Bundeskriminalamt (Niemcy)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Logo Bundeskriminalamt

Bundeskriminalamt (Bundeskriminalamt  lub BKA , z niem. Federalny Urząd Śledczy) – federalna policyjna agencja śledcza w Niemczech podlegająca bezpośrednio Federalnemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Niemiec. Jako że egzekwowanie prawa w Niemczech jest w rękach krajów związkowych, BKA angażuje się tylko w sprawy międzynarodowej przestępczości zorganizowanej lub na wniosek właściwych organów państwa lub federalnego ministra spraw wewnętrznych. Prokurator federalny może ją skierować do badania przypadków szczególnych interesu publicznego.

Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.

BKA nie należy mylić z austriackim Federalnym Biurem Śledczym, które również nazywa się Bundeskriminalamt, ale w skrócie .BK – (kropka z przodu).

Zadania[ | edytuj kod]

Obowiązkiem BKA jest koordynacja organów ścigania we współpracy z biurami dochodzenia karnego poszczególnych krajów związkowych Niemiec (te landowe biura śledcze znane są jako Landeskriminalamt, w liczbie mnogiej Landeskriminalämter) oraz prowadzenie śledztw w przypadku poważnych przestępstw, zwłaszcza gdy zaangażowane są inne państwa.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.

BKA ma swoją siedzibę w Wiesbaden i zajmuje trzy różne miejsca w mieście, z których jedno należało w latach 1945–1993 do Sił Powietrznych USA. Poza Wiesbaden siedziby BKA znajdują się w Berlinie, Bonn i Meckenheim.

W BKA działa około 5200 funkcjonariuszy, których najważniejszymi zadaniami w służbie są:

 • koordynacja działań między Federacją a policją poszczególnych krajów związkowych (szczególnie z organami prowadzącymi dochodzenia karne),
 • zbieranie i analiza danych wywiadowczych oraz zarządzanie bazą danych INPOL (baza danych dotyczących wszystkich ważnych przestępstw i przestępców),
 • badanie spraw terroryzmu oraz innych przestępstw umotywowanych politycznie, jak również przestępstw narkotykowych, dotyczących broni oraz finansowych i/lub ekonomicznych
 • ochrona świadków federalnych,
 • działanie jako izba rozrachunkowa w celu identyfikacji i katalogowania zdjęć i informacji nt. ofiar wykorzystywania seksualnego dzieci, podobnie do National Center for Missing & Exploited Children w Stanach Zjednoczonych.
 • BKA pomaga krajom związkowym w zakresie spraw sądowych, badań naukowych i organizacji śledztwa. Jest to niemieckie, centralne biuro Europolu, Schengen Information System, niemieckiego AFIS, czyli Automatycznego Systemu Rozpoznawania Odcisków Palców (ang. Automated Fingerprints Indentification System) oraz Interpolu.

  Śledztwo - podstawowa forma prowadzenia postępowania przygotowawczego, uregulowana przez przepisy kodeksu postępowania karnego.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.


 • Główna siedziba BKA w Wiesbaden

 • Siedziba BKA w Meckenheim

 • Nowe laboratorium kryminalistyczne BKA

 • Biura w Berlinie wraz z zespolonym centrum przeciwdziałania terroryzmowi niemieckich tajnych agencji

 • „Treptower” w Berlinie z biurami BKA

  Meckenheim - miasto w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Kolonia, w powiecie Rhein-Sieg. W 2010 liczyło 24 241 mieszkańców.Przestępczość zorganizowana – zjawisko kryminalne występujące w skali międzynarodowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym przestępstwa. Obejmuje ona zbiór poszczególnych przestępstw, złożoną postać (formę) aspołecznych zachowań, nie jest zjawiskiem wcześniej nieznanym, występowała w wielu krajach, w różnej formie, a przedmiotem jej zainteresowań były różne obszary życia społeczno-ekonomicznego.


 • Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Kraj związkowy, tzw. land (niem. das Land – „ziemia”, „kraj”, „kraina” lub das Bundesland – „kraj związkowy”) – nazwa części składowej federacji w Niemczech i Austrii.
  Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  United States Air Force (USAF) – Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, jeden z rodzajów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, odpowiedzialny za pewną część działań w powietrzu (duża liczba samolotów i śmigłowców bojowych podlega także marynarce wojennej, wojskom lądowym i korpusowi piechoty morskiej). Utworzone zostały jako odrębny rodzaj sił zbrojnych na bazie lotnictwa armii amerykańskiej, 18 września 1947, poprzednikiem USAF były:
  Terroryzm – użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań.
  Interpol – międzynarodowa organizacja policji, pomagająca organom ścigania w walce z wszelkimi formami przestępczości. Działa ona w 190 krajach. Kieruje się czterema podstawowymi funkcjami, które zapewniają zaawansowaną technologicznie infrastrukturę wsparcia technicznego i operacyjnego w celu umożliwienia policji na całym świecie sprostania wyzwaniom przestępczości XXI wieku. Sekretariat generalny, działający w Lyonie pracuje 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu zapewniając centralny punkt kontaktowy dla National Central Bureau (NCB) w każdym kraju członkowskim w celu uzyskania pomocy lub informacji na temat dochodzeń transgranicznych.

  Reklama