Bugtracker

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bugtrackerprogram służący do rejestrowania i zarządzania informacjami o błędach napotkanych w oprogramowaniu. Głównym zadaniem takiego oprogramowania jest:

Launchpad jest aplikacją sieciową wspierającą rozwój oprogramowania, szczególnie wolnego oprogramowania. Jest on rozwijany i utrzymywany przez firmę Canonical Ltd.Bitbucket – hostingowy serwis internetowy przeznaczony dla projektów programistycznych wykorzystujących system kontroli wersji Git oraz Mercurial, którego obecnym właścicielem jest firma Atlassian. Serwis umożliwia bezpłatne wykorzystanie usługi wraz z dodatkowymi, płatnymi planami. Jest obecnie jednym z najpopularniejszych tego typu serwisów, z którego korzystają m. in. firmy Ford, PayPal, czy Starbucks. W kwietniu 2019 r. Atlassian ogłosił, że Bitbucket dotarł do 10 milionów zarejestrowanych użytkowników i ponad 28 milionów repozytoriów.
 • zebranie w jednym miejscu informacji o wszelkich błędach i problemach z oprogramowaniem,
 • umożliwienie zarządzania procesem ich rozwiązywania,
 • przechowywanie informacji historycznych o przebiegu procesu naprawczego,
 • zarządzanie podziałem pracy i odpowiedzialności w zespole projektowym.
 • Jednocześnie jest ono narzędziem komunikacyjnym pomiędzy zespołem odpowiedzialnym za rozwój/utrzymanie danego oprogramowania i jego użytkownikami.

  Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).SourceForge – darmowy system zarządzania i kontroli projektów Open Source, skomercjalizowany również do closed-source license. Projekty udostępniane są w wersjach dla różnych systemów operacyjnych, najczęściej jednak dla Linuksa i Windowsa.

  Bugtrackery są używane w społecznościach skupionych wokół projektów związanych z tworzeniem oprogramowania open source.

  Głównym elementem bugtrackera jest baza danych, która przechowuje informacje o błędach/problemach. Może zawierać dane takie jak:

 • datę zgłoszenia problemu,
 • dane o wersji lub wersjach oprogramowania w których występuje błąd,
 • informacje o zgłaszającym,
 • priorytet określający rangę problemu,
 • opis objawów problemu/błędu wraz z opisem czynności/warunków niezbędnych do jego wystąpienia,
 • status prac nad rozwiązaniem,
 • wskazanie osoby aktualnie przypisanej do pracy nad problemem.
 • Niektóre z bugtrackerów bazują na oprogramowaniu typu wiki lub są z takim oprogramowanie w różnym stopniu zintegrowane.

  Google Code – witryna Google z narzędziami programistycznymi, API i zasobami technicznymi. Strona zawiera dokumentacje o narzędziach Google oraz API Google, jak również grupy dyskusyjne i blogi dla programistów korzystających z produktów Google.GNU Savannah to projekt Free Software Foundation, który dostarcza oprogramowania zarządzania wersjami dla projektów Wolnego Oprogramowania. Nazwa jest żartobliwym nawiązaniem do sawanny, miejsca występowania antylopy Gnu.

  Najpopularniejsze narzędzia tego typu to:

 • pracujące w architekturze klient-serwer:
 • BONTQ
 • GNATS
 • Debbugs
 • Bugzilla
 • Mantis
 • BugTracker.NET
 • Flyspray
 • Trac
 • Redmine
 • FogBugz
 • JIRA
 • pracujące w architekturze rozproszonej:
 • Fossil
 • udostępniane jako aplikacja hostowana:
 • Assembla
 • Bitbucket
 • CodePlex
 • DisTract
 • GitHub
 • GNU Savannah
 • Google Code
 • Launchpad
 • SourceForge
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • System kontroli wersji
 • Ticket tracking
 • JIRA [ˈdʒɪərə] – zamknięte oprogramowanie firmy Atlassian służące do śledzenia błędów oraz zarządzania projektami. Nazwa to skrócona forma słowa „Gojira”, czyli japońskiej nazwy Godzilla. System rozproszony (ang. distributed system) to zbiór niezależnych urządzeń technicznych połączonych w jedną, spójną logicznie całość. Zwykle łączonymi urządzeniami są komputery, rzadziej – systemy automatyki. Połączenie najczęściej realizowane jest przez sieć komputerową, jednak można wykorzystać również inne – prostsze – magistrale komunikacyjne. Urządzenia są wyposażone w oprogramowanie umożliwiające współdzielenie zasobów systemowych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Klient-serwer ((ang.) client/server, client-server model) – architektura systemu komputerowego, w szczególności oprogramowania, umożliwiająca podział zadań (ról). Polega to na ustaleniu, że serwer zapewnia usługi dla klientów, zgłaszających do serwera żądania obsługi ((ang.) service request).
  Wiki – typ serwisu internetowego, w którym treść można tworzyć i zmieniać z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą języka znaczników lub edytora WYSIWYG. Strony wiki, ze względu na swoją specyfikę, są przede wszystkim wykorzystywane do pracy nad wspólnymi projektami, takimi jak repozytoria wiedzy na wybrany temat lub projekty różnych grup społecznych.
  GitHub – hostingowy serwis internetowy przeznaczony dla projektów programistycznych wykorzystujących system kontroli wersji Git. Stworzony został przy wykorzystaniu języków Ruby on Rails i Erlang. Serwis ruszył w kwietniu 2008 roku. W kwietniu 2011 ogłoszono, iż GitHub obsługuje 2 miliony repozytoriów.
  Bugzilla – oprogramowanie stworzone i używane przez Fundację Mozilla, umożliwiające szybkie tworzenie serwisu internetowego do raportowania błędów w dowolnym oprogramowaniu. Jako Wolne i Otwarte oprogramowanie Bugzilla może być i jest używana w wielu projektach, zarówno otwartych jak i komercyjnych.
  Ticket tracking (śledzenie biletów) – to sposób zarządzania systemem odpowiadania na masowe zapytania wysyłane dowolną drogą, stanowiący zasadniczą część systemu obsługi klientów wielu firm i organizacji. Nazwa ta oznacza również oprogramowanie obsługujące ten system. Ticket tracking jest szczególnie rozpowszechnione przy odpowiadaniu na zapytania kierowane drogą e-mailową.
  System kontroli wersji (ang. version/revision control system) – oprogramowanie służące do śledzenia zmian głównie w kodzie źródłowym oraz pomocy programistom w łączeniu zmian dokonanych w plikach przez wiele osób w różnych momentach czasowych.

  Reklama