Brewiarz.pl

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Brewiarz.pl − katolicki portal zawierający przede wszystkim teksty Liturgii Godzin, ułożone według kalendarza łacińskich diecezji polskich oraz niektórych prowincji zakonnych.

Wierni świeccy (laikat) – wszyscy wierni, którzy nie są kapłanami bądź zakonnikami, niemający święceń kapłańskich.Prowincja zakonna – jednostka administracji zakonnej, obejmująca domy zakonne na określonym terenie. Na jej czele stoi prowincjał zakonny, będący przełożonym wyższym.

W serwisie udostępnione są teksty liturgiczne, zarówno mszy świętej, jak i brewiarza, również w wersji monastycznej. Poszczególne działy prezentują: tabele stron (wydanie czterotomowe polskiej wersji brewiarza, wydania skróconego, małej liturgii godzin, brewiarza dla świeckich), wprowadzenie do liturgii godzin, kalendarz liturgiczny. W dziale czytelnia znajduje się wybór tekstów dotyczących: liturgii godzin, obchodów liturgicznych Kościoła katolickiego, rocznic i wydarzeń, świętych i błogosławionych. W płatnej wersji serwisu udostępniono: nagrania oficjów Liturgii Godzin, propozycje melodii do tekstów LG i nagrania mp3, zapisy gregoriańskie tekstów łacińskich i nagrania mp3, papieskie katechezy na temat psalmów i pieśni, możliwość pobierania tekstów w formatach PDF. Portal umożliwia zakup tekstów liturgicznych w formatach: EPUB oraz MOBI. Typowymi odbiorcami serwisu są zarówno duchowni, jak i wierni świeccy.

EPUB – (skrót od electronic publication) otwarty standard, oparty na języku XML, służący do publikowania elektronicznych książek (e-booków). Jest to bezpośredni następca rozwijanego wcześniej formatu Open eBook. Tworzone w nim książki nie mają podziału na strony, choć istnieje możliwość wyświetlania na marginesie numeru strony pochodzącego z książki drukowanej. Format ten jest coraz szerzej stosowany w czytnikach książek elektronicznych.Kalendarz liturgiczny – przyjęta w danej religii lub wyznaniu cykliczna rachuba czasu związana ściśle z obchodami liturgicznymi.

Jest jednym z kilku pierwszych wortali w języku polskim publikujących czytania liturgiczne na kolejne dni roku o zauważalnej popularności.

Zamieszczone teksty udostępniła Konferencja Episkopatu Polski i wydawnictwo Pallottinum. Portal istnieje od 1998.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Opoka.org.pl
 • Wiara.pl
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. How popular is brewiarz.pl? (ang.). alexa.com. [dostęp 2020-05-08].
  2. Czytelnia. www.brewiarz.katolik.pl. [dostęp 2013-02-21].
  3. Wersje serwisu ILG. brewiarz.pl. [dostęp 2013-02-21].
  4. Pobieralnia. brewiarz.pl. [dostęp 2013-02-21].
  5. Mirosław Lakomy, Od Biblii do e-Biblii. Kościół katolicki od starych do nowych mediów, „Horyzonty Wychowania”, 11 (21), 2012, s. 85-100 (pol.).
  6. Renata Aleksandrowicz, Ewa Repucho, Tekst natchniony w obliczu nowych technologii. Biblia Tysiąclecia w aplikacji na telefon. Perspektywa wydawcy, „Teologia i Człowiek”, 36 (4), 2016, s. 149-166, DOI10.12775/TiCz.2016.048 (pol.).
  7. Damian Guzek, Konwergencja mediów katolickich w Polsce, [w:] M. Gierula, P. Szostok (red.), Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa [pdf], t. 2, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2012, s. 227-240 (pol.).
  8. Marek Lis, Media w liturgii: książka, mikrofon, tablet, „Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars”, 19 (2/42), 2013, s. 423-432 (pol.).
  9. Witaj na stronach Internetowej Liturgii Godzin!. www.brewiarz.katolik.pl. [dostęp 2013-02-21].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Brewiarz.pl
 • Komputystyka – obliczanie danych potrzebnych do skonstruowania kalendarza liturgicznego. Komputyści w oparciu o cykle astronomiczne (pozorny ruch Słońca wokół Ziemi i ruch Księżyca wokół Ziemi) ustalali datę Wielkanocy i pozostałych świąt ruchomych. Efektem ich pracy były tablice paschalne. Największe znaczenie miały tablice opracowane przez Dionizego Małego dla lat 532-626, następnie kontynuowane do roku 721 przez opata Feliksa. W oparciu o tablice Dionizego Beda Czcigodny w 724 roku opracował tablice dla lat 532-1063. One właśnie stały się podstawą średniowiecznej komputystyki. Nauka ta odegrała bardzo ważną rolę, jako depozytariuszka wiedzy matematycznej. Ta nie zaniknęła w okresie średniowiecza między innymi dlatego, że była potrzebna do opracowania kalendarza liturgicznego.Psalm (stgr. ψαλμός - psalmós, pochodzi od psallein i oznacza śpiew przy akompaniamencie instrumentu strunowego zwanego psalterion) – liryczny utwór modlitewny, rodzaj pieśni religijnej, o podniosłym charakterze, którego adresatem jest zazwyczaj Bóg, rzadziej człowiek. Ze względu na treść wyróżnia się psalmy: dziękczynne, błagalne, pokutne, prorocze, pochwalne, patriotyczne, żałobne.
  Warto wiedzieć że... beta

  Liturgia godzin – sięgająca czasów starożytności publiczna, wspólna chrześcijańska modlitwa liturgiczna sprawowana kilka razy w ciągu dnia.
  PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Duchowieństwo, także kler (łac. clerus z gr. kléros) – część społeczeństwa danego państwa będąca kapłanami określonego kościoła.
  Konferencja Episkopatu Polski (KEP) – instytucja zrzeszająca biskupów polskiej części Kościoła katolickiego, posiadająca osobowość prawną z siedzibą w Warszawie.
  Kościół łaciński, Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół rzymskokatolicki, Kościół zachodni – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę. Głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież. Z danych opublikowanych w Annuario Pontificio z 2010 roku wynika, że do Kościoła łacińskiego należy ok. 1 mld 130 mln ludzi czyli ok. 98,5% katolików.
  Święty – stosowane przez chrześcijan określenie osoby w sposób wybitny realizującej określone, specyficzne dla nich wartości. Święci pełnią funkcję wzorca osobowego i są otaczane kultem.

  Reklama