• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Baza wojskowa

  Przeczytaj także...
  Baza przeładunkowa - specjalnie przygotowany i urządzony rejon (miejsce), w którym organy tyłowe przeładowują transporty wojskowe z jednego rodzaju transportu na drugi albo przystosowują wagony na szersze lub węższe szerokości torów kolejowych. W bazie przeładunkowej zwykle umieszcza się składnice do czasowego przechowywania ładunków, wydziela się niezbędną liczbę siły roboczej, środki transportu oraz sprzęt załadowczy i wyładowczy.Baza morska - obszar na wybrzeżu morskim przeznaczony do bazowania marynarki wojennej obejmujący odpowiednio wyposażony i urządzony obszar wybrzeża morskiego z przylegającym do niego akwenem, służący do zabezpieczenia bojowej i codziennej działalności okrętów i jednostek marynarki wojennej. Bazy morskie dzielą się na:
  Baza lotnicza – specjalnie przygotowany i wyposażony rejon przeznaczony do wszechstronnego zabezpieczenia procesu szkolenia i działalności bojowej związku lotniczego lub oddziału lotniczego. Baza lotnicza wyposażona jest w pasy startowe, hangary, warsztaty, magazyny, środki dowodzenia, transport, pomieszczenia dla personelu (min. domek pilota, wieżę kontroli lotów) oraz środki ochrony i obrony.

  Baza wojskowa – specjalnie przygotowany obszar, wyposażony w lotniska (lądowiska), przystanie, koszary, magazyny, warsztaty, szpitale itp., zaopatrzony w zapasy żywności, amunicji, materiałów pędnych i innych oraz mający stałe garnizony; służy do okresowego lub stałego stacjonowania i bieżącego zaopatrywania wyznaczonych jednostek odpowiednich rodzajów sił zbrojnych.

  Baza rakietowa - jest to specjalnie rozbudowany i odpowiednio wyposażony teren przeznaczony do rozmieszczenia wyrzutni rakietowych, rakiet wraz z obsługami i sprzętem pomocniczym służącym do przygotowania rakiet do startu, odpalenia i kierowania w czasie lotu.Akademia Obrony Narodowej (AON) – uczelnia wojskowa, zlokalizowana w Warszawie przy alei gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, która powstała z dniem 1 października 1990 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 1990 w wyniku przekształcenia Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – najwyższej rangi cywilno-wojskowa szkoła wyższa w Polsce. Uczelnia prowadzi zarówno działalność dydaktyczną w zakresie kształcenia wyższych kadr dowódczych Wojska Polskiego jak też cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Powołana jest także do prowadzenia rozległych prac badawczych w zakresie problematyki obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego i sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki.

  Bazy wojskowe dzielą się na:

 • lądowe:
 • baza materiałowo-techniczna;
 • baza remontowa;
 • baza ładowania akumulatorów;
 • baza przeładunkowa;
 • powietrzne:
 • baza lotnicza
 • baza lotniczo-techniczna;
 • baza rakietowa;
 • morskie:
 • baza morska;
 • baza brzegowa;
 • baza manewrowa;
 • baza pływająca;
 • baza przeładunkowa.
 • Bazy z zasady mają znaczenie strategiczne. Obsadzone są przez jednostki różnych rodzajów sił zbrojnych. Bazy wojskowe (wojenne) rozmieszcza się na własnym lub obcym terytorium.

  Amunicja – ogół rakiet, nabojów artyleryjskich, min, bomb lotniczych, torped, bomb głębinowych, granatów ręcznych oraz naboje do broni strzeleckiej.Poligon wojskowy - zamknięty teren wojskowy używany do ćwiczeń i manewrów wojskowych, przeprowadzania testów broni oraz opracowywania i testowania taktyki wojskowej. Nazwa wywodzi się od zamkniętego na potrzeby wojska obszaru, najczęściej w kształcie wielokąta (ang. polygon). Pierwsze poligony wojskowe zaczęto tworzyć na potrzeby armii pruskiej pod koniec XVIII w.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • poligon wojskowy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Garnizon – to stałe miejsce stacjonowania danej jednostki wojskowej w czasie pokoju. Funkcje garnizonu pełnią najczęściej miasta, miasteczka, forty, zamki, czy osady. Miasto garnizonowe to powszechne określenie miasta, w którym wybudowano koszary.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Warto wiedzieć że... beta

  Lotnisko – obszar, na którym lądują, startują i kołują statki powietrzne (samoloty, śmigłowce, sterowce). Ich wyposażenie zróżnicowane jest w zależności od liczby odprawianych pasażerów i przeładowywanych towarów.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Siły zbrojne - siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.
  Szpital – jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze.
  Baza brzegowa - jednostka tyłowa, mająca za zadanie zabezpieczenie materiałowo-techniczne obsługiwanego przez nią zespołu okrętów. Bazy brzegowe są rozlokowane w portach, ujściach rzek i nad zatokami. Mogą być ponadto wyposażone w specjalne ukrycia dla okrętów podwodnych.
  Baza remontowa - jednostka wojskowa składająca się z dowództwa, pododdziału obsługi i pododdziałów remontowo-ewakuacyjnych, przeznaczona do remontu uzbrojenia i sprzętu technicznego w warunkach polowych.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.719 sek.