• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Barrem  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Era mezozoiczna, mezozoik – era która rozpoczęła się od wielkiego wymierania pod koniec permu, a skończyła zagładą wielkich gadów, pod koniec kredy (patrz tabelka), znanego jako wymieranie kredowe. Era mezozoiczna trwała dwa razy krócej niż paleozoiczna, bo tylko 170 milionów lat. Dzieli się ją na trzy okresy: trias, jurę i kredę.Ornitopody, dinozaury ptasionogie (Ornithopoda, z gr. ornis – ptak + pous – stopa) – grupa dinozaurów z rzędu ptasiomiednicznych (Ornithischia).

  Barrem (ang. Barremian)

 • w sensie geochronologicznym – czwarty wiek wczesnej kredy, trwający około 4,4 milionów lat (od ok. 129,4 do ok. 125,0 mln lat temu). Barrem jest młodszy od hoterywu a starszy od aptu.
 • w sensie chronostratygraficznym – czwarte piętro dolnej kredy w eratemie mezozoicznym, wyższe od hoterywu a niższe od aptu. Stratotyp dolnej granicy walanżynu nie jest jeszcze zatwierdzony przez ICS. Dolna granica opiera się o najniższe wystąpienie zespołu amonitów Taveraidiscus hugii – Spitidiscus vandeckii.
 • Nazwa piętra (wieku) pochodzi od miasta Barrême w południowej Francji.

  Siluozaur (Siluosaurus zhangqiani) – roślinożerny dinozaur z grupy ornitopodów (Ornithopoda); jego nazwa znaczy "jaszczur z jedwabnego szlaku" (jedwabny szlak w jęz. chińskim - "silu").Siedmioszpar plamisty (Notorynchus cepedianus) – gatunek drapieżnego rekina z rodziny sześcioszparowatych (Hexanchidae). Jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel rodzaju Notorynchus.

  Fauna barremu[ | edytuj kod]

  Kość udowa waldozaura

  | edytuj kod]

 • Cedroresthadrozaur; Utah
 • Fukuizaurhadrozauroid; Japonia
 • Iguanodoniguanodont; Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna
 • Waldozauriguanodont; Europa, Afryka
 • Dakotadoniguanodont; Dakota Południowa
 • Dollodoniguanodont; Belgia, Niemcy, Anglia
 • Jinzhousaurusiguanodont; Liaoning
 • Hipsylofodonhipsylofodont; Anglia, Portugalia
 • Jeholosaurushipsylofodont; Chiny
 • Siluozaur – hipsylofodont; Gansu
 • Pachycefalozaury[ | edytuj kod]

 • Stenopeliks – Niemcy
 • | edytuj kod]

 • Liaoceratops – Liaoning
 • Hongszanozaurpsitakozaur; Liaoning
 • Psitakozaur – psitakozaur; Chiny, Mongolia, Rosja, być może też Tajlandia
 • Pozostałe | edytuj kod]

 • ? Ponerosteus – Czechy
 • | edytuj kod]

 • Xianglong – Iguania; Liaoning
 • | edytuj kod]

 • Notidanodon: N. lanceolatus – sześcioszparowaty
 • Notorynchus: N. aptiensis – sześcioszparowaty
 • | edytuj kod]

  Podana informacja oznacza pierwsze pojawienie się

  Hadrozaury (Hadrosauridae) – rodzina ornitopodów z grupy hadrozauroidów (Hadrosauroidea), znana też jako „dinozaury kaczodziobe”.Barrême – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, w departamencie Alpy Górnej Prowansji.
 • Acantholytoceras
 • Aconeceras – górny barrem
 • Almohadites
 • Anclyoceras
 • Annuloceras – górny barrem
 • Astieridiscus
 • Callizoniceras – górny barrem
 • Carstenia – górny barrem
 • Chalalabelus – górny barrem
 • Colchidites – górny barrem
 • Coronites – górny barrem
 • Costidiscus
 • Dirrymoceras – górny barrem
 • Deshayesites – górny barrem
 • Eoheteroceras – dolny barrem
 • Gymnoplites
 • Hamulina – dolny barrem
 • Hamulinites – dolny barrem
 • Heinzia – dolny barrem
 • Hamiticeras – górny barrem
 • Hemibaculites – górny barrem
 • Heteroceras – górny barrem
 • Janenschites
 • Kabylites
 • Karsteniceras – dolny barrem
 • Lopholobites – górny barrem
 • Lytocrioceras – dolny barrem
 • Manoloviceras – dolny barrem
 • Macroscaphites
 • Metahoplites
 • Paranclyoceras – górny barrem
 • Parasaynoceras
 • Pascoeites
 • Pedioceras
 • Pseudohaploceras
 • Pulchellia – dolny barrem
 • Ptychoceras – górny barrem
 • Sanmartinoceras – górny barrem
 • Shasticrioceras
 • Silesites – dolny barrem
 • Subpulchellia – dolny barrem
 • Tonoceras – górny barrem
 • Torcapella – dolny barrem
 • Uhligia – dolny barrem
 • Veleziceras – dolny barrem
 • Veveysiceras – dolny barrem
 • Zurcherella – górny barrem
 • | edytuj kod]

 • Curtohibolites
 • Neohibolites
 • Maioteuthis
 • Neololigosepia
 • Oxyteuthis
 • | edytuj kod]

