Buriaci

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Buriaci (buriac. ᠪᠣᠷᠢᠶᠠᠳ, Буряадууд, mongol. Буриад, ros. Буряты) – naród mongolski, zamieszkujący południową Syberię. Całkowitą populację Buriatów szacuje się od ok. 500 tys. do 690 tys. osób (2010), przez co stanowią najliczniejszy naród autochtoniczny tej cz. Azji. Posługują się językiem buriackim, należącym do rodziny mongolskiej, rozpowszechniony wśród nich jest także język mongolski i rosyjski. Przed 1931 używali pisma mongolskiego, w 1931–1939 alfabetu łacińskiego, następnie wprowadzono zmodyfikowaną cyrylicę.

Jęczmień (Hordeum L.) – rodzaj zbóż z rodziny wiechlinowatych. W zależności od podziału wyróżnia się od 20 do 25 gatunków tego rodzaju traw jednorocznych lub trwałych. Pochodzi ze stref umiarkowanych półkuli północnej. Gatunkiem typowym jest Hordeum vulgare L.. 17 października 2012 r. tygodnik Nature poinformował, że brytyjscy naukowcy rozszyfrowali genom jęczmienia.Zabajkale (ros.: Забайкалье, Zabajkalje) – górska kraina w azjatyckiej części Rosji na wschód od jeziora Bajkał. Rozciąga się prawie 1000 km między Górami Patomskimi i Północnobajkalskimi na północy a granicą Rosji z Mongolią i Chinami na południu oraz ponad 1000 km między Bajkałem na zachodzie a połączeniem Szyłki i Argunu na wschodzie.

Zamieszkują w północnej Azji, w pobliżu jeziora Bajkał – gł. w rosyjskiej Buriacji, gdzie stanowią ok. 30% populacji, oraz w Ust-Ordyńsko-Buriackim Okręgu Autonomicznym i Agińsko-Buriackim Okręgu Autonomicznym, a także na ościennych terenach Rosji. Ogólna liczba Buriatów w Federacji Rosyjskiej wynosi ok. 460 tys. (wg wyników spisu powszechnego z 2002 roku: 445 175 osób). Poza tym naród ten żyje w Mongolii (ok. 40 tys.) i na północnym wschodzie Chin (ok. 65 tys.).

Kan (ros. Кан) – rzeka w Rosji (Kraj Krasnojarski), prawy dopływ Jeniseju. Początek bierze u szczytu Eryk Arak Tajga w Sajanach Wschodnich. Większość biegu rzeki wzdłuż Gór Jenisejskich. Uchodzi do Jeniseju poniżej Krasnojarsku.Etnografia – dyscyplina naukowa zajmująca się całościowym opisem i analizą kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych. Jej zakres obejmuje teorię kultury ludowej jak i badanie poszczególnych jej dziedzin i wytworów materialnych. W zależności od tradycji naukowej, pod pojęciem etnografia rozumie się wszystkie nauki etnologiczne, bądź też jedną z tych nauk.

Demografia[ | edytuj kod]

Dla poł. XVII w. całkowitą liczbę Buriatów szacuje się na ok. 77 tys. osób. Radzieccy etnografowie przyjęli, że liczebność plemion mongolskich zamieszkujących rejon Bajkału w pierwszych dekadach XVII w. oscyluje wokół 50–60 tys. osób. Przybliżona liczebność Buriatów w tym okresie jest obecnie szacowana między 550 tys. a 690 tys. osób. Według spisu powszechnego, przeprowadzonego w Imperium Rosyjskim w 1897, buriacki, jako swój język rodzimy wskazało 288 663 osób. Według ostatniego spisu powszechnego, przeprowadzonego w Rosji w 2010, liczba Buriatów wyniosła 461 389 osób. Buriaci zamieszkują gł. rejon Bajkału: Buriację (286 839 osób), ob. irkucki (77 667 osób, w tym w Buriacji Ust-Ordyńskiej 54 tys.) – w Zabajkalu (73 941 osób, w tym w Buriacji Agińskiej 50 125). Buriaci zwartą grupą zamieszkują również Jakucję (7 011 osób). Największymi skupiskami wewnętrznej diaspory buriackiej w Rosji są: Moskwa, Petersburg, Nowosybirsk i Tomsk.

Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Hulun Buir (chin. 呼伦贝尔, pinyin Hūlúnbèi’ěr; mong. Kölün buyir) – miasto o statusie prefektury miejskiej w Chinach, w regionie autonomicznym Mongolia Wewnętrzna. W 1999 roku na obszarze prefektury miejskiej zamieszkiwało 2 713 717 osób. Siedzibą prefektury miejskiej jest Hailar.

