Biuro Informacji i Propagandy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wacław Kaźmierczak w powstaniu warszawskim
Antoni Bohdziewicz – kierownik Referatu Filmowego
Joachim Joachimczyk, fotoreporter Referatu Fotograficznego (pierwszy z lewej)

Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej (BIP KG ZWZ – AK) – konspiracyjny oddział utworzony na przełomie marca i kwietnia 1940 w okupowanej przez Niemców Polsce i podlegający Związkowi Walki Zbrojnej, a później Komendzie Głównej Armii Krajowej (jako VI Oddział).

Jan Rzepecki ps. „Białynia”, „Ożóg”, „Burmistrz”, „Górski”, „Krawczyk”, „Ślusarczyk”, „Prezes”, „Rejent”, „Sędzia”, „Wolski” (ur. 29 września 1899 w Warszawie, zm. 28 kwietnia 1983, tamże) – historyk wojskowości, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, delegat Sił Zbrojnych na Kraj w 1945.Witold Kula (ur. 18 kwietnia 1916, zm. 12 lutego 1988) – polski historyk, w latach 1950–1986 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Marksistowskiego Zrzeszenia Historyków. Witold Kula był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły historii społeczno-gospodarczej.

Szefem BIP do jesieni 1940 był mjr Tadeusz Kruk-Strzelecki, następnie płk dypl. Jan Rzepecki (ps. „Wolski”, „Prezes”). Do końca 1940 r. zastępcą był Hipolit Niepokulczycki. Od października 1944 do stycznia 1945 kpt. Kazimierz Moczarski.

Do zadań BiP-u należało informowanie polskiego społeczeństwa o działaniach polskiego rządu w Londynie, dokumentowanie działań okupanta niemieckiego, walka psychologiczna z propagandą hitlerowską, podbudowywanie solidarności w walce o niepodległość narodu polskiego, zbieranie informacji, raportów, rozkazów. BIP wydawało pisma: „Biuletyn Informacyjny”, „Werble wolności”, „Wiadomości Polskie” i „Insurekcja”, zaś niektóre Referaty prowadziły szkolenia: Dział A (Informacyjno-filmowy), udzielał tajnych szkoleń fotoreportażu, reżyserii, obsługi megafonów. Oddział odpowiedzialny był również za konstruowanie i uruchamianie konspiracyjnych radiostacji, w trakcie samego tylko powstania warszawskiego działało pięć niezależnych rozgłośni radiowych Polskiego Państwa Podziemnego, w tym m.in. słynne: "Błyskawica" i "Burza".

Halina Krahelska, właściwie Helena Maria Krahelska z domu Śleszyńska, primo voto Grabianka (ur. 12 maja 1886 roku w Odessie, zm. 19 kwietnia 1945 roku w Ravensbrück) – polska działaczka społeczna, socjolog, publicystka i pisarka. Tworzyła używając pseudonimów Agata, Sabina, Zofia.Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) (SSS) – Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.

Dla BIP-u pracowali m.in.: operatorzy i montażyści Antoni Bohdziewicz, Wacław Kaźmierczak, Leonard Zawisławski, Seweryn Kruszyński; reżyserzy Jerzy Gabryelski, Jerzy Zarzycki, Bohdan Korzeniewski, Andrzej Ancuta; fotografowie Sylwester Braun, Joachim Joachimczyk; architekci Gerard Ciołek, Jan Zachwatowicz; dziennikarze Aleksander Kamiński, Witold Giełżyński; historycy Aleksander Gieysztor, Marceli Handelsman, Witold Kula, Tadeusz Manteuffel, Władysław Bartoszewski, Stanisław Herbst; historycy sztuki Michał Walicki, Stanisław Lorentz; inżynierowie: Antoni Zębik, Bolesław Drożdż, Roman Kitzner; filolog Kazimierz Feliks Kumaniecki; a także socjolog Halina Krahelska i prawnik Zygmunt Kapitaniak. Łączniczkami były m.in. Krystyna Wyczańska, Hanna Bińkowska.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – samorządowe, gromadzące wszelkiego rodzaju pamiątki z zakresu "tradycji niepodległościowych", przede wszystkim z Łodzi, regionu łódzkiego oraz wybiórczo Polski. Jego oddział "Radogoszcz" specjalizuje się w dziejach okupacji niemieckiej 1939–1945 w Łodzi i okręgu łódzkim. Jako spadkobierca Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi (1959–1990) posiada unikatowy zbiór dokumentów, zdjęć i sztuk pięknych (obrazy, rzeźby, grafiki) z okresu PRL-u, z tego miasta i regionu.Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.

