• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brygadier  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Stopnie strażackie (pożarnicze) - tytuły strażaków oznaczające miejsce danego funkcjonariusza w hierarchii. Oznaki stopni strażackich nawiązują do oznak stopni wojskowych i podobnie jak w wojsku nosi się je na mundurze.Tadeusz Suchorzewski (ur. 1779 w Sarbinowie pow. Kościan - zm. 1852 Paryż). Generał brygady Armii Królestwa Polskiego i generał brygady powstania listopadowego.

  Brygadier

  1. Tytuł wojskowy wprowadzony po raz pierwszy do armii francuskiej przez marszałka Turenna, który w 1667 mianował brygadierami pułkowników dowodzących brygadami. Stopień ten był pośredni pomiędzy rangą szefa i pułkownika. W polu dowództwa nad dwiema brygadami piechoty i kawalerii stojącymi w pobliżu obejmował brygadier kawalerii, w twierdzach i okopach brygadier piechoty. Tytuł ten zniósł marszałek Broglie. W późniejszych czasach z nastaniem brygad utworzonych z półbrygad, dowodzący nimi generał nazywał się generałem brygady. Początkowo, gdy nazwę brygadiera stosowano do różnych urzędów i stopni, dowódców brygad piechoty i kawalerii tytułowano brigadier des armées du roi.
  2. Stopień służbowy używany na świecie w formacjach mundurowych (wojsku, policji, żandarmerii, straży pożarnej itp.).

  Wojsko[ | edytuj kod]

  Za granicą[ | edytuj kod]

  Stopień wojskowy brygadiera związany jest historycznie z funkcją dowódcy brygady. Zazwyczaj jest to ranga wyższa od pułkownika, ale w zależności od specyfiki danego kraju brygadier zaliczany jest do oficerów starszych lub uznawany za najniższy stopień generalski (wówczas często na język polski nazwę stopnia tłumaczy się jako 'generał brygady', OF-6 w klasyfikacji NATO).

  Starszy szeregowy (do 1977 r. starszy szeregowiec) – najwyższy stopień w korpusie szeregowych w Wojsku Polskim. Obecnie żeby go posiadać trzeba m.in. mieć ukończone przynajmniej gimnazjum i posiadać przygotowanie zawodowe, np. zasadniczą szkołę zawodową, odbytą zasadniczą służbę wojskową w pełnym wymiarze (są wyjątki zwalniające z tego obowiązku), przejść testy sprawnościowe i psychologiczne, być osobą niekaraną.Ułan (ang. Uhlan, niem. Ulan) – żołnierz jazdy lekkiej uzbrojonej w lance, szable oraz broń palną, charakterystycznej głównie dla kawalerii polskiej.

  W brytyjskich wojskach lądowych oraz w armiach nawiązujących do wzorów brytyjskich brygadier jest stopniem pomiędzy pułkownikiem (Colonel), a generałem majorem (Major-General). Mimo że posiada oznaki stopnia (korona i trzy romby) podobne do pułkownika (korona i dwa romby), ale jako dowodzący brygadą uznawany jest za równorzędnego wobec generała brygady (OF-6).

  Stopnie wojskowe – są tytułami żołnierzy, które oznaczają miejsce danego żołnierza w hierarchii wojskowej oraz warunkują zajmowanie stanowiska służbowego o określonym stopniu etatowym. Stopnie wojskowe mają swoje oznaki, składające się najczęściej z gwiazdek, tzw. diamentów, belek i krokiewek. Oznaki stopni umieszcza się na mundurze. W Wojsku Polskim oznaki stopni nosi się na naramiennikach, nakryciu głowy (czapce garnizonowej, rogatywce, berecie czy furażerce), rękawach mundurów (w Marynarce Wojennej) lub na lewej piersi kurtki mundurowej.Tadeusz Woś (ur. 1946 r.) – polski prawnik, profesor nauk prawnych (1992), w latach 2002-2005 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.
 • Brigadier British Army

 • Brigadier Australian Army

 • Brygadier wojsk lądowych Sri Lanki

 • Brigadier Indian Army

 • Brygadier wojsk lądowych Pakistanu

 • W argentyńskich i brazylijskich siłach powietrznych brygadier jest odpowiednikiem generała, stąd występują następujące stopnie wojskowe:

 • argentyńskie wojska lotnicze:
 • Brigadier (OF-7)

  Sebastian Dunikowski herbu Abdank (ur. 21 stycznia 1759 roku w Słopnicach Szlacheckich – poległ 28 sierpnia 1794 na Pradze) – wicebrygadier w powstaniu kościuszkowskim, kwatermistrz w I Brygadzie w Dywizji Ukraińskiej i Podolskiej w 1781 roku.Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
 • Brigadier mayor (OF-8)

 • Brigadier general (OF-9)

 • brazylijskie wojska lotnicze:
 • Brigadeiro-do-ar (OF-7)

 • Major-brigadeiro (OF-8)

 • Tenente-brigadeiro (OF-9)

 • We Francji oraz w armiach wzorowanych na armii francuskiej stopień brygadiera w oddziałach kawaleryjskich należy do stopni podoficerskich i odpowiada randze kaprala.

