Barbara Skierska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Barbara Skierska (ur. 2 sierpnia 1928 w Siemienicach, zm. 13 lipca 1978 w Gdańsku) – polska entomolog.

Odznaka honorowa „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” –odznaka ustanowiona uchwałą Rady Ministrów w dniu 18 lipca 1950 roku. Szczegółowe przepisy dotyczące sposobu przedstawiania wniosków oraz wyglądu odznaki określone zostały zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 1950.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

Życiorys[ | edytuj kod]

Stopień magistra uzyskała w 1952 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tamże uzyskała doktorat (w 1962) i habilitację (w 1973). W 1974 została docentem w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

Zajmowała się akaroentomologią medyczną, a szczególnie faunistyką i ekologią stawonogów o znaczeniu sanitarnym i epidemiologicznym (synantropijne Muscidae, Simuliidae, Siphonaptera, Ixodidae, drobne Acari). Badała możliwości zastosowania entomofilnych nicieni z rodzaju Neoaplectana w zwalczaniu stawonogów szkodliwych dla zdrowia. Wykryła 3 gatunki Culicidae oraz 12 gatunków Ceratopogonidae nowych dla fauny Polski. W dorobku miała 88 publikacji, w tym 4 rozdziały książek i 2 zeszyty z serii „Klucze do oznaczania owadów Polski”.

Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.Stawonogi (Arthropoda, z gr. ἄρθρον arthron – staw + πούς, ποδός pous, podos – noga) – najliczniejszy w gatunki typ zwierząt na Ziemi. Dotychczas opisano ponad milion gatunków. Według danych IUCN opisano 950 000 gatunków owadów i 40 000 skorupiaków. Liczby w pozostałych grupach stawonogów wahają się – w zależności od źródła – od kilkunastu tysięcy (np. wije) do ponad 60 tysięcy gatunków pajęczaków, a z każdym rokiem przybywa ich coraz więcej.

W latach 1960–1972 była sekretarzem Ogólnopolskiego Zespołu Dipterologów, wiceprzewodniczącą oraz przewodniczącą gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Należała też do American Mosquito Control Association. Od stycznia 1978 do śmierci była kierowniczką Zakładu Parazytologii Tropikalnej IMMiT

Dipterologia - dział entomologii zajmujący się badaniem owadów z rzędu muchówek (Insecta: Diptera). Naukowcy zajmujący się badaniami muchówek to dipterolodzy.Owadopylność (entomogamia, entomofilia) – jeden z zoogamicznych sposobów zapylania oznaczający zapylanie kwiatów przez owady przenoszące pyłek. Owadopylność jest zależnością mutualistyczną, powstała na drodze koewolucji.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1974) i Odznaką „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia” (1977).

Pochowana w Gdańsku-Wrzeszczu na cmentarzu Srebrzysko (rejon I, groby rodzinne C, grób 58).

Grób doc. Barbary Skierskiej na cmentarzu Srebrzysko

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zofia Wegner. Almanach entomologów polskich XX wieku. „Wiadomości entomologiczne”. XX (suplement), s. 176-177, 2001. Polskie Towarzystwo Entomologiczne. ISSN 0138-0737. 
  2. Informator GUMed: Zakład Parazytologii Tropikalnej, informator.gumed.edu.pl [dostęp 2020-03-18].
  3. Barbara Skierska. cmentarze-gdanskie.pl. [dostęp 2019-01-20].
Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.
Warto wiedzieć że... beta

Muchowate (Muscidae) – rodzina muchówek krótkoczułkich (Brachycera) szeroko rozprzestrzenionych na całym świecie. Od innych muchówek różnią się ułożeniem szczecinek na tułowiu. Mogą przenosić różne patogeny.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.
Gatunek synantropijny (gr. syn – razem, anthropos – człowiek) – gatunek zwierzęcia lub rośliny, który przystosował się do życia w środowisku silnie przekształconym przez człowieka, związanym z miejscem zamieszkania człowieka lub z jego działalnością. Synantropizacja może mieć charakter stały lub czasowy. Odmianą synantropizacji jest synurbizacja, termin wyróżniany głównie w zoologii.
Meszkowate (Simuliidae) – rodzina małych owadów zaliczanych do Nematocera (długoczułkie), popularnie meszki, błędnie nazywane mustykowate, mustyki (Melusinidae Grünberg, 1910). Nazwa meszka lub mustyk stosowana jest również ogólnie dla przedstawicieli rodzaju Simulium. Znanych jest ok. 1750 gatunków występujących we wszystkich strefach klimatycznych, z czego w Polsce rozpoznano ok. 50.
Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
Faunistyka - dyscyplina zoologii zajmująca się opisem faun określonych terenów i okresów geologii; rozwinęła się bujnie od czasu Karola Linneusza, wraz z rozwojem systematyki organizmów; w zakres faunistyki wchodzi badanie rozmieszczenia zwierząt i wyróżnianie tzw. elementów faunistycznych, czemu służą obserwacje terenowe i kolekcje okazów zwierząt danej grupy; faunistyka jest podstawą innych działów zoologii, gł. zoogeografii.

Reklama