Struktura organizacyjna BIP-u[ | edytuj kod]

 • Szef BIP-u –
 • mjr rez. Tadeusz Kruk-Strzelecki „Dyrektor”, „Szczepan” październik 1939 – październik 1940
 • płk Jan Rzepecki „Prezes” październik 1940 –
 • Sekretariat – kierownictwo: Irena Piasecka (ps. „Elżbieta”, „Kreska”)
 • Dział Finansowy – Maria Wielhorska-Szpręglewska (ps. „Maska”)
 • Dział Pocztowy – NN (ps. „Anna”)
 • Dział Łączności Alarmowej – Irena Markiewicz (ps. „Jaga”)
 • Komórka Mikrofotograficzna – Andrzej Pronaszko (ps. „Majster”)
 • Wydział Propagandy Bieżącej – mjr Tadeusz Wardejn-Zagórski (ps. „Gozdawa”)
 • Sekretariat – Hanna Hryniewiecka (ps. „Maryna”)
 • Biuletyny Agencyjne (redakcje „Biuletynu Informacyjnego”, „Wiadomości Polskich”, „Głosu Ojczyzny”)
 • Wojskowe Biuro Historyczne – dr Stanisław Płoski (ps. „Sławski”)
 • Wydział Informacji – kierownictwo: mjr Jerzy Makowiecki (ps. „Tomasz”), por. Aleksander Gieysztor (ps. „Lissowski”, „Borodzicz”)
 • Sekretariat – Zofia Straszewska (ps. „Magdalena”)
 • Biuro Wydziału Informacji
 • Podwydział W – sytuacja wewnętrzna okupowanej Polski – Antoni Szymanowski (ps. „Brun”)
 • Referat W 1 – polityka okupanta, germanizacja, propaganda niemiecka, rejestrowanie aktów terroru
 • Referat W 2 – administracja, ustawodawstwo okupanta, aparat samorządowy
 • Referat W 3 – problematyka gospodarcza
 • Referat W 4 – sprawy społeczne
 • Referat W 5 – sprawy kulturalne
 • Podwydział P – Kazimierz Ostrowski (ps. „Łaski”)
 • Referat P 1 – zorganizowane życie polityczne podziemia
 • Referat P 2 – organizacje komunistyczne i komunizujące
 • Referat P 3 – postawa polskiego społeczeństwa
 • Referat P 4 – problematyka oporu społecznego
 • Referat P 5 – prasa i wydawnictwa programowe stronnictw politycznych
 • Referat Żydowski – Henryk Woliński (ps. „Wacław”)
 • Podwydział R – Informacji Radiowej – Jerzy Olivier-Merson (ps. „Wiktor”)
 • Referat R 1 – redakcja „Dziennika Radiowego”
 • Referat R 2 – redakcja „Służby Reutera”
 • Referat R 3 – redakcja „Biuletynu Sztabowego”
 • Referat R 4 – redakcja „Serwisu Kościuszki” i „Świtu”
 • Inspektorat Terenowy
 • Wydział Propagandy Mobilizacyjnej – kierownictwo: kpt. Tadeusz Żenczykowski (ps. „Kania”, „Kowalik”)
 • Podwydział Propagandy „N” – kpt. Tadeusz Żenczykowski
 • Dział I Organizacyjny – Antoni Szadkowski (ps. „Leszek”)
 • Zespół kurierski
 • Zespół do „Obsługi”
 • Komórka Legalizacyjna
 • Dział II – Studiów – Michał Mendys (ps. „Baca”)
 • Komórka Gospodarcza
 • Komórka Historyczna
 • Komórka Wewnątrzpolityczna
 • Komórka Propagandowa
 • Komórka Prasowa
 • Komórka Zagraniczna
 • Dział III – Redakcyjny – kierownictwo: prof. Kazimierz Feliks Kumaniecki (ps. „Kozakiewicz”)
 • Redakcje pism: „Der Klabautermann”, „Die Ostwache”
 • Dział IV Akcji specjalnych – Kazimierz Gorzkowski (ps. „Godziemba”, „Wolf”)
