Borland

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Borland (w latach 1998-2001 pod nazwą Inprise) – amerykańskie przedsiębiorstwo dostarczające oprogramowanie i rozwiązania programistyczne do tworzenia aplikacji. Najbardziej znane z produktów Borland to kompilatory i zintegrowane środowiska programistyczne: Turbo Pascal, Delphi, C++ Builder, JBuilder; Kylix oraz C#Builder. W roku 2005 Borland zatrudniał ponad 1300 pracowników na całym świecie. W 2006 roku firma ogłosiła, że postanowiła się skupić na rynku zarządzania życiem produktu oraz projektowaniem oprogramowania i zarządzania projektami, w związku z tym oddział firmy odpowiedzialny za tworzenie i rozwijanie kompilatorów i środowisk oprogramowania został wydzielony jako zależna spółka – CodeGear, która później została sprzedana Embarcadero Technologies. Obecnie firma udostępnia głównie oprogramowanie oraz usługi związane z zarządzaniem cyklem życia aplikacji.

Wykres – graficzna forma przedstawienia zmienności zjawiska, procesu, wielkości, zależności lub jakichkolwiek danych. Zwykle przedstawiany w dwóch wymiarach, ale może być wielowymiarowy.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

Historia przedsiębiorstwa[ | edytuj kod]

Przedsiębiorstwo założył w 1983 r. francuski nauczyciel matematyki, Philippe Kahn. Pierwszym produktem był Turbo Pascal, początkowo pisany przez Andersa Hejlsberga. W 1984 pojawił się asystent osobisty SideKick. W 1987 przedsiębiorstwo zakupiło Ansa-Software z systemem obsługi relacyjnych baz danych Paradox (wtedy w wersji 2.0), a dwa lata później powstał arkusz kalkulacyjny Quattro Pro, który charakteryzował się dużymi możliwościami w tworzeniu wykresów.

Embarcadero Delphi – nazwa środowiska programistycznego rozwijanego obecnie przez firmę Embarcadero (środowisko zostało stworzone w 1995 roku przez firmę Borland jako Borland Delphi).Rapid Application Development (również RAD) oznacza "szybkie tworzenie aplikacji". Jest to ideologia i technologia polegająca na udostępnieniu programiście dużych możliwości prototypowania oraz dużego zestawu gotowych komponentów (np. zapewniających dostęp do bazy danych). Umożliwia to uzyskanie pewnego efektu już w pierwszych krokach programistycznych, jednocześnie stanowi poważne zagrożenie dla projektów o większych rozmiarach ze względu na łatwość nieprzemyślanego modyfikowania.

We wrześniu 1991 Borland zakupił Ashton-Tate, zdobywając bazy dBase i InterBase, ale wysokie koszty zakupu były jedną z ważniejszych przyczyn późniejszych problemów finansowych przedsiębiorstwa. Pogłębiło je pojawienie się Microsoft Accessa i zakup przez Microsoft w 1992 r. klona dBase, FoxPro.

CodeGear jest w całości częścią firmy Embarcadero Technologies. CodeGear wytwarza narzędzia programistyczne takie jak Delphi, C++ Builder, system bazodanowy InterBase. Pierwotnie CodeGear było własnością firmy Borland Software Corporation i została z niej wydzielona jako firma-córka 14 listopada 2006. Obecnym prezesem firmy jest Jim Douglas.Quattro Pro - arkusz kalkulacyjny rozwijany obecnie przez firmę Corel. Nazwa, oznaczająca w języku włoskim "cztery", jest żartobliwym nawiązaniem do konkurencyjnego arkusza Lotus 1-2-3. Również kodowa nazwa rozwijanej wersji 1.0, Buddha, nawiązywała do nazwy Lotus. W 1990 roku nazwa została zmieniona z Quattro na Quattro Pro.

Na początku lat 90. borlandowska implementacja C++ oraz Paradox wyposażony w język programowania ObjectPAL były uważane za lepsze od propozycji Microsoftu, jednak w połowie tej dekady dominacja Borlanda na rynku zaczęła się zmniejszać. Wedle niektórych stało się tak właśnie za sprawą konkurencji ze strony Microsoftu, podczas gdy inni sądzą, że wynikło to z próby wprowadzenia zbyt wielu nowych produktów naraz. Borland kierowany przez Kahna niewystarczająco radził sobie ze zmieniającym się rynkiem, gdzie zwrot inwestycji zaczynał odgrywać coraz ważniejszą rolę kosztem innowacyjności, dlatego ten opuścił w końcu przedsiębiorstwo w roku 1994.

