• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Beskid Andrychowski

  Przeczytaj także...
  Grupa Żurawnicy – najbardziej na południowy wschód wysunięta część Beskidu Małego. Zajmuje mniej więcej prostokątny teren pomiędzy doliną Skawy na wschodzie, Kocońki, Lachówki i Stryszawki na południu, Targoszówki na zachodzie oraz Tarnawki na północy. Najwyższym szczytem jest Żurawnica (727 m).Park Krajobrazowy Beskidu Małego – park krajobrazowy położony na pograniczu województw małopolskiego i śląskiego.
  Eremita lub pustelnik (gr. ἐρημίτης herēmítēs, żyjący na pustkowiu) – osoba, która z pobudek religijnych wycofuje się z życia w społeczeństwie i decyduje się na życie w izolacji i celibacie. Poświęca się przede wszystkim modlitwie i życiu w ascezie. Utrzymuje się, jak to miało np. miejsce u zarania życia pustelniczego w Egipcie i Palestynie, z jałmużny lub rzemiosła.
  Potrójna z lotu ptaka
  Pasmo Bliźniaków
  Skałki w grzbietowych partiach
  Widok na Beskid z Andrychowa około 1929–1930

  Beskid Andrychowski – wschodnia część Beskidu Małego, między Sołą a Skawą; termin nie występuje w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych.

  Chatka pod Potrójną – chatka studencka znajdująca się w Beskidzie Małym, na południowych stokach Beskidu między Potrójną a Łamaną Skałą.Skawa (w górnym biegu Wsiowy Potok) – rzeka, prawy dopływ Wisły. Płynie na obszarze Beskidów Zachodnich: przez Beskid Żywiecki, dalej przez Beskid Makowski, między pogórzami Śląskim i Wielickim oraz Doliną Wisły. Jej bieg w całości znajduje się na terytorium województwa małopolskiego.

  Pasma górskie[ | edytuj kod]

  Beskid Andrychowski można podzielić na dwa pasma:

 • niższe Pasmo Bliźniaków – rozpoczyna się od Pańskiej Góry w Andrychowie i biegnie poprzez Kobylą Głowę, Wapienicę, Łysą Górę i Iłowiec do Skawy. Biegnie z zachodu na wschód, równolegle do pasm Beskidów. Średnia wysokość tego pasma wynosi 600 m.
 • wyższe, rozpoczyna się z zachodu od Bukowskiego Gronia i Żaru poprzez Potrójną, Łamaną Skałę, Leskowiec i Magurkę Ponikiewską po Skalnicę, kończące się na wschodzie Gancarzem. Średnia wysokość pasma wynosi 800 – 900 m n.p.m. Składa się z Grupy Kocierza, Pasma Łamanej Skały i Grupy Żurawnicy.
 • Pochodzenie nazwy[ | edytuj kod]

 • Beskid Andrychowski – nazwa pochodząca od jednego z ważniejszych miast tego regionu: Andrychowa.
 • Przez najstarszych bielszczan była używana nazwa Góry Zasolskie (dla nich rejon znajduje się za rzeką Sołą).
 • Schroniska[ | edytuj kod]

  W Beskidzie Andrychowskim znajdują się trzy schroniska turystyczne: schronisko Leskowiec na Jaworzynie (Groń Jana Pawła II), schronisko koła PTTK "Limba" na Trzonce i schronisko studenckie w okolicach Potrójnej (Chatka pod Potrójną).

  Pańska Góra (432 m n.p.m.) - najbardziej wysunięty na północ zalesiony szczyt w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia część Beskidu Małego).Iłowiec (477 m n.p.m.) – szczyt górski we wschodniej części Beskidu Małego w paśmie Bliźniaków i Łysej Góry, nad miejscowościami Gorzeń Górny, Ponikiew i Zawadka. Wierzchołek całkowicie zalesiony.

  Ważniejsze miejscowości Beskidu Andrychowskiego[ | edytuj kod]

 • Andrychów
 • Mucharz
 • Ślemień
 • Czaniec
 • Porąbka
 • Ciekawostki[ | edytuj kod]

  Beskid Andrychowski miał swojego pustelnika zwanego Janem. Pustelnik, był przekonany, że wkrótce nastąpi kolejny potop – z tego powodu pustelnia przybrała kształt "łodzi" obitej blachą (pustelnia znajduje się na stokach Królewizny).