 • Dział V Kolportażu – Jerzy Rolicki (ps. „Jacek”)
 • Podwydział Propagandy Mobilizacyjnej „Rój” – Zygmunt Ziółek (ps. „Sawa”)
 • Dział A (Informacyjno-filmowy) – Stanisław Olkusznik (ps. „Śmiałowski”)
 • Referat Prasowy – Sławomir Dunin-Borkowski (ps. „Jaskólski”)
 • Referat Radiowy – Stanisław Zadrożny (ps. „Pawlicz”)
 • Referat Megafonowy – Czesław Kotlarczyk (ps. „Czema”)
 • Referat FotograficznyWacław Żdżarski (ps. „Kozłowski”)
 • Referat FilmowyAntoni Bohdziewicz (ps. „Wiktor”)
 • Dział B – Propagandy Kultury – Bronisław Rutkowski (ps. „Korycki”)
 • Referat Literacki – Stanisław Ryszard Dobrowolski (ps. „Goliard”)
 • Referat Muzyczny – Bronisław Rutkowski (ps. „Korycki”)
 • Referat Teatralny – Józef Wyszomirski (ps. „Albin”)
 • Referat Wydawniczy – Józef Marian Sosnowski (ps. „Brzeziński”)
 • Referat Księgarń i Bibliotek – Tadeusz Suchocki (ps. „Radwan”)
 • Referat Plastyczny – Mieczysław Jurgielewicz (ps. „Narbutt”)
 • Dział C – Techniczny – Kazimierz Dobrowolski (ps. „Szymczak”)
 • Dział D – Propagandy Polowej – Stanisław Ostrowski (ps. „Bogdan”)
 • Referat Patroli
 • Referat BIP-ów polowych
 • Referat Wyposażenia
 • Redakcja „Gawęd Żołnierskich” – Zygmunt Ziółek (ps. „Sawa”)
 • Podwydział Pomoc Żołnierzowi – mjr Hanna Łukaszewicz (ps. „Ludwika”)
 • Referat Organizacyjny
 • Referat Propagandowo–szkoleniowy
 • Referat Gospodarczy
 • Referat Pomocy Społecznej
 • Podwydział „Antyk” – kpt. Tadeusz Żenczykowski (ps. „Krawczyk”)
 • Dział Redakcyjny – kpt. Tadeusz Żenczykowski
 • Dział Organizacyjny – NN
 • Dział Kolportażowy – Bolesław Trenda
 • Wydział Kolportażu – kierownictwo: Wanda Kraszewska-Ancerewicz (ps. „Lena”)
 • Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze – kierownictwo: Jerzy Rutkowski (ps. „Michał”, „Kmita”)
 • Sekretariat – Maria Rutkowska-Mierzejewska (ps. „Janka”)
 • Dział Administracyjny – Igor Telechun (ps. „Łukasz”)
 • Dział Zaopatrzenia – Aleksander Wąsowski (ps. „Józef”)
 • Dział Techniczny – Stefan Berent (ps. „Steb”)
 • Komórka kreślarska – Stanisław Kunstetter (ps. „Krzysztof”)
 • Drukarnia W 2 – Jerzy Paszyc (ps. „Stefan”)
 • Drukarnia W 3 – Władysław Pomorski (ps. „Jerzy”)
 • Drukarnia W 4 – Michał Wojewódzki (ps. „Andrzej”)
 • Drukarnia W 5 – Czesław Mierzejewski (ps. „Marek”)
 • Drukarnia W 6 – Jerzy Mierzejewski (ps. „Jacek”)
 • Drukarnia W 7 – Michał Wojewódzki (ps. „Andrzej”)
 • Drukarnia W 8 – Jerzy Paszyc (ps. Stefan”)
 • Drukarnia W 9 – Marian Jędrzejczyk (ps. „Kazimierz”)
 • Drukarnia W 10 – Stanisław Stopczyk (ps. „Antoni”)
 • Redakcja Fachowych Pism Wojskowych – ppłk Mieczysław Biernacki (ps. „Mieczysław”)
 • „Insurekcja” – Mieczysław Biernacki
 • „Żołnierz Polski” – Mieczysław Biernacki
 • Biura Informacji i Propagandy funkcjonowały również w poszczególnych okręgach AK, np. w Okręgu „Łódź”.