Microsoft Access - system obsługi relacyjnych baz danych, wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office dla środowiska Windows. Od wersji 2.0 dostępny w wersji polskiej.Object Request Broker (ORB) termin w informatyce oznaczający pośrednika umożliwiającego komunikację pomiędzy obiektami znajdującymi się w systemie rozproszonym. Komunikacja ta odbywa się niezależnie od systemu operacyjnego czy języka programowania. Głównym zadaniem ORB jest odbieranie i przekazywanie danych pomiędzy obiektami znajdującymi się w różnych systemach. Pośrednicy ORB symulują jedną przestrzeń adresową dla obiektów znajdujących się na różnych komputerach.

W 1995 pod kierownictwem Anders Hejlsberg zaczęło powstawać środowisko typu RAD, Delphi 1.

W 1998 roku Borland przejął przedsiębiorstwo Visigenic Software, czołowego dostawcę technologii ORB (ang. Object Request Broker) – najbardziej rozpowszechnionego standardu tworzenia aplikacji rozproszonych. Dzięki temu programiści otrzymali możliwość uproszczenia procesu tworzenia, wdrażania i zarządzania rozproszonymi aplikacjami korporacyjnymi w przedsiębiorstwach. Na przestrzeni roku 2002 Borland przejął sześć dużych przedsiębiorstw: VMGEAR, Advanced Training Center Ltd, Highlander Engineering, BoldSoft, Starbase Software oraz TogetherSoft Corporation, co pozwoliło na stworzenie zintegrowanego rozwiązania do zarządzania cyklem życia aplikacji.

Cykl życia programu – seria kolejnych zmian programu, w trakcie których sukcesywnie odbywa się dodawanie nowych funkcji oraz usuwanie powstających w trakcie rozwoju błędów (tzw. bugów).International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

W 2006 roku Borland powołał z zamiarem sprzedaży przedsiębiorstwo zależne pod nazwą CodeGear, które przejęło środowiska do tworzenia aplikacji takie jak Delphi, JBuilder a także Interbase. Decyzja argumentowana była chęcią skoncentrowania się wyłącznie na narzędziach do zarządzania cyklem życia aplikacji. CodeGear został sprzedany Embarcadero Technologies w roku 2008.

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. InterBase SQL – system relacyjnych baz danych, pracujący w technologii klient-serwer, w którym została zaimplementowana pełna składnia języka SQL. Jest to łatwy w obsłudze i administrowaniu system baz danych, dostępny dla środowisk Microsoft Windows, Solaris i Linux.

W maju 2009 roku Borland ogłosił, że zostanie sprzedany firmie Micro Focus za sumę 75 milionów dolarów. Oferta została zatwierdzona przez udziałowców firmy 22 lipca 2009 roku, co dało w wyniku zakup przez Micro Focus firmy w wysokości 1,5 dolara za akcję. Transakcja została pomyślnie zakończona w tym samym miesiącu. Micro Focus wciąż rozwija i oferuje produkty Borland z obszaru ALM.

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona Borland
 • Strona Micro Focus
 • Warto wiedzieć że... beta

  Turbo Pascal – jedna z popularniejszych implementacji kompilatorów języka Pascal, zintegrowane środowisko programistyczne, produkt firmy Borland International dla procesorów Z-80 (system CP/M) oraz rodziny Intel 80x86 i nowszych. Obecnie nie jest już rozwijany. Następcą Turbo Pascala jest Borland Delphi.
  Visual FoxPro (w skrócie VFP) – system zarządzania bazą danych, obiektowy i proceduralny dynamiczny język programowania z wbudowanym własnym relacyjnym silnikiem obsługi bazy danych oraz zintegrowane środowisko programowania z Microsoftu.
  JBuilder – zintegrowane środowisko programistyczne typu RAD dla języka Java firmy Borland. Samo narzędzie począwszy od wersji 2.0 jest napisane w języku Java i dzięki temu dostępne dla różnych systemów operacyjnych.
  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
  Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Firma Embarcadero Technologies powstała w październiku 1993 roku. Została założona przez Stephena Wonga i Stuarta Browninga. Firma wprowadziła na rynek narzędzie bazodanowe dla Sysbase DBA – Rapid SQL. Rapid SQL udostępnił administratorom baz danych intuicyjny międzyplatformowy interfejs maskujący zasadnicze zawiłości bazodanowe, przez co stały się one znacznie łatwiejsze do zarządzania. Obecnie Embarcadero oferuje szeroką gamę międzyplatformowych narzędzi bazodanowych obejmujących cały cykl życia baz danych - od etapu ich modelowania poprzez tworzenie i optymalizowanie, po administrowanie oraz łączenie/migrowanie danych wewnątrz lub pomiędzy różnymi bazami, włączając w to bazy Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase i MySQL.

  Reklama