• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • CD Projekt  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Grupa kapitałowa CD Projekt – polski wydawca oraz producent gier wideo z siedzibą w Warszawie i oddziałami w Krakowie oraz Los Angeles. Pierwsza ze spółek działająca pod firmą CD Projekt została założona w 1994 roku przez Marcina Iwińskiego i Michała Kicińskiego. Obecna spółka dominująca grupy, CD Projekt, notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. – spółka prawa handlowego, wydawca prasy. Istnieje od 1994 roku (do 2010 r. jako Axel Springer Polska Sp. z o.o.) i należy do grona największych wydawców prasy w Polsce. Od 2010 roku firma jest częścią międzynarodowej spółki mediowej Ringier Axel Springer Media AG (z siedzibą w Zurychu), która oprócz Polski działa również w Czechach, na Słowacji i w Serbii. Właścicielami Ringier Springer Media AG są: niemiecki koncern mediowy Axel Springer AG (50% udziałów) i szwajcarska spółka mediowa Ringier AG (50% udziałów).
  Historia spółki[ | edytuj kod]
  Roman Kluska, założyciel Optimusa

  Spółka Optimus zmieniła dwukrotnie swoją nazwę i za każdym razem przejmowała ją od innej, zależnej od siebie firmy. 25 lipca 2011 roku spółka przyjęła nazwę CD Projekt Red, którą odziedziczyła od posiadanej przez siebie spółki CD Projekt Red. Oba podmioty dzieliły jedną nazwę do października 2011 roku, kiedy to spółka-córka połączyła się ze spółką-matką poprzez przeniesienie majątku. We wrześniu 2012 roku spółka CD Projekt, również zależna od CD Projekt Red zmieniła swoją nazwę na cdp.pl. W listopadzie tego samego roku, CD Projekt Red zmienił nazwę na CD Projekt, co miało ułatwić identyfikację grupy kapitałowej. Nazwa CD Projekt Red przetrwała i odnosi się do studia deweloperskiego, będącego formalnie częścią spółki.

  Agora Spółka Akcyjna – polska, publiczna spółka prawa handlowego, notowana na giełdzie w Warszawie, prowadząca działalność mediową. Nazwa spółki pochodzi od greckiego określenia miejsca spotkań.Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.

  Optimus (1988–2011)[ | edytuj kod]

  Przedsiębiorstwo powstało w 1988 roku, jako prywatna firma Romana Kluski. Od 1994 Optimus był notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2000 - 2002 następowały przekształcenia prawne spółki, w wyniku czego została ostatecznie podzielona na dwa odrębne podmioty gospodarcze - Optimus i Grupę Onet. 28 sierpnia 2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd podjęła decyzję o wycofaniu spółki z GPW. Powodem było niewłaściwie wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółkę. Decyzja nie weszła jednak w życie i Optimus pozostał na giełdzie.

  Kasa rejestrująca – urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży detalicznej.Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP, CBŚ) – jednostka organizacyjna Policji służby śledczej realizująca na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej. Do 9 października 2014 roku, jako Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji, było komórką organizacyjną polskiej Komendy Głównej Policji, mającą za zadanie zwalczanie przestępczości zorganizowanej, transgranicznej, kryminalnej, narkotykowej, ekonomicznej oraz związanej z aktami terrorystycznymi, a także rozpoznawanie i rozpracowywanie szczególnie groźnych grup przestępczych. Pracuje w niej 1800 osób.

  Na początku 2006 r. główna siedziba spółki Optimus przeniesiona została z Nowego Sącza do Warszawy, a montaż komputerów na zasadzie outsourcingu do zakładu ABC Data. W tym samym roku firma złożyła również pozew o odszkodowanie w wysokości 35 mln zł za niezgodne z prawem decyzje organów skarbowych z 2002 roku, które według Optimusa doprowadziły do utraty renomy przez firmę, straty 27 mln zł oraz bezpośrednie koszty postępowania skarbowego w wysokości 8 mln zł.

