Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output table.zolnierz-lotnictwo td.naglowek{color:black!important;background:#95a7b9!important}.mw-parser-output table.zolnierz-marynarka td.naglowek{color:white!important;background:#6082B6!important}.mw-parser-output table.zolnierz-lądowe td.naglowek{color:white!important;background:#556B2F!important}.mw-parser-output table.zolnierz-paramilitarny td.naglowek{color:black!important;background:#b6b3c7!important}

Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego (brepr) – nieistniejąca jednostka wojskowa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej stacjonująca na terenie Garnizonu Warszawa; znajdował się w strukturach Dowództwa Garnizonu Warszawa. 1 kwietnia 2018 przeformowany w Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego.

Krzysztof Komorowski (ur. 1947) – polski historyk, profesor, badacz stosunków europejskich w dziedzinie polityki, bezpieczeństwa narodowego i wojskowości. Prowadzi seminarium doktorskie w zakresie historii wojska i sztuki wojennej.Marynarka Wojenna (MW) – jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych. Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Na podstawie umów międzynarodowych, Marynarka Wojenna zobowiązana jest do utrzymywania zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego jak i poza nim. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej. Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą flotylle okrętów, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.

Siedziba batalionu znajdowała się w Warszawie przy ul. Franciszka Hynka 2, stajnie zaś zlokalizowane były przy ul. Kozielskiej.

Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Oznaka rozpoznawcza Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego
inna wersja oznaki rozpoznawczej Batalionu Reprezentacyjnego WP
Brama do stajni brepr przy ul. Kozielskiej w Warszawie
Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego
Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego
Zmiana warty pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Zadania[ | edytuj kod]

Do jej głównych zadań należało:

Pałac Prezydencki w Warszawie (również Koniecpolskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski, Rady Ministrów) – zabytkowy pałac w Śródmieściu Warszawy przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48. Od 1994 oficjalna siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie – grób-pomnik na placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ideą warszawskiego Grobu Nieznanego Żołnierza jest uczczenie pamięci poległych w walce o niepodległość. Grób zaliczany jest do narodowych imponderabiliów, symbolizujących największe poświęcenie.
 • zabezpieczanie zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych;
 • realizowanie zadań reprezentacyjnych przy siedzibie Prezydenta RP oraz podczas wizyt oficjalnych składanych Prezesowi Rady Ministrów;
 • reprezentowanie w uroczystościach najwyższej rangi Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej (występuje w umundurowaniu trzech rodzajów SZ RP, w latach 2010-2016 również w umundurowaniu Wojsk Specjalnych).
 • Żołnierze batalionu pełnili również służbę wartowniczą przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz przed Pałacem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Kompania reprezentacyjna (fr. compagnie) inaczej nazywana też Kompanią Honorową – kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach.Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

  Struktura organizacyjna[ | edytuj kod]

  W strukturę batalionu wchodziły:

 • trzy kompanie reprezentacyjne,
 • Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego
 • pluton salutowy obsługujący podczas świąt państwowych i wojskowych armaty, będące replikami dział austriackich z początku XX wieku, będących na uzbrojeniu Wojska Polskiego w okresie międzywojennym XX w.
 • Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego
 • Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.Kompania Zamkowa – pododdział piechoty Wojska Polskiego w latach 1926-1939 przeznaczony do pełnienia służby wartowniczej w miejscu postoju Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniający funkcje reprezentacyjne.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wojska Lądowe (WL) – jeden z czterech, obok Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego – reprezentacyjny szwadron kawaleryjski jazdy polskiej utworzony 1 czerwca 2000 roku dzięki staraniom stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP. Do 2005 r. oddział nosił nazwę: Reprezentacyjny Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego.
  Bagnet – broń biała kłująca lub kłująco-sieczna mocowana u wylotu lufy karabinu, karabinka lub pistoletu maszynowego. Stanowi on jego przedłużenie umożliwiające użycie tych rodzajów broni strzeleckiej do walki wręcz.
  Armata była dawniej bronią miotająca pociski za pomocą prochu. Współcześnie terminem tym określa się działo o bliskim płaskiemu torze lotu pocisku, służące do ostrzeliwania celów będących na linii pola widzenia.
  Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).
  Dowództwo Garnizonu Warszawa (DGW) – polska jednostka wojskowa przeznaczona do zabezpieczenia Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) oraz centralnych komórek organizacyjnych Sił Zbrojnych (SZ), które stacjonują na terenie Garnizonu Warszawa. Powstało 1 sierpnia 1995 z rozformowanego Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia Ministerstwa Obrony Narodowej.
  Mundur wojskowy – charakterystyczny jednolity dla danej formacji wojskowej ubiór żołnierza. W języku polskim określenie to pojawiło się w XVIII w. i pochodzi z języka francuskiego – la monture lub niemieckiego – die Montur.

  Reklama