• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bazy danych przestrzennych  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Indeksy przestrzenne (ang. spatial index) są używane przez przestrzenne bazy danych w celu optymalizacji zapytań przestrzennych. Indeksy używane przez bazy danych innych typów nie nadają się do efektywnej obsługi dodatkowych, geometrycznych typów danych. Przykładowo, nie mogą efektywnie wskazać, jak daleko są rozmieszczone względem siebie dwa punkty i czy punkty zawierają się w wybranym obszarze w przestrzeni. Najczęściej używane metody indeksowania to:Open Geospatial Consortium (OGC) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, zrzeszającą ponad 450 firm, agencji rządowych i uniwersytetów. Współpracują nad rozwijaniem i implementacją otwartych standardów dla danych i usług przestrzennych, systemów informacji geograficznej (GIS), do celów przetwarzania danych i ich udostępniania.
  Systemy baz danych przestrzennych[ | edytuj kod]
 • Oracle Spatial,
 • PostgreSQL DBMS wykorzystujący przestrzenne rozszerzenie PostGIS do implementacji standaryzowanego typu danych geometry i odpowiednich funkcji.
 • MySQL DBMS implementuje typ danych geometry wraz z niektórymi funkcjami przestrzennymi, które nie były wcześniej zaimplementowane zgodnie ze specyfikacją OpenGIS.
 • Książki[ | edytuj kod]

 • Spatial Databases: A Tour [1], Shashi Shekhar i Sanjay Chawla, Prentice Hall, 2003 (​ISBN 0-13-017480-7​)
 • ESRI Press. Tytuły ESRI Press zawierają Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design, i Designing Geodatabases: Case Studies in GIS Data Modeling, 2005 Ben Franklin Award winner, PMA, The Independent Book Publishers Association.
 • Spatial Databases – With Application to GIS. Philippe Rigaux, Michel Scholl i Agnes Voisard. (​ISBN 1-55860-588-6​)
 • Zapytanie przestrzenne (ang. spatial query) - jest specjalnym typem zapytania bazodanowego obsługiwane przez geograficzne bazy danych. Zapytania takie różnią się od zapytań SQL kilkoma ważnymi rzeczami. Dwa najważniejsze rzeczy to:PostgreSQL (/poːst ɡɹɛs kjuː ɛl/) często nazywany także Postgres to, obok MySQL i SQLite, jeden z trzech najpopularniejszych otwartych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Początkowo opracowywany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i opublikowany pod nazwą Ingres. W miarę rozwoju i zwiększania funkcjonalności, baza danych otrzymała nazwy Postgres95 i ostatecznie PostgreSQL, aby upamiętnić pierwowzór oraz zaznaczyć zgodność ze standardem SQL. Aktualnie baza implementuje większość standardu SQL:2011.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  PostGIS – rozszerzenie relacyjno-obiektowej bazy danych PostgreSQL, dodające możliwość zapisywania danych geograficznych wprost do bazy danych zgodnie ze specyfikacją OpenGIS Simple Features dla profilu SQL.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  SQL (ang. Structured Query Language wym. /ɛskjuːˈɛl/) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.
  Analizy przestrzenne lub przestrzenne statystyki – pojęcie z zakresu statystyki. Formalne techniki badania danych używające ich topologicznych, geometrycznych lub geograficznych właściwości. Zwrot odnosi się do różnych technik, z których wiele znajduje się jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. Wykorzystują one różne metody analityczne i stosowane są w różnorodnych dziedzinach - od astronomii (badania dotyczące rozmieszczenia galaktyk w kosmosie) po produkcję układów scalonych (algorytmy rozmieszczenia i połączeń elementów w złożonych strukturach). Sformułowanie to używane jest często w bardziej zawężonym znaczeniu w odniesieniu do konkretnej techniki stosowanej w określonej dziedzinie badań, np. do geostatystyki.
  Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).
  Oracle Database – to oficjalna nazwa systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych (ang. RDBMS) stworzonego przez firmę Oracle Corporation. Nazwa Oracle pochodzi od nazwy kodowej jednego z projektów sponsorowanych przez CIA, nad którymi pracował współzałożyciel korporacji Oracle – Larry Ellison.
  Architektura oparta na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA) – koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.