Chiny[ | edytuj kod]

Liczbę Buriatów w Chińskiej Republice Ludowej szacuje się od ok. 70 tys. do 169 tys. osób. Zamieszkują gł. północno-wschodnie rejony państwa, tj. północno-zachodnią Mandżurię i północno-wschodnią Mongolię Wewnętrzną. Historycznie i najliczniej chińscy Buriaci zamieszkują Bargę, położoną w zachodniej części miasta-prowincji Hulun-Buir i północno-wschodniej Mongolii Wewnętrznej. Populacja składa się z ok. 90–60 tys. osób wywodzących się z tradycyjnych etnosów buriackich (Chen-Qi, Khoshun Shine-Yutsi, Shine-Zotsi) i ok. 7 tys. Buriatów innego pochodzenia. Oficjalny spis ludności w Chińskiej Republice Ludowej klasyfikuje Buriatów jako Mongołów, co utrudnia poprawne oszacowanie ich liczebności. Według spisu powszechnego, przeprowadzonego w 1982, liczba osób posługująca się językiem buriackim wyniosła 65 tys. (47 tys. osób wskazało za swój język rodzimy nowoburiacki, 14 tys. – staroburiacki i 4,5 tys. – agiński).

<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Ketowie (dawna nazwa: Ostiacy jenisejscy, nazwa własna: w l. poj. ket - człowiek, w l. mn. deng - ludzie) – autochtoniczny etnos paleoazjatycki z zachodniej Syberii (Rosja).

Mongolia[ | edytuj kod]

W 2010 liczebność Buriatów w Mongolii wyniosła 48 074 osób, w tym 45 087 osób zamieszkuje obszar historycznie związany z Buriacją, ajmaki wschodni, chentejski, selengijski, bulgański, chubsugalski. Ten sam spis uwzględnił Bargutów, jako odrębny etnos, wskazując ich liczbę na 2989 osób.

Masyw górski (ang., fr. massif, niem. massiv; od łac. massa – "bryła") – zwarty górotwór, zbudowany zwykle ze skał pochodzenia magmowego lub metamorficznego, czasami osadowego podobnego typu, występujący samodzielnie lub jako część większego łańcucha górskiego; również wyraźnie wydzielona (np. szerokimi przełęczami) część grzbietu górskiego. Niekiedy jako masyw określa się niewielką grupę górską, np. Masyw Śnieżnika, Masyw Ślęży, Masyw Magury Wątkowskiej.Bajkał (ros. Озеро Байкал) – jezioro tektoniczne w Azji, zwane „Syberyjskim morzem” i "Błękitnym okiem Syberii", położone na terytorium Rosji (Syberia) w Republice Buriacji i obwodzie irkuckim. Jest ono najstarszym i najgłębszym jeziorem na świecie, a ponadto – pod względem powierzchni – drugim jeziorem w Azji i siódmym na świecie.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.
Owies (Avena L.) – rodzaj roślin należących do rodziny wiechlinowatych obejmujący około 35 gatunków (wiele z nich to rośliny uprawne), które w stanie dzikim występują w basenie morza Śródziemnego i Azji Środkowej, a w Polsce dziko występuje głównie owies głuchy (chwast). Gatunkiem typowym jest Avena sativa L..
Naród – wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków. Chociaż naród wyróżnia się na tle innych zbiorowości, to jednak nie jest możliwe precyzyjne zdefiniowanie tego pojęcia. W socjologii nie ma jednej definicji tego pojęcia, istnieją też rozbieżności między stanowiskiem socjologów, antropologów i historyków.
Cyrylica – pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich, większości południowosłowiańskich i innych. Nazwa nawiązuje do apostoła Słowian – św. Cyryla, który wspólnie ze św. Metodym, prowadząc misję wielkomorawską wśród Słowian zapisał i wprowadził do liturgii język słowiański. Do zapisu tego języka zostały stworzone dwa alfabety – głagolica i później cyrylica (pismo uproszczone na bazie dużego alfabetu greckiego – majuskuły oraz głagolicy, z której zostały przeniesione niektóre litery).
Żyto (Secale L.) – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych. Pochodzi z Azji. Liczy około 10 gatunków, z których najważniejszym ze względów gospodarczych jest uprawiane żyto zwyczajne. Gatunkiem typowym jest Secale cereale L.:
Motyka (haczka) - narzędzie ręczne służące do spulchniania gleby, kopczykowania roślin, zwalczania chwastów; wykorzystywana głównie w ogrodnictwie i rolnictwie.
Brona – narzędzie uprawowe do spulchniania i rozdrabniania roli (bronowania). Stosowane najczęściej po orce do rozdrabniania roli, lub po zasiewie, w celu przykrycia materiału siewnego cienką warstwą rozdrobnionej gleby. Stosowane jest także do usuwania kłączy i rozłogów chwastów, jako jedna z metod zwalczania chwastów. Napędzane (ciągnięte) przy pomocy ciągnika lub konia. Rozróżnia się:

Reklama