  Skalnica – zalesiony szczyt w północno-wschodniej części Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały) o wysokości 412 m n.p.m. Jego stoki opadają: południowe i wschodnie - ku wsi Koziniec, zaś północne - ku wsi Ponikiew oraz dolinie potoku Ponikiewka.Grupa Kocierza – środkowa część Beskidu Małego, od zachodu ograniczona przełomem Soły, od południa doliną Kocierzanki, od wschodu Przełęczą Zakocierską i doliną Bolęcinianki. Północne stoki Grupy Kocierza opadają na Pogórze Śląskie. Grupa Kocierza składa się z kilku grzbietów:

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Park Krajobrazowy Beskidu Małego
 • Rezerwat przyrody Szeroka
 • Rezerwat przyrody Madohora
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Tadeusz Głąb: Beskid Andrychowski. Kraków: 1967.
 • Aleksy Siemionow: Ziemia Wadowicka monografia Turystyczno-Krajoznawcza. Kraków: Drukarnia Wydawnicza im. Anczyca, 1984.
 • Widok od południowej strony na Beskid Andrychowski
  Widok od południowej strony na Beskid Andrychowski
  Czuby lub Kobylica (491 m) – dwuwierzchołkowy szczyt w północnej części Beskidu Małego, w Paśmie Bliźniaków ciągnącym się od doliny Wieprzówki w Andrychowie po dolinę Skawy na wschodzie. Znajduje się w tym paśmie między Przełęczą Pańską oddzielającą go od Pańskiej Góry a Przełęczą BiadasowskąSoła – rzeka w południowej Polsce. Przepływa kolejno przez: Kotlinę Żywiecką, Beskid Mały i Pogórze Śląskie i jest pierwszym dużym prawobrzeżnym dopływem Wisły. Długość 88,9 km, powierzchnia dorzecza 1,4 tys. km². Średni przepływ 18,8 m³ na sekundę, przepływ minimalny 1 m³/s, przepływ maksymalny zarejestrowany w 1958 roku w Tresnej 1382 m³/s. Potencjał powodziowy Soły jest bardzo poważny i zajmuje ona drugie miejsce po Dunajcu wśród karpackich dopływów Wisły.
  Warto wiedzieć że... beta

  Bukowski Groń (782 m n.p.m.; niekiedy błędnie podawana wysokość 729 m n.p.m., która dotyczy szczytu Trzonka) - szczyt w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia część Beskidu Małego), położony w masywie Palenicy, Trzonki i Złotej Górki. Nazwa pochodzi od lasu bukowego porastającego szczyt.
  Roczyny – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Andrychów. Większa część miejscowości objęta jest w sołectwie Roczyny z wyjątkiem Działów (SIMC: 0045267), które są w sołectwie Brzezinka.
  Beskid Mały (513.47) – pasmo górskie w Polsce, stanowiące część Beskidów Zachodnich, mające charakter wyspy górskiej o długości ok. 35 km i szerokości ok. 10-15 km.
  Rezerwat Madohora - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, obejmuje partie szczytowe oraz zbocza Łamanej Skały (Madahora). Rezerwat leży na terenie gmin: Ślemień (województwo śląskie) i Andrychów (województwo małopolskie).
  Złota Górka (t. Złota Góra; 757 m n.p.m.) - szczyt w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia część Beskidu Małego). Jest to szczyt w masywie Porębskiego Gronia. Na północnym stoku istnieje siarczane źródło oraz odkrywki wapienia.
  Czaniec – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim, w gminie Porąbka, położona nad Sołą u podnóży Beskidu Andrychowskiego (wschodnia część Beskidu Małego), granicząca z Kętami.
  Magurka Ponikiewska (818 m n.p.m.) - szczyt górski we wschodniej części Beskidu Małego, w jego głównym grzbiecie opadającym od Gronia Jana Pawła II w stronę doliny rzeki Skawy. Magurka Ponikiewska wznosi się na granicy miejscowości Ponikiew i Jaszczurowa. Błędne nazwy tego szczytu podawane na niektórych mapach to: Królowa Wyżna lub Królewizna. Nazwa Magurka jest pochodzenia wołoskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.742 sek.