  Portal internetowy – internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. W intencji twórców, ma to zachęcać użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce WWW i traktowania go jako bramy do Internetu.Andrzej Sapkowski (ur. 21 czerwca 1948 w Łodzi) – polski pisarz fantasy. Jest najczęściej po Lemie tłumaczonym polskim autorem fantastyki.

  31 października 2007 członkowie zarządu Optimusa, Piotr Lewandowski i Michał Lorenc, zostali zatrzymani przez CBŚ w sprawie kontrowersyjnego podwyższenia kapitału w spółce. 16 kwietnia 2008 Lewandowski został ponownie zatrzymany przez CBA pod zarzutem wyprowadzania pieniędzy ze spółki.

  22 stycznia 2008 roku spółka złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, jednak został on wycofany po przeprowadzeniu publicznej emisji akcji, z której część wpływów (13,5 mln zł) została przeznaczona na pokrycie zobowiązań. Kolejny wniosek o upadłość został zgłoszony przez firmę Zatra, jednak sądy obu instancji oddaliły go.

  Komputer osobisty (ang. personal computer) – mikrokomputer przeznaczony przede wszystkim do użytku osobistego w domu i biurze. Służy głównie do uruchamiania oprogramowania biurowego, dostępu do zasobów Internetu, prezentacji treści multimedialnych (tekst, obrazy, dźwięki, filmy i inne), jak i gier.Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

  Optimus jest twórcą największego polskiego portalu internetowegoOnet.pl. Po sprzedaży udziałów w firmie przez jej założyciela Romana Kluskę portal internetowy został przekazany do spółki-córki Onet, która następnie została przejęta przez grupę ITI, a w 2012 roku trafiła w ręce grupy Axel Springer Polska. Nazwa Onet.pl pochodzi od słowa OptimusNET.

  Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu w województwie małopolskim, siedziba ziemskiego powiatu nowosądeckiego. Trzecie co do liczby mieszkańców i trzecie co do powierzchni miasto w województwie małopolskim. Węzeł komunikacyjny, główny ośrodek turystyczny Sądecczyzny. Jedno z najstarszych miast w Małopolsce – lokowane 8 listopada 1292 roku. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.Termin outsourcing jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych. Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy. Outsourcing jest częścią szerszego zagadnienia - strategii przedsiębiorstwa w obszarze sourcingu.

  CD Projekt (2011–)[ | edytuj kod]

   Zapoznaj się również z: CD Projekt Red.

  W marcu 2010 roku ujawniono plany połączenia Optimusa z firmą CDP Investment, właścicielem dystrybutora gier komputerowych CD Projekt. Powodem była chęć szybkiego wejścia silniejszego finansowo CDP Investment na giełdę papierów wartościowych. Od tego czasu działalność spółki skoncentrowała się niemal wyłącznie na produkcji, dystrybucji i lokalizacji gier komputerowych. Formalne przejęcie CDP Investment przez Optimusa nastąpiło 3 stycznia 2011 roku.

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:Marcin Iwiński – polski przedsiębiorca współzałożyciel CD Projekt, która jest główną spółką grupy kapitałowej, do której należą również: CD Projekt RED, cdp.pl, GOG.com, w której posiada 13,3 proc. akcji giełdowych. Partner biznesowy Michała Kicińskiego. Absolwent Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing Przedsiębiorca Roku 2008 E&Y, a także Człowiek Roku 2010 Polskiego Internetu. Laureat Śląkfy w kategorii wydawca roku za rok 2000 oraz wspólnie z Michałem Kicińskim za rok 2006.

  Według skonsolidowanego raportu finansowego za pierwszy kwartał 2011 Optimus SA był właścicielem następujących spółek: CD Projekt (dystrybucja i lokalizowanie gier komputerowych), CD Projekt Red (produkcja własnych gier komputerowych), Porting House (tłumaczenie i lokalizacja gier oraz przenoszenie gier na różne platformy cyfrowe), GOG Ltd. (cyfrowa dystrybucja gier komputerowych przez internet i sieci komórkowe), Optibox i Metropolis Software, przy czym ostatnie dwie z tych spółek znajdują się w stanie likwidacji.

