• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brodnica  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11]
  Przeczytaj także...
  Magdalena Lucyna Cielecka (ur. 20 lutego 1972 w Myszkowie) – polska aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. Laureatka nagrody Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za rolę pierwszoplanową w filmie Pokuszenie (1995). Wystąpiła w wielu znanych krajowych filmach i serialach telewizyjnych. Taniec – forma sztuki performance, składająca się z celowo wybranych sekwencji ludzkiego ruchu. Ruch ten ma wartość estetyczną i symboliczną, i jest uznawany jako taniec przez wykonawców i obserwatorów w danej kulturze. Taniec może być podzielone i opisany ze względu na rodzaj choreografii, rodzaj ruchów lub historyczne pochodzenie.
  Opieka zdrowotna[ | edytuj kod]
 • Zespół Opieki Zdrowotnej im R. Czerwiakowskiego (Szpital Powiatowy) w Brodnicy położony jest przy ul. Wiejskiej 9. W maju 2016 roku zakończyła się pełnym powodzeniem jego całościowa przebudowa i rozbudowa (30 maja 2016 roku odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi). Obiekt powiększył się prawie dwukrotnie oraz wzbogacił o nowy sprzęt medyczny, którego fundatorami zostały także gminy wchodzące w skład powiatu. Cała inwestycja kosztowała 43,5 mln zł. Blisko połowa tych pieniędzy pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego, ponad jedną czwartą kosztów poniósł sam szpital, a niewiele mniej zapewnił powiat brodnicki, który od początku do końca prowadził tę inwestycję. Warto także wspomnieć, że ww. przebudowa i rozbudowa trwała tylko półtora roku przy stale działającym i przyjmującym pacjentów szpitalu co stanowi ewenement na skalę światową. Obecnie szpital w Brodnicy jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce, zapewniając pacjentom komfortowe warunki leczenia.
 • Szpital Powiatowy w Brodnicy na zozbrodnica.pl
 • Szpital posiada następujące oddziały:

  Józef Haller von Hallenburg (ur. 13 sierpnia 1873 w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960 w Londynie) – generał broni Wojska Polskiego, legionista, harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes Komitetu PCK, działacz polityczny i społeczny, brat stryjeczny gen. Stanisława Hallera, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari.Bagienna Dolina Drwęcy (PLB040002) – obszar specjalnej ochrony ptaków w ramach programu Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim o powierzchni 3366,06 ha. Częściowo pokrywa się z Brodnickim Parkiem Krajobrazowym, rezerwatem przyrody Rzeka Drwęca oraz siedliskowym obszarem Natura 2000 Dolina Drwęcy (PLH280001). W całości położony na terenie powiatu brodnickiego, w mezoregionie Dolina Drwęcy. Zatwierdzony w 2004 roku. Cały obszar Bagiennej Doliny Drwęcy uznany został w 2010 r. przez BirdLife International za ostoję ptaków IBA (kryteria C4 i C7).
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Oddział Wewnętrzny
 • Oddział Chirurgii Ogólnej
 • Oddział Urazowo-Ortopedyczny
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
 • Oddział Dziecięcy
 • Oddział Neonatologii
 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
 • Poradnie Specjalistyczne:
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
 • Poradnia Preluksacyjna
 • Poradnia Patologii Noworodka
 • Poradnia Profilaktyki Onkologicznej z Gabinetem USG
 • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Psychologiczna
 • Poradnia Rehabilitacji Medycznej
 • Zakład Fizykoterapii
 • Pracownie:
 • Pracownia Endoskopowa
 • Pracownia RTG
 • Pracownia TK
 • Pracownia USG
 • Pracownia Mammograficzna
 • Pracownia Rehabilitacji
 • Laboratorium:
 • Laboratorium Analityczne
 • Lądowisko sanitarne dla śmigłowców w Brodnicy stanowi element Szpitala Powiatowego, z którym jest połączone.
 • Ratownictwo Medyczne:
 • Zespół Ratownictwa Specjalistycznego
 • Zespoły Ratownictwa Podstawowego
 • Inne oddziały:
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (POZN)
 • Blok Operacyjny
 • Apteka Szpitalna
 • Lądowisko sanitarne dla śmigłowców
 • Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Wiejskiej 1
 • Na terenie miasta zlokalizowanych jest także wiele aptek i przychodni zdrowia.

  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Konstanty Ksawerowicz Rokossowski, ros. Константин Ксаверьевич [Константинович] Рокоссовский (ur. 21 grudnia 1896 w Warszawie, zm. 3 sierpnia 1968 w Moskwie) – żołnierz, polski i radziecki dowódca, Marszałek Polski oraz Marszałek Związku Radzieckiego, dwukrotny Bohater Związku Radzieckiego, Poseł na Sejm PRL I kadencji (1952-1956), Wiceprezes Rady Ministrów PRL (1952-1956), Minister Obrony Narodowej RP i PRL (1949-1956), Wiceminister Obrony ZSRR (1958-1962), deputowany do Rady Najwyższej ZSRR II, V, VI i VII kadencji.

