Bateria (wojsko)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Bateria armat 60-funtowych pod Arras (1917)

Bateria – pojęcie używane w siłach zbrojnych państw w różnych kontekstach:

Bateria dowodzenia, pododdział artylerii występujący w brygadach i pułkach artylerii oraz na szczeblu artylerii dywizyjnej. Umożliwia on dowódcy (szefowi) dowodzenie i kierowanie ogniem podległych jednostek artylerii. Bateria dowodzenia składa się z pododdziałów (plutonów) rozpoznania wzrokowego i technicznego oraz łączności.Działo – broń palna kalibru co najmniej 20 mm. Z wyjątkiem polskiego najcięższego karabinu maszynowego typu Nkm wz. 38FK każda broń automatyczna kalibru 20 mm jest nazywana działem.
 1. pododdział będący zazwyczaj częścią składową dywizjonu lub pułku artylerii (np. bateria artylerii, bateria artylerii przeciwlotniczej, bateria moździerzy) lub rakiet (bateria rakietowa). Jest ona uzbrojona w działa samobieżne, holowane lub wyrzutnie rakiet. Składa się zwykle z pododdziału dowodzenia i plutonów ogniowych. Rozmieszcza się ją na jednym stanowisku ogniowym (stanowisku startowym) lub plutonami, niekiedy nawet poszczególnymi działonami. Może wykonywać jedno lub więcej zadań ogniowych – zależnie od liczby dział (wyrzutni) i rodzaju amunicji (konwencjonalna, jądrowa). Może strzelać z zakrytych (ogniem pośrednim) lub odkrytych (ogniem na wprost) stanowisk ogniowych;
 2. pododdział dowodzenia (bateria dowodzenia), rozpoznania (np. bateria radiotechniczna, bateria rozpoznania dźwiękowego) lub obsługi w dywizjonie lub pułku artylerii;
 3. artyleryjski pododdział ogniowy w batalionie lub pułku ogólnowojskowym (np. czołgów lub wojsk zmechanizowanych) pełniący w nim rolę np. osłony przeciwlotniczej;
 4. organizacyjny pododdział artyleryjskiego działu okrętowego.

Rodzaje baterii[ | edytuj kod]

 • bateria dowodzenia
 • bateria dyżurna
 • bateria pływająca
 • bateria podręczna
 • bateria przeciwlotnicza
 • bateria rozpoznania artyleryjskiego
 • bateria rozpoznania dźwiękowego
 • bateria topograficzna
 • bateria wędrowna
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Ogniomistrz
 • Bombardier
 • Kanonier
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • PWN Leksykon: Wojsko, wojna, broń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, ​ISBN 83-01-13506-9​.
 • Pluton − pododdział w składzie 2-5 drużyn, działonów, sekcji lub załóg wozów bojowych. Występuje we wszystkich rodzajach wojsk. Wchodzi najczęściej w skład kompanii, baterii albo szwadronu. Niekiedy występuje samodzielnie na szczeblu batalionu (dywizjonu) lub pułku.Bateria topograficzna - pododdział artyleryjskiego rozpoznania pomiarowego przeznaczony do rozwijania lub zagęszczania specjalnej sieci geodezyjnej, dowiązania placówek rozpoznania dźwiękowego i wzrokowego, wcinania dozorów, celów pomocniczych oraz celów wykrytych przez obserwację naziemną.
  Warto wiedzieć że... beta

  Bateria wędrowna - pododdział artylerii wyznaczony do prowadzenia maskowania ogniowego w celu zmylenia przeciwnika co do miejsca rozmieszczenia i liczebności własnej artylerii. Bateria wędrowna prowadzi ogień według zawczasu przygotowanego planu działania zawsze z innych stanowisk ogniowych, całością sił, poszczególnymi plutonami, a nawet działami. Bateria wędrowna przebywa na stanowisku ogniowym tylko w czasie niezbędnym do wykonania zadania. Baterie wędrowne wyznacza się z reguły w działaniach obronnych, zwłaszca w rejonach, gdzie brak jej własnej artylerii lub liczba pododdziałów artyleryjskich jest nieliczna.
  Okręt – zwykle uzbrojona jednostka pływająca w służbie państwa, tj. jego sił zbrojnych – marynarki wojennej pod banderą wojenną, przeznaczona do wykonywania zadań bojowych. Także potocznie: duży statek.
  Stanowisko ogniowe (SO) - miejsce zajęte lub przygotowane do zajęcia przez broń w celu prowadzenia z niego ognia. Jest to również rejon zajęty lub przygotowany do zajęcia przez działo do wykonania zadań ogniowych.
  Ogniomistrz − stopień podoficerski Państwowej Straży Pożarnej. Niższym stopniem jest starszy sekcyjny, a wyższym starszy ogniomistrz.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Armata 60-funtowa – brytyjskie działo polowe kalibru 5 cali (127 mm) zaprojektowane w 1904. Używane było w czasie I i II wojny światowej (aż do 1944).
  Pułk (przestarz. i w większości języków "regiment") – jednostka wojskowa w różnych rodzajach wojsk, pełniąca funkcje administracyjne, szkoleniowe i logistyczne (kwatermistrzowskie).

  Reklama