• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Blender - program  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  MorphOS – 32-bitowy system operacyjny dla komputerów Pegasos, Amiga wyposażonych w procesory z rodziny PowerPC (BlizzardPPC, CyberStormPPC), Efika oraz szerokiej gamy starszych komputerów firmy Apple Inc. z procesorami PowerPC.Mac OS – system operacyjny komputerów Macintosh. Od wydania wersji 10.0 (OS X), starsze wersje znane są jako Mac OS Classic.
  Możliwości[ | edytuj kod]

  Interfejs[ | edytuj kod]

 • Interfejs użytkownika bez zachodzących na siebie i blokujących się okien.
 • Elastyczny i w pełni konfigurowalny układ okien możliwy do zmiany w zależności od potrzeb.
 • Wielopoziomowe polecenie "cofnij".
 • Wygładzanie czcionek.
 • Możliwość tłumaczeń interfejsu programu.
 • Typy okien:
 • Podstawowe
 • 3D manipulowania całymi obiektami (z 6-cioma trybami widoku, i dwoma typami odwzorowania przestrzeni)
 • 3D edycji obiektów
 • Informacji o obiektach
 • Informacji o cechach obiektów
 • Ustawień użytkownika
 • Podstawowych funkcji programu
 • Dotyczących animacji
 • Edytor NLA (nieliniowej animacji)
 • Arkusz zdarzeń (Dope sheet)
 • Arkusz wykresów zdarzeń
 • Oś czasu (timeline)
 • Pomocnicze
 • Edytor logiczny
 • Edytor węzłów
 • Edytor pythona
 • Edytor tekstowy (do robienia notatek)
 • Edytor sekwencji wideo
 • Edytor clipów wideo
 • Edytor nakładania obrazów
 • Modelowanie[ | edytuj kod]

 • Szeroki zakres obiektów możliwych do utworzenia i późniejszej edycji:
 • Siatki
 • Powierzchnie NURBS
 • Krzywe Béziera
 • Obiekty typu meta
 • Fonty wektorowe (TrueType, PostScript, OpenType)
 • Narzędzie pozwalające na rzeźbienie siatki.
 • Podział siatek metodą Catmull-Clarka.
 • Funkcje boolowskie dla siatek.
 • Edycja siatek oparta na wierzchołkach, krawędziach i wielokątach (poligonach).
 • Wiele funkcji do edycji obiektów pozwalających uzyskać praktycznie dowolny kształt.
 • Obsługa skryptów Pythona, za pomocą których można dodać nowe narzędzia edycji.
 • BMesh- system pozwalający na tworzenie i edycję ścian o bardzo skomplikowanej budowie- np. o kilkunastu krawędziach
 • Animacja[ | edytuj kod]

  Kadr z filmu Big Buck Bunny
 • Animacja oparta na szkielecie z wykorzystaniem prostej i odwrotnej kinematyki. Automatyczny skinning, interaktywne rysowanie wag bezpośrednio na obiekcie, ręczna edycja sposobu oddziaływania szkieletu na każdy wierzchołek oraz system "envelopes".
 • Mikser animacji nie-liniowej z automatycznym cyklem chodu wzdłuż krzywej.
 • System ograniczników animacji.
 • Możliwość animacji poszczególnych wierzchołków.
 • Edycja za pomocą kratownicy, pozwalająca łatwo animować nawet bardzo skomplikowane pod względem budowy obiekty.
 • System krzywych animacji, tzw. "IPO".
 • Obsługa tzw. "driven-keys", gdzie zmiana wartości jednego parametru (np. szerokości) powoduje automatyczną zmianę (proporcjonalną bądź nie) wartości innego (np. wysokości).
 • Możliwość kontrolowania wartości danych parametrów przy pomocy wyrażeń matematycznych (zapisanych w języku Python).
 • Możliwość wykorzystania plików dźwiękowych i ich edycji w celu odpowiedniej synchronizacji.
 • Skrypty Pythona dodające nowe możliwości w dziedzinie animacji.
 • Synchronizacja z przechwytywaniem ruchu.
 • Efekty specjalne[ | edytuj kod]

 • Dynamika bryły sztywnej.
 • Rozbudowany system cząstek (można go wykorzystać do tworzenia np. dymu, ognia, stada ptaków, trawy, włosów itd.).
 • System soft-body (symulacja ciał miękkich, np. ruchu mięśni).
 • Zaawansowany silnik fizyki umożliwiający tworzenie realistycznych symulacji.
 • Symulacja tkanin, włosów oraz płynów.
 • Rendering[ | edytuj kod]