 • Brigadier (OR-3)

  Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.Starszy brygadier − stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej, odpowiednik stopnia pułkownika w SZ RP, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Odpowiednikiem tego stopnia w Policji jest inspektor Policji.
 • Brigadier-chef (OR-4)

 • Brigadier-chef (1e classe)

 • Gendarme Adjoint Brigadier Chef (Żandarmeria Narodowa)

 • W Polsce[ | edytuj kod]

  W Polsce stopień brygadiera pojawił się w 2 poł. XVIII w. Nosili go (obok stopnia wicebrygadiera) dowódcy brygad kawalerii narodowej, którzy następnie zostali zrównani z generał majorami:

 • Rafał Dzierżek
 • Antoni Madaliński – dowódca 1 Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej
 • Jan Potocki
 • Tadeusz Suchorzewski
 • Michał Wielhorski
 • Wicebrygadierzy (część z nich awansowała na wyższe stopnie):

  Jan Henryk Dąbrowski, herbu Virgo Violatta Dąbrowski (ur. 2 sierpnia 1755 w Pierzchowie nad Rabą w Małopolsce, zm. 6 czerwca 1818 w Winnej Górze w Wielkopolsce) – polski generał, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, twórca Legionów Polskich we Włoszech, dowódca naczelny wojsk polskich w 1813, senator-wojewoda Królestwa Polskiego w 1815, generał jazdy armii Królestwa Polskiego w 1815.Nadkomisarz Policji (nadkom.) – stopień oficerski w Policji. Nadanie wyższego stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu nadkomisarza 4 lat. Odpowiednik wojskowego stopnia kapitana oraz starszego kapitana w Państwowej Straży Pożarnej.
 • Józef Kopeć – ranny pod Maciejowicami
 • Jan Henryk Dąbrowski – dowódca 7 Brygady Kawalerii Narodowej (1794 r.)
 • Józef Drzewiecki
 • Sebastian Dunikowski
 • Fabian Gordon (awans na brygadiera w listopadzie 1794)
 • Jan Ludwik Manget – dowódca 2 Małopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej
 • Kazimierz Rozwadowski
 • W konnych oddziałach Legii Nadwiślańskiej (ułani) zorganizowanych na wzór francuski brygadierem określano podoficera, będącego odpowiednikiem kaprala, oraz trębacza: trębacz brygadier (sztabs-trębacz).

  Wojska lądowe – rodzaj sił zbrojnych przeznaczony do wykonywania zadań operacyjnych przede wszystkim na obszarach lądowych.Michał Wielhorski herbu Kierdeja (ur. 1755 Horochów Podole - zm. 1805 Wiedeń) – hrabia, generał lejtnant wojsk litewskich, 1789 brygadier w armii polskiej, 1792 generał lejtnant.

  W Legionach Polskich u boku Austro-Węgier mianem brygadiera określano dowódców poszczególnych brygad, w tym – płk Józefa Piłsudskiego, dowódcę I Brygady. Była to jednak nazwa funkcji, a nie stopnia wojskowego, nieznanego w armii austro-węgierskiej.

   Z tym tematem związana jest kategoria: Brygadierzy I Rzeczypospolitej.
   Z tym tematem związana jest kategoria: Brygadierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.
   Z tym tematem związana jest kategoria: Brygadierzy Obrony Narodowej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Ludwik Manget (ur. ok. 1753 w Warszawie, zm. po 1819) – generał major Wojsk Koronnych, dowódca brygady w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Syn pułkownika Wojska Polskiego, spolonizowanego Francuza. Paź króla Stanisława Augusta.
  Józef Drzewiecki (ur. 1772, zm. 1852) – poseł na Sejm Rzeczypospolitej w 1792, pułkownik w czasie insurekcji kościuszkowskiej, awansowany na wicebrygadiera, konspirator, żołnierz Legionów i Legii Naddunajskiej, od 1817 marszałek szlachty powiatu krzemienieckiego. Ojciec Karola i dziadek Stefana Drzewieckiego - pioniera żeglugi podwodnej.
  Nadbrygadier to stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiednik stopnia wojskowego generał brygady, występującego w SZ RP oraz odpowiednik nadinspektora Policji.
  Kazimierz Rozwadowski herbu Trąby (ur. 1757 - 1836) – oficer wojsk Korony, powstaniec kościuszkowski, pułkownik wojsk Księstwa Warszawskiego, współorganizator 8 Pułku Ułanów.
  Austro-Węgry (t. Monarchia Austro-Węgierska; niem. Österreich-Ungarn, węg. Osztrák-Magyar Monarchia) – państwo związkowe w Europie Środkowej. Austro-Węgry były wielonarodową monarchią konstytucyjną i jednym z największych mocarstw w tamtym czasie. Państwo istniało 51 lat, od 1867 aż do rozpadu w 1918 roku i zakończenia I wojny światowej.
  Brygada to najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją. Dzieli się na pułki lub bataliony. Występuje również w innych rodzajach sił zbrojnych.
  Armia Austro-Węgier (albo Armia Monarchii Austro-Węgierskiej) (niem. Gemeinsame Armee, kaiserliche und königliche Armee, k.u.k. Armee czyli cesarska i królewska Armia; do 1867 p.n. kaiserlich königliche Armee, k.k. Armee czyli cesarsko-królewska Armia) – wspólne wojska monarchii austro-węgierskiej. Wchodziły w skład wojsk lądowych (Landstreitkrräfte).

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.141 sek.