Badanie opisowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Badania opisowe)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Badanie opisowe (ang. descriptive study) – rodzaj badania naukowego mającego na celu opis częstości występowania chorób w danej populacji w zależności od cech osobowych (np. wiek, płeć) oraz warunków środowiskowych (np. klimat, wykonywany zawód, stan cywilny). Często badanie to stanowi pierwszy etap większego procesu badawczego. Opiera się na danych zbieranych rutynowo przez właściwe instytucje (np. GUS, stacje sanitarno-epidemiologiczne).

Grupa kontrolna - w metodologii nauki: grupa obiektów, którą w ramach wykonywanego eksperymentu nie poddaje się żadnym manipulacjom eksperymentalnym lecz pozostawia w stanie naturalnym.Rozpoznanie, diagnoza (gr. διαγνοσις = rozpoznanie), rozpoznanie kliniczne – identyfikacja choroby lub zespołu chorobowego, na które cierpi pacjent, wniosek wynikający z dokonanej przez lekarza krytycznej oceny objawów subiektywnych, stwierdzonych w badaniu podmiotowym i obiektywnych, stwierdzonych w badaniu przedmiotowym oraz w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych (dawniej nazywanych badaniami dodatkowymi), łącznie z przypisaniem zespołowi tych objawów właściwej nazwy.

Badanie opisowe zajmuje się grupą pacjentów o podobnej diagnozie. Nie może prowadzić do wnioskowania, które można by uogólnić dla całej populacji pacjentów z daną chorobą. Badanie nie umożliwia też analizy związków przyczynowo-skutkowych, a jedynie pozwala zaobserwować trend (rosnący lub malejący) występowania danego zjawiska.

Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

Badanie opisowe opiera się na populacjach (badanie korelacyjne, ang. correlational study) lub jednostkach (opisów przypadków, serie przypadków, badanie przekrojowe). Badanie opisowe nie posiada grupy kontrolnej.

Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Badanie opisowe. BadaniaMedyczne.eu. [dostęp 2010-08-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-09-01)].
  2. Słownik terminów – Badanie opisowe. zdrowiepolakow.pl. [dostęp 2010-08-05].
Reklama