i in. Jest to podręcznik bardzo obszerny – w polskim wydaniu książka ma prawie 1000 stron. Podręcznik wykłada marksizm-leninizm w następującej kolejności:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.709 sek.