 • Eucymatoceras
 • Palelialia
 • Pseudaturoidea
 • Hipsylofodon (Hypsilophodon) - rodzaj niedużego wymarłego roślinożernego dinozaura ptasiomiednicznego z rodziny hipsylofodontów, żyjącego we wczesnej kredzie. Jego szczątki znaleziono na terenie Wielkiej Brytanii, Portugalii i Hiszpanii. Nazwa "Hypsilophodon" oznacza po łacinie "wysoki żeberkowany ząb"Iguanodony (Iguanodontia) to grupa ornitopodów znanych od środkowej jury do późnej kredy. Należą do nich między tak znane dinozaury jak Iguanodon, Camptosaurus, Ouranosaurus czy Edmontosaurus. Iguanodony są ogólnie dość dobrze poznaną grupą dinozaurów ptasiomiednicznych i najwcześniejszą odkrytą (iguanodon był po megalozaurze pierwszym odkrytym dinozaurem). Największy z nich – Zhuchengosaurus osiągał do ok. 16 m długości co czyniło go największym dinozaurem ptasiomiednicznym. Iguanodony charakteryzujące się masywniej zbudowanym i większym ciałem niż bardziej bazalne ornitopody, rozbudowanymi kośćmi nosowymi oraz minimum sześcioma kręgami piersiowymi zazwyczaj klasyfikuje się jako infrarząd ornitopodów, choć Benton (2004)uważa te drugie za infrarząd, a Iguanodontia nie nadaje rangi. Tradycyjnie do iguanodonów wliczano nadrodzinę Iguanodontoidea i rodzinę Iguanodontidae. Nowsze jednak badanie wykazały, że tak rozumiane Iguanodontia jest grupą grupą parafiletyczną, gdyż nie umieszcza się w ich obrębie Hadrosauridae. Obecnie w literaturze naukowej termin Iguanodontia jest nadal stosowany, choć nie posiada rangi i wlicza się do niego także hadrozaury.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Belemnity (Belemnitida, z gr. belemnon - pocisk, strzała) – rząd wymarłych morskich głowonogów należący do Decabrachia (dziesięciornice). Według niektórych systemów klasyfikacyjnych belemnity wraz z pokrewnymi rzędami (np. Aulacocerida i Phragmoteuthida) mają status nadrzędu Belemnoidea.
  Ryby chrzęstnoszkieletowe, ryby chrzęstne, chrzęstniki (Chondrichthyes) – gromada kręgowców wodnych – tradycyjnie zaliczanych do ryb właściwych (Pisces) – obejmująca chimery, płaszczki i rekiny, łącznie ponad 1000 gatunków. Żywią się pokarmem zwierzęcym. Większość gatunków ryb chrzęstnych żyje w wodach morskich. Rekiny znane są z zapisów kopalnych datowanych na ponad 400 mln lat, płaszczki pojawiły się prawdopodobnie 200 mln lat temu.
  Jaszczurki (Lacertilia, dawniej Sauria) – grupa gadów łuskonośnych obejmująca czworonożne lub beznogie zwierzęta lądowe o wydłużonym ciele, oczach posiadających powieki, mocnych szczękach i diapsydalnej czaszce. Występują na wszystkich kontynentach poza Antarktydą oraz na wielu wyspach oceanicznych. Są najliczniejszą grupą gadów obejmującą ponad 4000 gatunków.
  Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.
  Dakotadon – rodzaj ornitopoda z grupy Iguanodontia żyjącego we wczesnej kredzie. Jest znany z niekompletnej czaszki odkrytej w datowanych na barrem osadach formacji Lakota w Dakocie Południowej. Pierwotnie został opisany jako Iguanodon lakotaensis przez Davida Weishampela i Philipa Bjorka w 1989. Jego status taksonomiczny był kontrowersyjny. Niektórzy badacze sugerowali, że „Iguanodon” lakotaensis był bardziej bazalny niż Iguanodon bernissartensis i bliżej spokrewniony z teiofytalią, jednak David B. Norman uznał, że jest synonimem I. bernissartensis. Gregory Paul, badający iguanodonty, przypisał „I.” lakotaensis do osobnego rodzaju Dakotadon w 2008.
  Geochronologia - dyscyplina naukowa zajmująca się ustalaniem wieku skał i skamieniałości skorupy ziemskiej oraz umieszczaniem w czasie pewnych wydarzeń geologicznych i biologicznych. Geochronologia umożliwia rekonstrukcję historii geologicznej Ziemi. Formalne jednostki geochronologiczne to:
  Waldozaur (Valdosaurus) – rodzaj ornitopoda z rodziny driozaurów (Dryosauridae) żyjącego we wczesnej kredzie na obecnych terenach Europy. Gatunek typowy rodzaju, V. canaliculatus, został opisany w 1975 roku przez Petera Galtona w oparciu o kość udową (NHM R185, dawniej BM R185) pochodzącą z datowanych na barrem osadów na wyspie Wight. Galton wstępnie przypisał ten gatunek do rodzaju Dryosaurus, jednak już w 1977 roku ukuł dla niego nową nazwę rodzajową Valdosaurus. Kość udowa NHM R185 mierzy 14 cm długości i należy do osobnika młodocianego, mierzącego prawdopodobnie około 127 cm długości. Dorosły waldozaur osiągał jednak znacznie większe rozmiary – długość kości udowej mogła dochodzić do 50 cm. Oprócz holotypu znana jest także druga kość udowa (NHM R186). W 1982 roku Galton i Philippe Taquet opisali drugi gatunek waldozaura – V. nigeriensis z aptu Nigru, jednak z powodu różnic stratygraficznych i morfologicznych pomiędzy V. canaliculatus a V. nigeriensis w 2009 roku Peter Galton przeniósł drugi spośród tych gatunków do osobnego rodzaju Elrhazosaurus.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.