Barwy czyste

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Barwy czystebarwy złożone nieposiadające domieszki szarości (barw achromatycznych).

HSL – jeden z modeli opisowych dla kolorów postrzeganych przez ludzi. Ten sposób opisowy miał polegać na tym, że każdej barwie postrzeganej przez człowieka jest przyporządkowany jeden punkt w przestrzeni trójwymiarowej identyfikowany przez trzy składowe: (h,s,l). Model pojawił się w okresie startu telewizji – pierwsze demonstracje w latach 1926-1930.RGB – jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej), z których model ten się składa. Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej (zob. promieniowanie elektromagnetyczne).

W grafice komputerowej – zarówno w przypadku addytywnego mieszania barw RGB, jak i mieszania subtraktywnego CMY – barwy czyste składają się tylko z kolorów podstawowych (w dowolnych proporcjach), bez udziału bieli i czerni. W obu tych przestrzeniach barw przynajmniej jedna z barw składowych musi mieć wartość 100%, zaś przynajmniej jedna z pozostałych musi mieć wartość 0. Barwy te znajdują się na 6 z 12 wszystkich krawędzi sześcianu RGB/CMY, a dokładniej na tych, które łączą wierzchołki o następujących współrzędnych: {(100%, 0, 0), (100%, 100%, 0)}, {(100%, 0, 0), (100%, 0, 100%)}, {(0, 100%, 0), (0, 100%, 100%)}, {(0, 100%, 0), (100%, 100%, 0)}, {(0, 0, 100%), (100%, 0, 100%)}, {(0, 0, 100%), (0, 100%, 100%)}. W przypadku przestrzeni barw HSL/HSB/HSV składowe S (nasycenie koloru, ang. Saturation) i L/B (jasność, ang. Lightness, Brightness) muszą mieć wartość 100%, zaś składowa H (odcień, barwa, ang. Hue) może przyjmować dowolną wartość z przedziału od 0 do 2π. Barwy te znajdują się na obwodzie podstawy stożka HSL/HSB/HSV. Termin "barwy czyste" dotyczy znacznie szerszego zakresu zagadnień niż tylko grafika komputerowa i był stosowany dużo wcześniej niż komputery.

Przestrzeń barw - widma fal elektromagnetycznych z zakresu od 380 do 780 nm (tj. światło widzialne) znalazły swe matematyczne modele w postaci trójwymiarowych przestrzeni barw. Dzięki tym modelom barwę można opisać nie tylko przez podanie jej widma, ale przez modele w różnym stopniu zbliżone do ludzkiej percepcji barwy, związanej z fizjologią oka ludzkiego. Najważniejsze przestrzenie barw ujęto w normach międzynarodowych. Stosuje się je w różnych dziedzinach przemysłu: farbiarskim, tekstylnym, spożywczym, fotografii itd.Barwy złożone - barwy składające się z mieszaniny barw prostych w dowolnych proporcjach, czyli z mieszaniny fal elektromagnetycznych o różnych długościach z zakresu promieniowania widzialnego. Jest to, w odróżnieniu od barw prostych, pozostała, przeważająca większość istniejących kolorów. Wiele różnych kombinacji barw prostych może dać wrażenie tej samej barwy w naturze, czyli wiele różnych barw złożonych ma ten sam wygląd. Różnice mogą pojawić się dopiero po zmianie oświetlenia.
Barwy achromatyczne (barwy niekolorowe) – wszystkie barwy nieposiadające dominanty barwnej, a więc: biały, czarny oraz wszystkie stopnie szarości.Synteza subtraktywna – zjawisko mieszania barw poprzez odejmowanie promieniowań widzialnych różnych długości (najczęściej poprzez pochłanianie niektórych długości fal przez powierzchnię, od której odbija się światło białe, lub szeregowo ustawionych filtrów światła przechodzącego przez nie).
Warto wiedzieć że... beta

Synteza addytywna – zjawisko mieszania barw poprzez sumowanie wiązek światła widzialnego różnych długości. Synteza addytywna dwóch barw przeciwstawnych z koła barw daje światło o barwie białej (teoretycznie, pod warunkiem precyzyjnej przeciwstawności barw i równego natężenia obu strumieni).

Reklama