  Edukacja[ | edytuj kod]

  Przedszkola[ | edytuj kod]

  Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy przy ul. Mazurskiej (wcześniej mieścił się tu Zespół Szkół Zawodowych, a przed wojną budynek był siedzibą gimnazjum)
 • Przedszkole nr 6
 • Przedszkole nr 8
 • Przedszkole nr 9
 • kilka placówek przedszkoli niepublicznych
 • Szkoły podstawowe[ | edytuj kod]

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. 700-lecia Brodnicy
 • Szkoła Podstawowa nr 5 (specjalna)
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Karola Wojtyły-Jana Pawła II
 • Społeczna Szkoła Podstawowa (Organ prowadzący: Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe)
 • Szkoły muzyczne[ | edytuj kod]

 • Państwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia im. Fryderyka Chopina (administrowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 • Gimnazja[ | edytuj kod]

 • Gimnazjum nr 1 im. Władysława Jagiełły
 • Gimnazjum nr 2 im. Karola Wojtyły-Jana Pawła II
 • Społeczne Gimnazjum (Organ prowadzący: Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe)
 • Gimnazjum dla Dorosłych na Alei Leśnej (CKZiU w Brodnicy)
 • W wyniku reformy edukacji z 2017 roku gimnazja w Polsce zostały zlikwidowane. Brodnickie Gimnazjum nr 1 stało się ponownie Szkołą Podstawową nr 3, natomiast Gimnazjum nr 2 zostało zlikwidowane.

  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.Gmina Kurzętnik – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie toruńskim.

  Szkoły ponadgimnazjalne[ | edytuj kod]

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej
 • III Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły-Jana Pawła II
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w skład którego weszły takie szkoły jak: Technikum Ekonomiczne, Technikum Informatyczne, Technikum Budowlane, Technikum Mechatroniczne, Technikum Logistyczne, Technikum Organizacji Reklamy, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Hotelarskie, Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, technikum Architektury Krajobrazu oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na Alei Leśnej.
 • Szkoły Policealne[ | edytuj kod]

 • Szkoła Policealna na Alei Leśnej (CKZiU w Brodnicy)
 • Szkoły wyższe[ | edytuj kod]

 • Wydział zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk z Łodzi
 • Biblioteki[ | edytuj kod]

  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy została powołania do życia w 1945 r. uchwałą Powiatowej Rady Narodowej jako Biblioteka Powiatowa. Przez lata swojej działalności systematycznie powiększała swoje zbory i rozbudowywała swoje filie, których dziś jest IV:

  Prawo chełmińskie niem. Kulmer Recht, łac. Jus Culmense vetus – odmiana prawa magdeburskiego powstała około 1233 w Chełmnie i Toruniu, używana głównie na Pomorzu, Prusach, Mazowszu, Warmii i Podlasiu. Na skutek zarządzenia Kazimierza Jagiellończyka od 1476 obowiązywało wszystkich mieszkańców Prus Królewskich (także szlachtę). Najstarsze dokumenty to Kulmer Handfeste Hermanna von Salza z 1232 i Alte Kulm z XIV wieku. Nigdy nie uzgodniono oficjalnej kodyfikacji. W praktyce stosowano głównie wydane drukiem projekty kodyfikacji z lat 1566, 1580 oraz 1594.Zakon Braci Mniejszych (łac. Ordo Fratrum Minorum, siglum: OFM, pot. franciszkanie, franciszkanie brązowi) – katolicka wspólnota zakonna z grupy zakonów żebrzących. Założona w 1209 przez św. Franciszka z Asyżu. Jeden z największych zakonów katolickich (ponad 13 tys. braci). Do wspólnoty należą na równych prawach zarówno kapłani, jak i bracia laicy. Kościół zalicza Braci Mniejszych do instytutów kleryckich.
 • Filia nr 1 ul. Wyspiańskiego 10A
 • Filia nr 2 ul. Łyskowskiego 4a/1a
 • Filia nr 3 ul. Wiejska 9
 • Filia nr 4 ul. Kazimierza Wielkiego 8 B
 • Zbiory biblioteczne są w pełni skomputeryzowane.

  Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Filia w Brodnicy przy ul. Matejki 5 (W stanie likwidacji)

  Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Georg Friedrich Steiner (Jerzy Fryderyk Steiner), (ur. przed 3 października 1704 r., zm. prawdopodobnie w 1766) - toruński białoskórnik i rysownik-amator.
  Województwo istniejące w latach 1975-1998, ze stolicą w Toruniu. Położone było w centralnej Polsce, sąsiadowało z województwami: bydgoskim, elbrąskim, włocławskim, ciechanowskim i olsztyńskim
  Drwęca (niem. Drewenz) – rzeka w północnej Polsce na Pojezierzu Mazurskim i Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, prawy dopływ dolnej Wisły. Długość rzeki wynosi 253 km, a powierzchnia dorzecza 5536 km². Wypływa ze wschodnich stoków Góry Dylewskiej (Czarci Jar) na wysokości 191 m n.p.m., płynie na południowy zachód i uchodzi do Wisły na wysokości 36,6 m n.p.m., a jej końcowy odcinek stanowi południowo-wschodnią granicę Torunia. Wyznacza południową granicę ziemi chełmińskiej.
  Bronisław Maria Komorowski (ur. 4 czerwca 1952 w Obornikach Śląskich) – polski polityk, z wykształcenia historyk. Od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo w Brodnicy – polskie przedsiębiorstwo zajmująca się produkcją komponentów dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, głównie układów wydechowych, katalizatorów spalin, filtrów powietrza i innych akcesoriów samochodowych.
  Ignacy Mielżyński, (ur. 19 lutego 1871 roku w Chobienicach, w pow. babimojskim, zm. 11 stycznia 1938 roku w Iwnie) – hrabia, podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, polski działacz narodowy w Wielkopolsce i na Śląsku.
  Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.432 sek.