Babeszje

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output .takson-zwierzeta .naglowek{color:black!important;background:#d3d3a4!important}.mw-parser-output .takson-rosliny .naglowek{color:black!important;background:#90ee90!important}.mw-parser-output .takson-grzyby .naglowek{color:black!important;background:#add8e6!important}.mw-parser-output .takson-protozoa .naglowek{color:black!important;background:#f0e68c!important}.mw-parser-output .takson-chromalveolata .naglowek{color:black!important;background:#adff2f!important}.mw-parser-output .takson-excavata .naglowek{color:black!important;background:#f0e68c!important}.mw-parser-output .takson-amoebozoa .naglowek{color:black!important;background:#ffc8a0!important}.mw-parser-output .takson-opisthokonta .naglowek{color:black!important;background:#e0d0b0!important}.mw-parser-output .takson-sar .naglowek{color:black!important;background:Moccasin!important}.mw-parser-output .takson-bakterie .naglowek{color:black!important;background:#d3d3d3!important}.mw-parser-output .takson-archeony .naglowek{color:black!important;background:#f3e0e0!important}.mw-parser-output .takson-eukarionty .naglowek{color:black!important;background:#faf0e6!important}.mw-parser-output .takson-inne .naglowek{color:white!important;background:red!important}

Babeszje (Babesia) – rodzaj chorobotwórczych pasożytów należących do królestwa protista. Powodują u zwierząt kręgowych chorobę nazywaną babeszjozą. U ludzi może występować jako zoonoza. Należą tutaj następujące gatunki protistów:

Babesia bovis - protist należy do królestwa protista, rodziny babeszje wywołuje u bydła chorobę - babeszjozę zwaną hemoglobinurią bydła. Długość 2,4 µm. Szerokość 1,5 µm. Kształtu owalnego lub gruszkowatego.Pasożytnictwo, parazytyzm – forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, z których jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody. Termin ten stosowany jest w biologii – w odniesieniu do dwóch organizmów różnych gatunków – oraz w socjologii, gdzie pasożytnictwem nazywany jest próżniaczy tryb życia osoby zdolnej do pracy. Zbliżonymi do pasożytnictwa formami – spotykanymi w biologii rozwoju – są szczególne taktyki rozrodcze prowadzone przez parazytoidy, pasożyty lęgowe oraz niektóre gatunki tzw. pasożytów płciowych (np. matronicowate).
 • Babesia beliceri
 • Babesia benetti
 • Babesia bigemina – powoduje u bydła gorączkę teksaską
 • Babesia bovis – powoduje hemoglobinurię bydła
 • Babesia caballi – powoduje babeszjozę koni
 • Babesia canis – powoduje babeszjozę psów
 • Babesia capreoli
 • Babesia cati
 • Babesia crassa
 • Babesia divergens – powoduje hemoglobinurię europejską
 • Babesia duncani
 • Babesia equi – powoduje babeszjozę koni
 • Babesia felis
 • Babesia gibsoni – powoduje babeszjozę psów
 • Babesia herpailuri
 • Babesia jakimovi
 • Babesia kiwiensis
 • Babesia lengau
 • Babesia leo
 • Babesia major
 • Babesia microti – powoduje babeszjozę u ludzi
 • Babesia motasi – powoduje babeszjozę owiec
 • Babesia occultans
 • Babesia odocoilei
 • Babesia orientalis
 • Babesia ovate
 • Babesia ovis – powoduje babeszjozę owiec
 • Babesia pantherae
 • Babesia perroncitoi
 • Babesia pitheci
 • Babesia rhodaini
 • Babesia rossi
 • Babesia trautmanni
 • Babesia venatorum
 • Babesia vogeli
 • Biologia pasożyta[ | edytuj kod]

  Rozwój babeszji odbywa się u dwóch żywicieli. Pierwszym z nich jest kręgowiec, u którego pasożyt rozmnaża się przez podział w erytrocytach, czyli krwinkach czerwonych. Drugim żywicielem są bezkręgowcekleszcze Ixodida, w których organizmach pierwotniaki rozmnażają się bezpłciowo drogą schizogonii. Powstałe z organizmu schizonta merozoity wnikają do komórek jajowych kleszcza. Mamy tutaj do czynienia z transowarialnym zarażaniem następnego pokolenia kleszczy.

