Cecylia Walewska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Cecylia Wiktoria Walewska, z domu Zaleska (ur. 2 listopada 1859 w Radomsku, zm. w kwietniu 1940 w Warszawie) – polska prozaiczka, publicystka, i działaczka ruchu kobiecego.

Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (lit. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do dziś w Wilnie.

Życiorys[ | edytuj kod]

Od wczesnego dzieciństwa mieszkała w Warszawie. Ukończyła gimnazjum (1875) i konwersatorium muzyczne w Warszawie. Dokształcała się na Uniwersytecie Latającym słuchając m.in. wykładów Karola Dunina, Ludwika Krzywickiego, Adama Mahrburga, a następnie aż do wybuchu I wojny światowej w Towarzystwie Kursów Naukowych.

Feminizm (łac. femina ‘kobieta’) – ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet. Istnieje wiele nurtów feminizmu, odróżniających się stanowiskami w takich kwestiach jak np. prawa kobiet i płeć kulturowa.Maria Rodziewiczówna pseudonim "Žmogus", "Mario", "Weryho" (ur. 2 lutego 1863 we wsi Pieniucha na Grodzieńszczyźnie, zm. 16 listopada 1944 na folwarku Leonów koło Żelaznej pod Skierniewicami) – polska pisarka, członkini Warszawskiego Towarzystwa Teozoficznego.

Od siedemnastego roku życia pracowała jako nauczycielka muzyki. W 1894 za udział w manifestacji na cześć Kilińskiego. aresztowana przez władze rosyjskie i skazana na zesłanie do Kurska. Po powrocie uczestniczyła w tajnym nauczaniu, zaangażowana w latach 1895–1905 w prace kółka Cecylii Śniegockiej. W latach 1906–1913 uczestniczyła w pracach Towarzystwa Kultury Polskiej, w 1910 zorganizował i przewodniczyła jej Komisji do Spraw Kobiecych W latach 1911–1915 zorganizowała i prowadziła tajne komplety nauczania w swoim prywatnym mieszkaniu. Po zakończeniu panowania rosyjskiego w 1915 zorganizowała i prowadziła do 1923 trzy szkoły niedzielne i wieczorowe dla pracownic.

Olympe de Gouges, fr. Olympe de Gouges (ur. 7 maja 1748 w Montauban, zm. 3 listopada 1793 na Place de la Revolution w Paryżu) – francuska abolicjonistka, feministka, dramatopisarka. Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

Od 1899 do 1927 była członkiem redakcji czasopisma kobiecego „Bluszcz” zajmującego się kwestią emancypacji kobiet. Po odzyskaniu niepodległości w latach 1918–1923 była referentką do spraw zatrudnienia kobiet w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. tym czasie uzyskała też dyplom ukończenia Wolnej Wszechnicy Polskiej. Członek Komitetu na rzecz Śląska. Była członkinią m.in. Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich i Polskiego Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet Polskich.

Jarosław Włodarczyk (ur. 1970) – dziennikarz, doradca mediowy, prezes Press Club Polska. Od 2013 roku Sekretarz Generalny International Association of Press Clubs.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

Jest pochowana na cmentarzu Powązkowskim (kwatera 80-3-3).

Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Prawda - tygodnik informacyjno-polityczny, wydawany w latach 1925-1935 w Łodzi. Publikował artykuły o tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej, literackiej, a także regionalne. Prezentował poglądy konserwatywne.
Polona – polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.
Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Szafot (st. fr. chafoud - rusztowanie) – rodzaj estrady, podium, na którym przez ścięcie mieczem, później toporem, a jeszcze później gilotyną wykonywano publiczne egzekucje.
Kurier Codzienny – pismo wydawane w Warszawie w latach 1865–1905. Początkowo przez braci Orgelbrandów z Mieczysławem jako redaktorem naczelnym i Hipolitem jako wydawcą, od 1887 do 1903 przez przedsiębiorstwo wydawnicze Gebethner i Wolff, które nadało mu profil informacyjno–polityczny, pod redakcją Karola Kucza. Po przejęciu władzy w PPS przez komunistów pismo znalazło się w niełasce i po wydaniu 15 kolejnych numerów władze carskie nakazały jego zamknięcie.

Reklama