Badanie przekrojowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Badania przekrojowe)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Badanie przekrojowe, badanie częstości choroby, badanie rozpowszechnienia choroby – rodzaj badania naukowego mającego na celu opis pewnego stanu lub zjawiska w określonym czasie. W badaniu oceniane są jednocześnie narażenie na czynnik ryzyka oraz stan chorobowy wśród przedstawicieli dobrze określonej populacji. W ten sposób otrzymuje się informacje na temat częstości i cech choroby w postaci „zdjęcia” przedstawiającego stan zdrowotny populacji w danym okresie.

Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w badaniach kwestionariuszowych, także: telefonicznych, pocztowych, internetowych. W niektórych typach badań respondenci dobierani są do badań na podstawie założeń badania probabilistycznego. W praktyce opisu badań używa sie również słowa respondent w stosunku do pojedynczje osoby, która nie jest dobierana losowo, a z która prowadzi się na przykład wywiad swobodny.Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia".

Dane zbierane są za pomocą wywiadu z respondentem i jego rodziną, a także na podstawie przeglądu historii choroby i wyników przeprowadzanych w związku z nią badań.

Badanie przekrojowe umożliwia ocenę stanu zdrowia społeczeństwa (np. odsetek osób otyłych) oraz porównywanie współczynników zapadalności na chorobę w grupie eksponowanej i nieeksponowanej (np. zapadalność na raka płuc w grupie palącej papierosy w porównaniu do grupy niepalącej). Jest przydatne w ocenie zapotrzebowania na opiekę medyczną w badanej populacji. Ułatwia też pomiar rozpowszechnienia pewnych zjawisk zdrowotnych (np. badania mammograficzne, bilanse zdrowia).

Badanie przesiewowe (skriningowe, skrining, z ang. screening) – w medycynie rodzaj strategicznego badania, które przeprowadza się wśród osób nie posiadających objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia, dla zapobieżenia poważnym następstwom choroby w przyszłości.Przyczynowość - kategoria filozoficzna oznaczająca jedną z form powszechnej i koniecznej zależności zjawisk, które mają miejsce w otaczającej nas, obiektywnej rzeczywistości.

Zaletą badania przekrojowego jest stosunkowo krótki czas oczekiwania na ostateczne wyniki oraz proste i niedrogie metody przeprowadzenia badania. Badania opisowe są reprezentatywne dla populacji generalnej (próba losowa) i znajdują szerokie zastosowanie w zdrowiu publicznym. Badania tego rodzaju nie oceniają występowania związku przyczynowo–skutkowego, wymagają zorganizowania dużej próby i niosą ze sobą spore ryzyko błędu.

Zapadalność (ang. incidence proportion), zwana również potocznie zachorowalnością – liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) na 100 tys. osób badanej populacji.Strategia porównań poprzecznych (ang. cross-sectional design) – metoda badawcza, w której grupy badanych, różne pod względem wieku chronologicznego, są obserwowane i porównywane w danym momencie czasu.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • strategia porównań poprzecznych
  • badanie przesiewowe (tzw. screening)
  • badania epidemiologiczne
  • Bibliografia[ | edytuj kod]

  • Słownik terminów – badanie przekrojowe. zdrowiepolakow.pl. [dostęp 2010-08-05].
  • Badanie przekrojowe. BadaniaMedyczne.eu. [dostęp 2010-08-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-09-18)].
  • Reklama