  Babesia bigemina – protist należący do królestwa protista, rodziny Babesiidae. Wywołuje u bydła babeszjozę zwaną gorączką teksaską. Długość 4-5 µm. Szerokość 2-3 µm. Kształtu owalnego lub gruszkowatego. W krwinkach czerwonych lokalizuje się pośrodkowo i jego wielkość dochodzi do 2/3 wielkości krwinki.Babesia ovis - protist należący do królestwa protista, rodziny babeszje, wywołuje u owiec chorobę pasożytniczą - babeszjozę zwaną babeszjozą owiec. Babesia ovis jest małym pierwotniakiem. Długość 1 - 2,5 µm. Kształtu gruszkowatego lub kulistego. W krwinkach czerwonych żywiciela lokalizuje się na obwodzie i najczęściej występuja parami.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. G. Uilenberg. Babesia--a historical overview.. „Vet Parasitol”. 138 (1-2), s. 3-10, May 2006. DOI: 10.1016/j.vetpar.2006.01.035. PMID: 16513280. 
  2. Stanisław Furmaga: Choroby pasożytnicze zwierząt domowych. s. 46-47.
  3. Łukasz Adaszek, Stanisław Winiarczyk, Marta Górna. Od piroplazmozy do babeszjozy – problemy w klasyfikacji pierwotniaków z rodzaju Babesia u psów. „Wiadomości Parazytologiczne”. 56 (2), s. 111-115, 2010. 

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Stanisław Furmaga: Choroby pasożytnicze zwierząt domowych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1983. ISBN 83-09-00671-3.
 • G. Uilenberg. Babesia--a historical overview.. „Vet Parasitol”. 138 (1-2), s. 3-10, May 2006. DOI: 10.1016/j.vetpar.2006.01.035. PMID: 16513280. 
 • PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Babeszjoza owiec, Babesiosis ovium - pasożytnicza choroba owiec, kóz, muflonów, jeleni, danieli. Chorobę powodują pierwotniaki Babesia motasi oraz Babesia ovis z rodziny babeszje należącej do protista, które umiejscowjają się w krwinkach czerwonych. Są przenoszone przez kleszcze Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus, Rhipicephalus bursa, Dermacentor silvarum oraz Haemophysalis punctata. Po paru dniach pojawia się krwawy mocz oraz stopniowo rozwija się niedokrwistość będąca efektem niszczenia krwinek czerwonych przez dzielące się pasożyty.
  Warto wiedzieć że... beta

  Babesia canis - protist należący do królestwa protista, rodziny babeszje. Wywołuje u psów chorobę pasożytniczą - babeszjozę nazywaną babeszjozą psów (babesiosis canum). Babesia canis jest dużym pierwotniakiem. Wielkości do 6 µm. Kształtu kulistego. W erytrocycie żywiciela najczęściej występuje parami. Spotyka się też erytrocyty w których występuje kilka par tych pasożytów. Wektorem i drugim żywicielem są kleszcze. WAmeryce Północnej jest to Rhipicephalus sanguineus.
  Protisty (Protista) – jedno z pięciu królestw, wyróżnianych w ostatnich, hierarchicznych systemach klasyfikacji organizmów (np. w podziałach Whittakera i Margulis oraz Cavaliera-Smitha). Obejmuje wszystkie jądrowce, które pozostały po wyłączeniu organizmów zaliczonych do monofiletycznych kladów zwierząt, roślin i grzybów.
  Żywiciel - organizm, na którego koszt żyje pasożyt dojrzały lub jego postacie rozwojowe. Pasożyty pozostają w różnych związkach z żywicielami.
  Encyclopedia of Life (w skrócie EOL, Encyklopedia Życia) – współtworzona przez wielu fachowców, anglojęzyczna, internetowa bezpłatna encyklopedia, której zadaniem jest zebranie informacji o wszystkich opisanych przez naukę gatunkach. Encyklopedia rozpoczęła swoje działanie 26 lutego 2008 r. z 30 000 hasłami. Olbrzymie zainteresowanie (11,5 mln trafień w ciągu 5,5 godz.) spowodowało przeciążenie serwisu i konieczne było przez kilka dni ograniczenie jego funkcjonalności.
  Babeszjoza (łac. babesiosis) – pasożytnicza choroba zwierząt spowodowana zarażeniem pierwotniakiem z rodzaju Babesia. U ludzi powoduje zoonozę znaną jako babezjoza. Żywicielem ostatecznym są ssaki. Żywicielem pośrednim zaś – kleszcze Ixodida. Babeszjoza występuje praktycznie na całym świecie. Czasami jest nazywana również piroplazmozą od nazwy rzędu do którego należą Babesie.
  Babeszjoza psów – (babesiosis canum) choroba pasożytnicza psów powodowana przez protisty z rodzaju Babesia, rzędu Piroplasmida przenoszona przez kleszcze. Choroba ta czasami też nosi nazwę piroplazmoza.
  Erytrocyt (gr. erythros czerwony + kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi – morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu.

  Reklama