Bachotek (jezioro)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bachotekjezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Brodnica, leżące na terenie Pojezierza Brodnickiego. Jezioro położone jest w odległości 6 km od Brodnicy w Brodnickim Parku Krajobrazowym. Jezioro polodowcowe, rynnowe, o wydłużonym z północy na południe kształcie, na środku jeziora znajduje się wyspa zwana Wyspą Skarbów. Znajduje się pod wpływem jazu piętrzącego w Tamie Brodzkiej, który powoduje podniesienie średniego poziomu wody w jez. Bachotek o 43 cm. Położone jest w dolnym biegu rzeki Skarlanki i otoczone lasami sosnowymi i mieszanymi. Na wschodnim brzegu znajdują się ośrodki wypoczynkowe z możliwością wynajmu sprzętu wodnego: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy UMK (stacja limnologiczna), Stanica Wodna PTTK.

Rezerwat przyrody Bachotek – rezerwat torfowiskowy w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim (gmina Zbiczno), na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Ma powierzchnię 22,71 ha, został utworzony w 1984 roku. Położony jest na lewym brzegu rzeki Skarlanki między jeziorami Strażym i Bachotek i stworzony został dla ochrony naturalnych zespołów szuwarowych i leśnych ze stanowiskiem kłoci wiechowatej. Wokół rezerwatu utworzono otulinę o powierzchni 19,67 ha. Jezioro rynnowe – rodzaj jeziora polodowcowego, wypełniającego obniżenie rynny polodowcowej, zazwyczaj długie, wąskie, kręte, głębokie i o stromych brzegach. Często tworzą ciągi, które wyznaczają przebieg dawnych rynien.

Dane morfometryczne[ | edytuj kod]

Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 211,0 ha przez 215,0 ha do 215,1 ha.

Zwierciadło wody położone jest na wysokości 70,8 m n.p.m. lub 70,9 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 7,2 m, natomiast głębokość maksymalna 24,3 m lub 26,7 m.

W oparciu o badania przeprowadzone w 2004 roku wody jeziora zaliczono do II klasy czystości i III kategorii podatności na degradację.

Jezioro polodowcowe – rodzaj jeziora powstałego w zagłębieniu terenu utworzonym wskutek działalności lodowca lub lądolodu, charakterystyczny dla obszarów młodoglacjalnych. Woda tych jezior nie jest roztopową wodą lodowcową, bo ta dawno uległa wymianie, a nawet w pewnych przypadkach w jeziorze nigdy nie było wód roztopowych. W niektórych miejscach pojawiły się stale podmokłe obszary bagien i torfowisk.Dicrano-Pinion – syntakson w randze związku należący do klasy borów szpilkowych Vaccinio-Piceetea (zobacz też las iglasty). W zasadzie pokrywa się z tradycyjnym pojęciem borów sosnowych (choć zaliczane do niego są występujące na podobnych siedliskach lasy mieszane, a nawet liściaste).

Do II klasy czystości zaliczono wody jeziora także podczas badań w 1998.

Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.
Powiat brodnicki - powiat w Polsce (województwo kujawsko-pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Brodnica.
Skarlanka - rzeka biorąca swój początek z mokradeł znajdujących się przy jeziorze Skarlińskim, kilka kilometrów na północny zachód od Nowego Miasta, na wysokości 97,5 m n.p.m. Obszar odwadniany przez Skarlankę jest częścią Pojezierza Brodnickiego. Jej długość wynosi 37,1 km, a spadek wyrównany rzeki 0,072‰. Powierzchnia całkowita zlewni wynosi 227,7 km². Skarlanka płynie licznymi rynnami subglacyjnymi i jest rzeką typowo pojezierną gdyż przepływa przez wiele jezior - Skarlińskie, Wielkie Partęczyny, Dębno, Robotno, Kurzyny, Strażym i Bachotek, odcinki jeziorne łącznie liczą 12 km. Uchodzi do Drwęcy na wysokości 70,7 m n.p.m. Jeden z jej najważniejszych dopływów stanowi rzeka Cichówka.
Tama Brodzka - wieś w gminie Brodnica, w powiecie brodnickim, w województwie kujawsko-pomorskim na drodze Olsztyn - Toruń, kiedyś ważny węzeł kolejowy - linie do Iławy, Działdowa i Brodnicy (obecnie linia do Iławy jest nieczynna).
Brodnicki Park Krajobrazowy - park krajobrazowy utworzony w 1985 jako 25. z kolei obszar chroniony tego rodzaju w Polsce.
Adam Choiński (ur. 1951 w Mielnie) – profesor, geograf, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego oraz kierownik Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych opracowań z dziedziny hydrologii i limnologii.
Gmina Brodnica – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie toruńskim.

Reklama