  ABC Data S.A. – polski dystrybutor sprzętu IT i elektroniki użytkowej. Spółka prowadzi działalność w ośmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polsce, Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie, Estonii, Rumunii oraz na Węgrzech. Przedsiębiorstwo zajmuje się również dystrybucją sprzętu RTV i AGD. Od 2010 roku ABC Data notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) – istniejący w latach 1991-2006 organ państwowy sprawujący nadzór nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi i towarami giełdowymi oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych i rynku towarów giełdowych. KPWiG miała siedzibę w Warszawie. Zadania KPWiG przejęła Komisja Nadzoru Finansowego.

  Według tego samego raportu 43,76% akcji Optimusa należało do porozumienia osób fizycznych, w skład którego wchodzą Michał Kiciński (17,23%), Marcin Iwiński (16,76%), Piotr Nielubowicz (6,45%) i Adam Kiciński (3,32%), 9,48% akcji należy do PKO TFI, a pozostałe 46,76% jest rozproszone wśród drobnych akcjonariuszy z których żaden nie ma więcej niż 5% akcji.

  mWIG40 – indeks giełdowy średnich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, który zastąpił po sesji w dniu 16 marca 2007 indeks MIDWIG.CD Projekt Red – polski producent gier komputerowych, powstały w 2002 roku jako spółka zależna od CD Projekt (pierwszej spółki o tej nazwie, obecnie CDP). Studio należało do holdingu CDP Investment, połączonego później ze spółką Optimus. Siedziba firmy znajdowała się w Warszawie. W ramach późniejszych licznych przekształceń spółki-matki, CD Projekt Red stało się oddziałem prawnie będącym częścią spółki CD Projekt SA (do listopada 2012 CD Projekt Red SA).

  25 lipca 2011 roku nastąpiła formalna zmiana nazwy spółki z Optimus Spółka Akcyjna na CD Projekt Red Spółka Akcyjna. W listopadzie następnego roku spółka przyjęła nazwę CD Projekt Spółka Akcyjna.

  Przejęcie Optimusa i uczynienie go główną spółką grupy kapitałowej dało holdingowi istotną korzyść. Dzięki przejęciu CD Projektu i CD Projektu Red przez Optimusa i jego połączeniu z CDP Investment grupa spółek mogła wejść na giełdę dużo łatwiej niż w przypadku przekształcania tej ostatniej w spółkę akcyjną i jej przygotowania do debiutu na parkiecie w tradycyjny sposób.

  Metropolis Software – nieistniejący już, polski producent gier komputerowych. Firma założona została przez Adriana Chmielarza i Grzegorza Miechowskiego w 1992 roku.Bankier.pl – polski serwis internetowy o tematyce finansowo-biznesowej należący do Bonnier Business Polska Sp. z o.o. działający od 2000 roku, wcześniej należał do Grupy Allegro. Siedziba redakcji znajduje się we Wrocławiu. Jeden z największych serwisów tego typu w Polsce. W lipcu 2015 miał blisko 2,1 mln użytkowników

  Sprzedaż marki Optimus (2013)[ | edytuj kod]

  We wrześniu 2013 roku CD Projekt sprzedał markę Optimus spółce AB. W rezultacie powstała zależna od niej spółka Optimus, która, podobnie jak wszystkie kiedykolwiek związane z marką podmioty gospodarcze, świadczy usługi z zakresu informatyki.

  Identyfikacje graficzne firmy[ | edytuj kod]

  Logo spółki CD Projekt do maja 2014 roku różniło się od dawnego logotypu spółki CDP jedynie barwą. Wspomniany logotyp był czerwony, podczas gdy grafika korporacyjna pierwotnej spółki CD Projekt miała kolor niebieski. Ta identyfikacja graficzna firmy bazowała na logo CD Projekt Red, w którym dodatkowo widniały 3 litery: R, E i D o tym samym kroju co reszta napisu, ale w kolorze bordowym podobnie jak pierwsze litery nazwy, czyli C i D. Logo studia deweloperskiego (pierwotnie CD Projekt Red Sp z o.o.) również zawierały ten sam logotyp, przy czym litery słowa RED zostały umiejscowione pionowo przy literze T. Wcześniejsze logo studia zawierało napis „RED STUDIO” i wizerunek budynków przemysłowych.