  Józef Marian Sosnowski ps. Brzeziński, mgr K. Masztowski, Jan Orłożeński, Jan Choiński, krypt.: J.S., J.Es. (ur. 18 lutego 1904 w Warszawie, zm. 1 stycznia 1975 tamże) – polski nauczyciel, doktor pedagogiki, harcmistrz, sekretarz generalny Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) w latach 1935-1939, wiceprzewodniczący ZHP w latach 1945-1947, p.o. Przewodniczącego ZHP w latach 1948-1949, żołnierz Armii Krajowej.Kazimierz Andrzej Gorzkowski, ps. Andrzej, AS, Brzeszczot, Andrzej Gierałt, Godziemba, Andrzej Godziemba, Janusz, Piast, Kazimierz Pieracki, Andrzej Sokolnicki, Wolf, Andrzej Wolf, Żuliński (ur. 6 grudnia 1899 w Ułężu, zm. 8 stycznia 1983 w Warszawie) – harcerz, oficer Wojska Polskiego II RP i Armii Krajowej, działacz niepodległościowy, więzień PRL.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Jerzy Rutkowski ps. Michał i Kmita (ur. 23 kwietnia 1914 w Kijowie, zm. 18 grudnia 1989 w Warszawie) – polski prawnik, działacz polityczny obozu narodowego, współpracownik Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, menedżer. Inicjator i zarządzający Tajnymi Wojskowymi Zakładami Wydawniczymi Polskiego Państwa Podziemnego. Oficer Armii Krajowej w stopniu podporucznika.
  Radogoszcz – Rozszerzone Więzienie Policyjne (niem. Erweitertes Polizeigefangnis, Radegast), utworzone 1 lipca 1940 w fabryce włókienniczej Samuela Abbego, położonej u zbiegu obecnych ulic Zgierskiej i gen. J. Sowińskiego w Łodzi, na bazie zlokalizowanego w pobliżu obozu przejściowego w fabryce Michała Glazera przy obecnej ul. Liściastej. Miejsce największej niemieckiej zbrodni wojennej w styczniu 1945 r., dokonanej na obszarze Polski pomiędzy Bugiem a Odrą w okresie działań frontowych, poprzez spalenie budynku więzienia wraz z więźniami w liczbie co najmniej 1500 osób.
  Antoni Kazimierz Zębik (przed II wojną światową SP1ZA, po wojnie SP7LA, pseudonim Biegły), (ur. 13 stycznia 1914 w Częstochowie , zm. 1 lipca 2009), polski krótkofalowiec, konstruktor nadajnika Radiostacji Błyskawica. Od 1938 członek Polskiego Związku Krótkofalowców.
  Polityka” – polski liberalno-lewicowy, opiniotwórczy tygodnik społeczno-polityczny, wydawany od 1957 w Warszawie. "Polityka" utrzymuje się na czołowych miejscach pod względem wielkości sprzedaży wśród polskich tygodników opinii, w tym często na pierwszym miejscu (ogólna sprzedaż na poziomie ok. 130 tys. egzemplarzy – stan na lipiec 2012).
  Referat Fotograficzny BIP KG AK – konspiracyjny referat powstały w 1942 roku w okupowanej przez Niemców Polsce. Podlegał Podwydziałowi Propagandy Mobilizacyjnej „Rój” Wydziału Propagandy Mobilizacyjnej Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Służył idei dokumentowania działań polskiego ruchu oporu, rejestrowania walk. Kierownikiem tego Referatu do lutego 1944 roku był Wacław Żdżarski, później Władysław Bala.
  Jerzy Makowiecki, ps. „Tomasz Malicki”, „Wokulski”, „Tomasz”, „Dołęga”, „Kuncewicz”, „Malicki” (ur. 23 stycznia 1896 w Warszawie, zm. 13 czerwca 1944 w okolicach wsi Górce) – polski inżynier, działacz konspiracji 1939–1945, kierownik Wydziału Informacji BIP ZWZ AK, przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego (1943–1944).
  Stanisław Ostrowski (ur. 29 października 1892 we Lwowie, zm. 22 listopada 1982 w Londynie) – polski lekarz, ostatni polski prezydent Lwowa i trzeci Prezydent RP na Uchodźstwie.

  Reklama