  Obraz stworzony za pomocą Blendera
 • wbudowany raytracing.
 • obsługa raytracera YafRay (do wersji 2.48)
 • wygładzanie, rozmycie ruchu, możliwość dodania różnych efektów przy pomocy sekwencera wideo
 • mapy środowiskowe, efekty „halo”, flary soczewkowe, mgła
 • rozmaite shadery
 • tzw. system nodes umożliwiający zaawansowane komponowanie materiałów i tekstur oraz uzyskiwanie dodatkowych efektów na renderze
 • wielofazowy rendering z obsługą różnej liczby rdzeni procesora
 • możliwość bezpośredniego malowania tekstur na modelach (projection painting)
 • renderowanie krawędzi dla uzyskania efektu ręcznego rysowania
 • tekstury proceduralne
 • ambient occlusion
 • radiosity – od wersji 2.50 nieobecne
 • Skrypty Pythona pozwalające na wykorzystanie innych rendererów niż wbudowany Blender Internal takich jak: Indigo, YafaRay, Luxrender, Sunflow, Renderman, V-ray (projekt we wczesnym stadium)
 • wnajnowszej wersji: efekty wolumeryczne.
 • motion tracking pozwalający na łączenie filmów wykonanych np. za pomocą kamery z animacjami – efekty zostały wykorzystane w filmie Tears of Steel
 • ustawienia kamery (np. kąt obiektywu, zasięg, ostrość itp.) oraz możliwość wybrania ustawień charakterystycznych dla jednego z popularnych modeli kamer
 • wsparcie CUDA i OpenMP
 • wbudowany renderer cycles
 • Silnik graficzny do tworzenia gier[ | edytuj kod]

  Animacja: kolizja bryły z powierzchnią płaską
 • Graficzny edytor pozwalający zdefiniować "zachowanie" obiektów bez konieczności programowania- tzw. Logic bricks.
 • Detekcja kolizji i dynamika.
 • API dla skryptów Pythona pozwalające na pełną kontrolę nad tworzoną grą.
 • Pełna obsługa OpenGL.
 • Uruchamianie gier bez konieczności kompilacji.
 • System audio wykorzystujący bibliotekę SDL.
 • Dwa silniki fizyki: Sumo (obecnie przestarzały) i Bullet.
 • Pliki[ | edytuj kod]

 • Zapisywanie wszystkich danych sceny do jednego pliku .blend.
 • Format .blend obsługuje:
 • Kompresję
 • Cyfrowe podpisy
 • Kodowanie
 • Kompatybilność między różnymi wersjami blendera.
 • Może być użyty jako biblioteka [np. materiałów] dla innych plików .blend.
 • Obsługa różnorodnych formatów graficznych.
 • Oryginalny import/eksport formatów DXF, Inventor, VRML oraz kilkudziesięciu innych formatów plików.
 • Skrypty Pythona pozwalające na obsługę dodatkowych formatów
 • Możliwość utworzenia plików binarnych zawierających interaktywną zawartość 3D i umieszczenia na stronie internetowej (wymagana wtyczka do przeglądarki).
 • Game Engine[ | edytuj kod]

 • Fizyka
 • Soft body
 • Rigid Body
 • obiekty wykrywające kolizję
 • Obiekty statyczne
 • GLSL (dynamiczne oświetlenie)
 • Obsługa Pythona
 • Animacja
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. License - blender.org (ang.). [dostęp 2018-08-22].
  2. Blender Foundation – Historia Blendera (ang.). [dostęp 2016-01-22].
  Renderowanie (od ang. rendering) – przedstawienie informacji zawartych w dokumencie elektronicznym w formie najbardziej właściwej dla danego środowiska (np. wizualnie, w tym na ekranie i w druku, czy dźwiękowo). Mechanizm odpowiedzialny w programie komputerowym za renderowanie nazywa się mechanizmem renderującym (ang. rendering engine, czasem silnik renderujący) lub rendererem (z ang.).Font (ang., z łac. fons – źródło) – zestaw czcionek o określonych cechach zapisany w postaci elektronicznej, w jednym pliku.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Siatka to w grafice 3D i CAD dwa lub więcej wielokątów połączonych ze sobą krawędziami. Zwykle siatki tworzone są z trójkątów lub czworokątów wypukłych.
  Ambient occlusion – metoda cieniowania powierzchni obiektów przestrzennych używana w grafice trójwymiarowej. Technika ta szacuje stopień zacienienia lub, mówiąc inaczej, wystawienia danej powierzchni na rozproszone światło otoczenia (tzw. światło ambientowe). Ambient occlusion pozwala na relatywnie szybkie imitowanie realistycznego wyglądu powierzchni bez zastosowania jednego z ciężkich obliczeniowo algorytmów oświetlenia globalnego.
  {{System operacyjny infobox}} Nieznane pola: "celownik" oraz "rozmiar". IRIX – system operacyjny z rodziny Unix dostępny na 32- i 64-bitowej architekturze MIPS, tworzony przez SGI.
  Bryła sztywna (inaczej: ciało sztywne, ciało rozciągłe) - pojęcie używane w fizyce oznaczające ciało fizyczne, którego elementy (części, punkty materialne) nie mogą się względem siebie przemieszczać. Jest to idealizacja ciał fizycznych, obiekty w których uwzględnia się możliwe zmiany położeń ich punktów względem siebie, określa się mianem ośrodków ciągłych. Bryła sztywna w ogólnym przypadku posiada sześć stopni swobody.
  Euro, ευρώ, евро (znak: €, kod ISO 4217: EUR) – nazwa przyjęta na posiedzeniu w Madrycie w grudniu 1995 roku – wspólna waluta europejska wprowadzona w miejsce walut krajowych. W formie gotówkowej została wprowadzona w obieg 1 stycznia 2002 r.
  Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.
  Silnik graficzny – część kodu aplikacji odpowiedzialna za tworzenie grafiki (2D lub 3D) na ekranie komputera. Zawiera elementy konieczne do wykonywania złożonych matematycznych obliczeń i przekształceń elementów grafiki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.