  Onet.pl – jeden z największych polskich mediów internetowych, od listopada 2012 kontrolowany przez Ringier Axel Springer Media AG (75% udziałów). Dotychczasowy właściciel – Grupa TVN – posiada 25% udziałów.Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
 • Pierwsze logo używane do sierpnia 2011

 • Drugie logo używane do listopada 2012

 • Trzecie logo używane do maja 2014

 • Aktualne logo spółki składa się z dwóch elementów – graficznego symbolu przedstawiającego kardynała szkarłatnego oraz czarnego napisu „CD Projekt”.

  Dawna grupa kapitałowa Optimusa[ | edytuj kod]

  Spółka Optimus zajmowała się głównie produkcją komputerów, ale poprzez swoje spółki zależne obecna była także na rynku produkcji i dystrybucji gier i programów komputerowych, czy w rozwijającym się wówczas rynku portali internetowych.

  Kardynał szkarłatny (Cardinalis cardinalis) − gatunek małego ptaka z rodziny kardynałów (Cardinalidae). Występuje na południu Ameryki Północnej, od południowych krańców Kanady po południowe obszary Stanów Zjednoczonych (Maine i Teksas), Meksyk oraz północne krańce Gwatemali i Belize. Spotykany również na Wielkiej Wyspie na Hawajach. Preferuje obszary zalesione, ogrody, zarośla i bagna.„Gazeta Wyborcza” (oficjalny skrót GW) – wysokonakładowy, ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny wydawany w Warszawie od 8 maja 1989 przez koncern mediowy Agora S.A.. „Gazeta Wyborcza” powstała na podstawie uzgodnień Okrągłego Stołu, początkowo jako organ prasowy NSZZ „Solidarność”, a po zerwaniu współpracy ze związkiem – jako niezależna gazeta. Redaktorem naczelnym pisma jest Adam Michnik.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  AB SA – polskie przedsiębiorstwo handlu hurtowego z siedzibą we Wrocławiu, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zajmuje się głównie dystrybucją sprzętu komputerowego. Spółka AB jako dystrybutor IT w Polsce funkcjonuje od roku 1993. 13 lat później spółka zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. AB S.A. jest największym dystrybutorem pod względem przychodów w regionie trzech krajów: Polska, Czechy i Słowacja.
  Gra komputerowa (gra wideo, ang. video game) – rodzaj oprogramowania komputerowego przeznaczonego do celów rozrywkowych bądź edukacyjnych (rozrywka interaktywna) i wymagającego od użytkownika (gracza) rozwiązywania zadań logicznych lub zręcznościowych. Gry komputerowe mogą być uruchamiane na komputerach osobistych, specjalnych automatach, konsolach do gry, telewizorach, telefonach komórkowych oraz innych mobilnych urządzeniach, nazywanych łącznie platformami sprzętowymi. Zadania stawiane przed graczem w grach komputerowych różnią się w zależności od gatunku i mogą polegać na przykład na rozwiązaniu zadania logicznego, eliminacji wirtualnych przeciwników czy też rywalizacji ze sztuczną inteligencją bądź innymi graczami (gra wieloosobowa); interaktywna rozrywka w celach zawodowych nosi nazwę sportu elektronicznego.
  CDP Sp. z o.o. (do 12 kwietnia 2017 r. cdp.pl Sp. z o.o., do 21 września 2012 CD Projekt Sp. z o.o.) – polski wydawca i dystrybutor gier komputerowych, który w swej ponad dwudziestoletniej historii prowadził również dystrybucję filmów, e-booków, audiobooków, książek i gier karcianych. Spółka jest m.in. polskim dystrybutorem marki Wiedźmin, Diablo, World of Warcraft i Call Of Duty.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) – służba specjalna państwa polskiego, urząd do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa, działająca na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708).
  Wirtualna Polska (WP) – pierwszy polski portal internetowy, wchodzi w skład Grupy o2, siedziba w Gdańsku. Interaktywna platforma komunikacji, informacji, e-commerce oraz e-biznes.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.777 sek.