Benzyloamina

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Benzyloamina, PhCH
2
NH
2
organiczny związek chemiczny z grupy amin zawierający grupę benzylową. Zasadowość benzyloaminy (pKBH+
= 9,34
) zbliżona jest do zasadowości amoniaku (pKBH+
= 9,25
).

Benzonitryl, cyjanek fenylu, nitryl kwasu benzoesowego – organiczny związek chemiczny z grupy nitryli (najprostszy nitryl aromatyczny), pochodna benzenu o wzorze C6H5(CN). Benzonitryl stosowany jest jako rozpuszczalnik. Z benzonitrylu uzyskuje się polibenzonitryl.Organic Syntheses (Org. Synth.) - czasopismo naukowe wydawane przez Organic Syntheses Membership Corporation od 1921 roku. Zawiera zbiór sprawdzonych przepisów syntez związków organicznych. Od 1998 roku wszystkie artykuły, które ukazały się dotychczas w tym czasopiśmie są dostępne w internecie na zasadzie otwartego dostępu.

Otrzymywana przez uwodornianie benzonitrylu zgodnie z reakcją:

Benzonitrile hydrogenation.svg


Wykorzystywana w syntezie organicznej do otrzymywania amin drugorzędowych. W pierwszym etapie powstaje amina trzeciorzędowa, zawierająca grupę benzylową, która może zostać usunięta w wyniku hydrogenolizy: C
6
H
5
CH
2
NH
2
+ 2RBr → C
6
H
5
CH
2
NR
2
+ 2HBr
C
6
H
5
CH
2
NR
2
+ H
2
→ C
6
H
5
CH
3
+ R
2
NH

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Haynes 2014 ↓, s. 3-44.
 2. Haynes 2014 ↓, s. 5-198.
 3. Benzylamine, [w:] ChemIDplus [online], United States National Library of Medicine [dostęp 2016-04-11] (ang.).
 4. Haynes 2014 ↓, s. 5-99.
 5. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 6. Haynes 2014 ↓, s. 6-234.
 7. Haynes 2014 ↓, s. 6-184.
 8. Benzyloamina (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-02].
 9. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 10. V.J. Gatto, S.R. Miller, G.W. Gokel. 4,13-Diaza-18-Crown-6. „Organic Syntheses”. 8, s. 152, 1993. 

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • CRC Handbook of Chemistry and Physics, William M. Haynes (red.), wyd. 95, Boca Raton: CRC Press, 2014, ISBN 978-1-4822-0867-2 (ang.).
 • Grupa benzylowa (benzyl, Bn) – organiczna grupa funkcyjna zbudowana z pierścienia benzenu z przyłączoną grupą metylenową (−CH2−). Międzynarodowym symbolem grupy benzylowej jest Bn, nie zaś Bz, który oznacza grupę benzoilową. Półstrukturalnie grupa benzylowa zapisywana jest również jako C6H5−CH2−. Grupa benzylowa jest stosowana często jak grupa blokująca dla grup hydroksylowych oraz grup karboksylowych.Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
  Warto wiedzieć że... beta

  Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot, wodorek azotu(III)) – nieorganiczny związek chemiczny o wzorze NH3.
  CRC Handbook of Chemistry and Physics – encyklopedia naukowa będąca obszernym i wiarygodnym źródłem informacji z dziedzin chemii i fizyki. Wydawana jest w języku angielskim od 1913 roku, najpierw przez Chemical Rubber Company, a od 1972 roku przez CRC Press. Ukazuje się także w wersji elektronicznej oraz internetowej.
  Aminy – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę aminową, będącą organiczną pochodną amoniaku.
  Europejska Agencja Chemikaliów, (ECHA z ang. European Chemicals Agency) agencja wspólnotowa odpowiedzialna za realizację rozporządzenia REACH (z ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), w zakresie utworzenia i administrowania systemu rejestracji, oceny oraz udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie substancji chemicznych na szczeblu wspólnotowym. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie bazą danych substancji chemicznych zgłoszonych do rejestracji:

  Reklama