• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Berlin - wschodni  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Lichtenberg - jedenasta dzielnica Berlina, powstała wskutek połączenia dzielnic Lichtenberg i Hohenschönhausen 1 stycznia 2001. Dzielnica graniczy z krajem związkowym Brandenburgia oraz z dzielnicami Pankow, Marzahn-Hellersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg i Treptow-KöpenickSektory Berlina – po zakończeniu II wojny światowej stolicę Rzeszy poddano pod wspólny zarząd aliantów, dzieląc je na sektory pod okupacją poszczególnych władz wojskowych. We wschodniej części władzę sprawował komisarz oddelegowany przez wojska radzieckie, natomiast część zachodnia została podzielona na 3 strefy okupacyjne, tj. francuską, brytyjską i amerykańską.

  Berlin, stolica NRD (niem. Berlin, Hauptstadt der DDR) – miejska jednostka administracyjna istniejąca w latach 1949–1990, pokrywająca się z sektorem radzieckim Berlina obejmująca centrum i wschodnie dzielnice miasta. Była stolicą Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

  Historia[ | edytuj kod]

  Zimna wojna[ | edytuj kod]

  6 września 1948 członkowie SED zajęli Ratusz Miejski, nie dopuszczając do zebrania się dotychczasowej Rady Miejskiej. Wtedy to większość radnych zadecydowała o przeniesieniu jej siedziby z sektora radzieckiego do amerykańskiego (ratusz w Schönebergu). 30 listopada 1948 zgromadzenie radnych pozostających w starej siedzibie, zdominowane przez członków SED, wybrało nowy zarząd miejski, na którego czele stanął Friedrich Ebert młodszy, który objął stanowisko nadburmistrza Berlina wschodniego.

  Termin zjednoczenie Niemiec (niem. Deutsche Wiedervereinigung) – oznacza przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki.Berlin-Mitte - poddzielnica (Ortsteil) dzielnicy Mitte w Berlinie. Obejmuje część jego historycznej dzielnicy. Leży w niej wschodnie centrum miasta z Bramą Brandenburską, aleją Unter den Linden, Uniwersytetem Humboldta, Wyspą Muzeów, wieżą telewizyjną oraz licznymi budynkami rządowymi.

  5 grudnia 1948 władze radzieckie nie dopuściły do wyborów miejskich na terenie swojego sektora. Natomiast w tym samym czasie w sektorach zachodnich SPD odniosła zwycięstwo, a Ernst Reuter objął stanowisko nadburmistrza Berlina Zachodniego. Od tego czasu Berlin faktycznie został podzielony na dwa niezależne miasta.

  Berlin wschodni był stolicą NRD od 7 października 1949 do 3 października 1990 roku. Od 13 sierpnia 1961 do 9 listopada 1989 wschodnia część miasta była oddzielona od zachodniej Murem Berlińskim.

  Prenzlauer Berg, Berlin-Prenzlauer Berg – dzielnica (Ortsteil) Berlina w okręgu administracyjnym Pankow. Od 1 października 1920 w granicach miasta.Friedrich Ebert młodszy (ur. 12 września 1894 w Bremie, zm. 4 grudnia 1979) – niemiecki polityk, syn prezydenta Niemiec Friedricha Eberta starszego.

  3 października 1990 RFN, NRD oraz Berlin Zachodni zjednoczyły się. Od tego dnia Berlin jest jednolitym miastem.

  Dziś[ | edytuj kod]

  Od zjednoczenia rząd niemiecki wydał ogromne fundusze na scalenie dwóch części Berlina i dostosowanie infrastruktury we wschodniej części miasta do standardów ustanowionych w Berlinie Zachodnim.

  Mimo to nadal istnieją wyraźne różnice między Berlinem wschodnim i jego zachodnią częścią (np. tzw. Ampelmännchen na sygnalizatorach ulicznych). Dawna wschodnia część miasta ma też wyraźnie inny aspekt architektoniczny, częściowo ze względu na charakterystyczny wielkomiejski styl, obecny w byłej NRD. Pozostawiono też niewielką liczbę nazw z czasów Niemiec Wschodnich upamiętniających bohaterów socjalistycznych, takich jak Karl-Marx-Allee, Rosa-Luxemburg-Platz, Karl-Liebknecht-Straße.

  Sowiecka Administracja Wojskowa w Niemczech (również Radziecka Administracja Wojskowa w Niemczech, niem. Sowjetische Militäradministration in Deutschland – SMAD, ros. Советская военная администрация в Германии – СВАГ) – administracja wojskowa ZSRR, która przejęła najwyższą władzę wykonawczą w sowieckiej strefie okupacyjnej, do czasu utworzenia w październiku 1949 Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Niemiecka Republika Demokratyczna (oficjalny skrót NRD; niem. Deutsche Demokratische Republik, DDR) – dawne państwo położone w Europie Środkowej powstałe 7 października 1949 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ). Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990, gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Muzeum Niemiecko-Rosyjskie Berlin-Karlshorst (niem. Deutsch-Russische Museum Berlin-Karlshorst) – muzeum poświęcone stosunkom niemiecko-rosyjskim, a szczególnie wojnie niemiecko-radzieckiej z lat 1941-1945.
  Podział administracyjny Niemieckiej Republiki Demokratycznej – do 1952 roku Niemiecka Republika Demokratyczna była podzielona na 5 landów, które były jednostkami administracyjnymi państwa unitarnego. 1 sierpnia 1952 r. NRD podzielono na 14 okręgów (niem. Bezirk). Berlin Wschodni stanowił osobną jednostkę – „Berlin, stolica NRD” (niem. Berlin, Hauptstadt der DDR)
  {{Czasopismo infobox}} Nieznane pola: "email". Gazety wojenne – polski magazyn o tematyce II wojny światowej, wydawany w latach 1998-2000, bogato ilustrowany.
  Berliner Fernsehturm (pol. Berlińska Wieża Telewizyjna) – wieża telewizyjna stojąca na zachód od Alexanderplatz w berlińskiej dzielnicy Mitte.
  Berlin Zachodni (niem. West-Berlin, Berlin-West, Westberlin) – zachodnia część Berlina w latach 1949-1990, na którą składały się sektory okupowane przez aliantów zachodnich, od północy: francuski, brytyjski i amerykański – łącznie stanowiły one enklawę na terytorium NRD zarządzaną przez aliantów zachodnich.
  Granica wewnątrzniemiecka (określana też jako granica niemiecko-niemiecka, niem. innerdeutsche Grenze, deutsch–deutsche Grenze) – była granica pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Niemiecka Republiką Demokratyczną. Za część granicy niemiecko-niemieckiej uważano też granicę pomiędzy NRD a Berlinem Zachodnim, który stanowił enklawę w NRD.
  Karl-Marx-Allee (z niem. Aleja Karola Marksa) − ważna arteria komunikacyjna w Mitte i Friedrichshain-Kreuzberg, dzielnicach Berlina.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.106 sek.