Banding koloru

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Banding; od lewej; 8-bitowy gradient, 8-bitowy gradient z ditheringiem, 24-bitowy gradient bez efektu nienaturalnych, fałszywych konturów – bandingu
Bez ditheringu, 8 kolorów
Dithering, 8 kolorów
Dithering, 32 kolory
Bez ditheringu, true color – banding nie występuje

Banding (pol. pasmowanie, fałszywe kontury) – zjawisko nienaturalnej prezentacji kolorów w grafice komputerowej. 24-bitowa głębia kolorów (8-bitów przypadających na każdą z 3 podstawowych barw w przestrzeni RGB), która powinna być wystarczająca do renderowania obrazów w pełnym spektrum kolorów, w pewnych przypadkach jest niewystarczająca i powoduje zagrożenie wyświetlenia wyraźnej, nienaturalnej różnicy (fałszywych konturów) między przedstawianymi odcieniami (przejście tonalne) tego samego koloru, widocznej przy wyświetlaniu naturalnego gradientu (w szczególności: zachodu słońca, czystego błękitnego nieba, światła latarki w ciemności). Zjawisko bandingu występuje również w fotografii oraz druku cyfrowym.

Toshiba Corporation (jap. 株式会社東芝, Kabushiki-gaisha Tōshiba) – japońska firma wysokich technologii elektrycznych i elektronicznych, z siedzibą główną w Tokio. Spółka publiczna notowana na giełdzie tokijskiej.True color – sposób wyświetlania barw na ekranie monitora o 24-bitowej głębi kolorów, umożliwiający uzyskanie 2 24 {displaystyle 2^{24}} , czyli 16 777 216 kolorów.

Zjawisko dynamic false contouring to odmiana bandingu, występująca w materiałach wideo podczas dynamicznego przemieszczania się wyświetlanych obrazów.

Redukcja bandingu[ | edytuj kod]

Banding może wystąpić w każdym urządzeniu wyświetlającym obraz. Monitory, a w szczególności telewizory LCD oraz PDP (plazmowe), wyświetlają typowo obraz z głębią 8 bitów, przypadających na każdą z 3 składowych koloru, co daje 256 poziomów odcieni szarości dla każdej składowej koloru przy próbkowaniu 4:4:2 (łączna liczba wyświetlanych kolorów wynosi blisko 16,7 miliona). Powyższa liczba jest niekiedy niewystarczająca do oddania płynnej zmiany kolorów, więc producenci sprzętu stosują przetwarzanie danych wideo w przestrzeni barw o wyższej rozdzielczości. Typowo jest to 10, 12 lub 16 bitów na składową koloru, czyli odpowiednio rozdzielczość 30-, 36- lub 48-bitowa (przykładowo przy wartości 10 bitów i próbkowaniu 4:4:4, liczba odcieni szarości wzrasta do 1024, a łączna liczba możliwych do otrzymania kolorów wynosi ponad 1 miliard). Mimo to, nieliczni producenci, tacy jak Toshiba i Samsung w 2011 r., wprowadzili na rynek modele mające 48-bitową głębię koloru, niwelując niekorzystne zjawisko występowania nienaturalnych przejść tonalnych, czyli bandingu.

Liniatura, a dokładniej liniatura rastra (ang. frequency, screen ruling, franc. linéature de la trame, niem. Rasterlineatur, Rasterlinienzahl) - w poligrafii jeden z najważniejszych parametrów określających budowę rastra drukarskiego.Grupa Samsung (kor. Samseong – trzy gwiazdy) – jedna z największych południowokoreańskich grup biznesowych (czeboli) zrzeszających firmy produkcyjne i usługowe działające w wielu branżach, oraz instytucje finansowe. Założona w 1938 roku przez Lee Byung-Chula jako firma eksportowa, wkrótce rozszerzyła swą działalność także na inne dziedziny.

Banding koloru jest częściej zauważalny w relatywnie niskiej głębi koloru (bits per pixel – bpp), czyli przy wartościach poniżej 256 kolorów (8 bpp), gdzie nie każdy odcień jest widoczny z powodu niewystarczającej liczby bitów informacji, aby móc je przedstawić. Jednym z rozwiązań tego problemu, prowadzącym do uzyskania gładkich przejść tonalnych, jest dithering polegający na dyfuzji części pikseli na granicy dwóch kolorów, tworząc łagodniejsze przejście jednego koloru w drugi. Banding jak każdy artefakt może zostać zniwelowany przez skaler wideo.

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, LCD (ang. Liquid Crystal Display) – urządzenie wyświetlające obraz, którego zasada działania oparta jest na zmianie polaryzacji światła na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.Posteryzacja – zjawisko utraty przestrzeni kolorów w grafice komputerowej, w efekcie może prowadzić do powstania zjawiska Bandingu - fałszywych konturów.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Wideo (z łaciny "widzę") – technika elektroniczna bazująca na sekwencji nieruchomych obrazów, które mogą być nagrywane, przetwarzane, transmitowane, a następnie odtwarzane dając złudzenie ruchu. Terminem tym określa się również sekwencję obrazów zarejestrowaną na nośniku danych.
DTP (ang. Desktop Publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do druku. W tym znaczeniu termin ten dotyczy nie tylko fazy projektowej, czyli tworzenia w programach komputerowych obrazu (oraz kształtu) stron publikacji, ale także zarządzania pracą grupową, a nawet odnosi się do komputerowego sterowania urządzeniami wykorzystywanymi w tym procesie, a więc np. naświetlarkami czy maszynami drukarskimi.
Video Skaler to urządzenie służące konwertowaniu sygnału video z określonej wielkości lub rozdzielczości do innej (wyższej, niższej): zazwyczaj jest określane jako "upscaling" lub "upconverting" sygnału video z niskiej rozdzielczości(np. standardowej rozdzielczości) do wyższej (np. HD - wysokiej).
Gradient ─ rozwiązanie stosowane w grafice komputerowej polegające na wypełnieniu określonego obszaru płynnym przejściem tonalnym pomiędzy co najmniej dwoma kolorami. Kształt tego wypełnienia może być rozmaity ─ począwszy od prostego równomiernego przejścia pomiędzy przeciwnymi bokami prostokąta, a skończywszy na przejściu wzdłuż linii krzywej, rozchodzeniu się promienistym itp. Rozwiązanie to stosowane jest zarówno w grafice rastrowej, jak i wektorowej, a dostępne nie tylko w programach graficznych, ale także w programach do składu i łamania publikacji, prostych programach do obróbki i katalogowania zdjęć, a nawet w procesorach tekstu. Gradienty można tworzyć doraźnie podczas pracy nad danym obszarem, jak również korzystać z predefiniowanych w danym programie bibliotek gradientów, a nawet tworzyć własne. Jedną ze szczególnych postaci gradientu jest nadawanie cienia obiektom.
Dyfuzja - proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka. Ze względu na skalę zjawiska, rozpatruje się dwa podstawowe rodzaje dyfuzji:
Wyświetlacz PDP (z ang. plasma display panel) – wyświetlacz, który do tworzenia obrazu wykorzystuje plazmę i luminofor.
Paleta barw – uporządkowany zestaw kolorów, ograniczony w pewien sposób w stosunku do całej gamy widzialnych barw.

Reklama