Brud

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Brud w powiększeniu
Czasami aby zmyć z ciała silnie przylegający brud należy użyć specjalnej szczotki.
Częste mycie rąk jest jednym z najczęstszych objawów zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego.

Brud – ogólne określenie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń osiadłych na jakiejkolwiek powierzchni.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.Muszla klozetowa – element wyposażenia ubikacji, umożliwiający wypróżnianie się lub oddawanie moczu w pozycji siedzącej, bądź stojącej.

Brud gromadzący się na ciele człowieka zwykle jest mieszaniną sadzy, krzemionki (SiO2), soli mineralnych oraz substancji pylistych. Cząstki te zlepione są pozostałościami potu (głównie tłuszczami i białkami).

Obecnie, jednym ze szczególnie brudnych przedmiotów codziennego użytku jest klawiatura komputerowa - na jej powierzchni zwykle gromadzi się 70 razy więcej bakterii niż na desce klozetowej.

Walka z brudem (czyszczenie, sprzątanie i mycie)[ | edytuj kod]

Podstawowymi działaniami mającymi na celu pozbycie się brudu są zamiatanie, czyszczenie i mycie przedmiotów, ludzi i zwierząt lub remont obiektów i pomieszczeń, które uważa się za brudne lub niedostatecznie czyste. Często używa się do tego celu wody, specjalnych środków, które pomagają rozpuścić brud (mydła, alkohole, rozpuszczalniki) i innych specjalistycznych narzędzi (odkurzacze, szczotki, pędzle, szmaty, ręczniki, szczoteczki do zębów).

Mieszanina – układ dwóch lub więcej pierwiastków lub związków chemicznych zmieszanych ze sobą w dowolnym stosunku i wykazujących swoje indywidualne właściwości.Pył – substancja mineralna, pozostałość procesu spalania albo ścierania lub kruszenia substancji stałych, takich jak minerały nieorganiczne, organiczne oraz metale.

W przedsięwzięciach komercyjnych (np. w restauracjach) brud i zanieczyszczenia sprawiają zwykle bardzo złe wrażenie i mogą odstraszać potencjalnych klientów. Także przepisy sanitarne i BHP wymagają aby w tego typu pomieszczeniach panowała odpowiednia czystość i porządek. Według Johna B. Hutchingsa, ogólnie zanieczyszczenia można sklasyfikować jako tymczasowe, stałe, bądź celowe. Zanieczyszczenia tymczasowe to takie, który powstają przy normalnej działalności i użytkowaniu i mogą być usunięte przez zwykłe, codzienne sprzątanie. Zanieczyszczenia stałe to takie uszkodzenia fizyczne lub brudne plamy, które aby je usunąć wymagają poważniejszej renowacji przedmiotów lub remontu obiektów. Brud celowy to takie "zanieczyszczenie", które wynika z decyzji projektowych, takich jak brudno wyglądający wystrój, który można osiągnąć przez zastosowanie koloru żółtego, szarego lub wystroju w stylu grunge (zwykle jednak taki wystrój nie jest oparty na prawdziwym brudzie ale ma tylko sprawiać "brudne" wrażenie podczas gdy w rzeczywistości utrzymywana jest niezbędna i wymagana odpowiednimi przepisami czystość).

Pędzel – narzędzie malarskie. Składa się z trzonka, skuwki oraz włosia. Służy do przenoszenia i nakładania farby na malowaną powierzchnię. Pędzle mają zastosowanie w różnych technikach malarskich takich jak: malarstwo olejne, malarstwo akrylowe, enkaustyka, malarstwo temperowe czy akwarela. Używa się ich także do malowania i pisania tuszem (kaligrafia), oraz w technikach rysunkowych (np. lawowanie) czy w technice pastelowej. Dodatkowo specjalistyczne pędzle przydatne są w technikach konserwatorskich (np. pozłotnictwo) i w szeroko pojętej kosmetyce.Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Odkurzacz – urządzenie elektryczne służące do oczyszczania przedmiotów, powierzchni lub powietrza z kurzu, innych sypkich zanieczyszczeń (np. okruchów, pyłu, wiórów) lub zbierania rozlanych płynów poprzez zasysanie powietrza razem z zanieczyszczeniami.
Alergia (popularnie stosowane synonimy uczulenie, nadwrażliwość) – patologiczna, jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na alergen, polegająca na reakcji immunologicznej związanej z powstaniem swoistych przeciwciał, które po związaniu z antygenem doprowadzają do uwolnienia różnych substancji – mediatorów stanu zapalnego. Może się objawiać łagodnie, jak w przypadku kataru czy łzawienia, aż po zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny i śmierć.
Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.
Wstręt to silna emocja, wyrażająca niechęć, odrazę do czegoś, kogoś, jakiejś sytuacji. Czynnik wywołujący wstręt może mieć charakter materialny (np. szczur, ścieki, kał, padlina) lub abstrakcyjny (brzydzę się kradzieżą).
Mikroorganizm (gr. μικρός, mikrós – mały, ὀργανισμός, organismós – organizm), drobnoustrój, mikrob – organizm obserwowany dopiero pod mikroskopem. Pojęcie to nie jest zbyt precyzyjne, lecz z pewnością mikroorganizmami są bakterie, archeony, pierwotniaki i niektóre grzyby. Najprecyzyjniej grupa ta definiowana jest jako ogół organizmów jednokomórkowych, dlatego nie można terminu tego stosować do bardzo małych przedstawicieli różnych grup zwierząt, takich jak np. nicienie, wrotki, roztocza, niesporczaki, owady itd.
Fantazmat, fantazja (gr. phantasia - wyobraźnia) - pojęcie pochodzące z języka psychoanalizy. Fantazja to pewien wyobrażony scenariusz, w którym w sposób jawny lub ukryty osoba spełnia swoje życzenia. Fantazja jest elementem rzeczywistości psychicznej. To co podmiot uważa za swoje rzeczywiste wspomnienie jest - z punktu widzenia psychoanalizy - jedynie jego fantazją i nie musiało się wydarzyć w rzeczywistości lub wydarzyło się inaczej niż jest to relacjonowane przez podmiot.
Człowiek rozumny (Homo sapiens) – gatunek ssaka z rodziny człowiekowatych (Hominidae), jedyny występujący współcześnie przedstawiciel rodzaju Homo. Występuje na wszystkich kontynentach.

Reklama