• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • B2B

  Przeczytaj także...
  Sprzedaż – umowa cywilna, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki.B2C (ang. Business-to-consumer) – nazwa relacji występujących pomiędzy firmą a klientem końcowym, często realizowanych za pomocą Internetu, choć nie tylko. Stroną inicjującą transakcje jest firma. Natomiast odwrotnie C2B, gdzie transakcje inicjuje klient.
  B2E (ang. Business-to-Employee) – są witrynami firmowymi, które są dostępne dla wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa. Do ich zadań należy usprawnienie pracy działów personalnych – dostarczanie informacji pracownikom (często oddalonym od centrali o setki, a nawet tysiące kilometrów). Mają na celu zapewnienie kanału komunikacyjnego, za pomocą którego mogą oni kontaktować się z firmą. Kontakty firmy z pracownikami odbywające się przeważnie za pośrednictwem intranetu lub za pośrednictwem ekstranetu.

  B2B (ang. business-to-business) – skrót pochodzący z języka angielskiego oznaczający transakcje pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi; określenie relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami (w odróżnieniu od relacji pomiędzy przedsiębiorstwami i klientami indywidualnymi, określanymi jako B2C).

  Marketing – handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzebom klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać, a nawet kreować i zaspokajać je. Pojęcie marketingu zdefiniowano po raz pierwszy w 1941 roku i opisano je jako „prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika”.C2C (ang. Consumer to Consumer) – określenie internetowych stref działalności gospodarczych zajmujących się handlem i gospodarką rynkową od strony prywatnych użytkowników.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Sieć producentów, hurtowników i dystrybutorów (stanowiących ogniwa w łańcuchu dostaw) może rozrosnąć się do bardzo dużych rozmiarów. Zarządzanie złożonym systemem dostaw można znacznie ułatwić przez automatyzację przepływu odpowiednich informacji oraz integrację danych o sprzedaży i terminach dostaw. Trzeba zauważyć, że ten łańcuch może być jeszcze dłuższy, np. prognozowanie, planowanie, zaopatrzenie, produkcja, magazynowanie, realizacja umów i kontraktów, sprzedaż, serwis itp. Im więcej procesów, tym większe możliwości ich usprawnienia poprzez zastosowanie technologii internetowych.

  C2B (ang. Consumer to Business) – to jedna z kategorii e-commerce, najmniej rozpowszechniony sektor, część firm analitycznych, zajmujących się handlem internetowym, nie wyróżnia nawet C2B jako odrębnego sektora w rozumieniu takim, w jakim dyskutuje się o B2B, B2C oraz C2C, traktując go jedynie jako odmianę sektora B2C.

  B2B obejmuje:

 • przygotowanie ofert
 • przygotowanie zamówień
 • potwierdzania zamówień
 • płatności
 • realizację transakcji
 • szukanie nowych ofert
 • wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji
 • marketing.
 • B2B pomiędzy firmami poprzez Internet[ | edytuj kod]

  Podstawowe modele rynków elektronicznych występujących w handlu B2B to:

 • Rynki horyzontalne – obejmujące zasięgiem swojej działalności różne sektory. Produkty i usługi sprzedawane poprzez rynki horyzontalne są zwykle dobrami nie związanymi bezpośrednio z produkcją (ang. indirect goods lub MRO). Platformy horyzontalne budowane są często przez międzynarodowe korporacje lub duże firmy związane z regionem geograficznym świata.
 • Rynki wertykalne – handel odbywa się w ramach jednej branży (np. przemysł motoryzacyjny). Przedmiotem handlu na rynkach wertykalnych są głównie dobra związane bezpośrednio z produkcją (ang. direct goods).
 • Można również wyróżnić dwa podstawowe sposoby realizacji zakupów w handlu B2B:

 • eProcurement – oznacza organizację procesu zaopatrzenia w oparciu o rozwiązania systemowe umożliwiające efektywną współpracę pomiędzy kupującym i jego dostawcami. Swoim zakresem funkcjonalnym e-Procurement obejmuje cały proces zaopatrzeniowy od zgłoszenia zapotrzebowania, aż po weryfikację płatności. Ma zastosowanie w całej organizacji i na wszystkich jej poziomach. Obieg dokumentów jest zautomatyzowany i odbywa się drogą elektroniczną.
 • Model aukcyjno-przetargowy – jest to model służący do jednorazowego zakupu dóbr lub negocjowania warunków kontraktów obejmujących zakupy powtarzalne. W tym modelu transakcje sprzedaży odbywają się na zasadzie aukcji, tzn. wyboru najlepszej oferty spośród przedstawionych przez oferentów. Aukcja odbywa się w ściśle określonym przedziale czasu, a oferty mogą być na bieżąco modyfikowane przez oferentów w celu ich uatrakcyjnienia.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • B2C
 • B2E
 • C2C
 • C2B
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Charles Wankel (red.): Encyclopedia of Business in Today's World. Volume 1. Thousand Oaks: SAGE, 2009, s. 200. ISBN 978-1-4129-6427-2.
  2. B2B (ang.). Collins English Dictionary, 2016. [dostęp 2016-07-24].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.678 sek.