• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Autoryzacja - informatyka  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Certyfikat atrybutu (ang. attribute certificate) - struktura X.509 wiążąca tożsamość danego podmiotu z określonymi atrybutami (zwykle opisującymi uprawnienia) zdefiniowana w standardzie RFC 3281.Logowanie, meldowanie (ang. logging in) to proces uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika komputera, polegający na podaniu identyfikatora użytkownika i hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu oraz ściśle określonych uprawnień do korzystania z określonego systemu informatycznego, systemu komputerowego, komputera czy sieci komputerowej. Procesem odwrotnym do logowania jest wylogowanie (odmeldowanie), czyli rezygnacja z uprzednio uzyskanego dostępu.
  Przykłady autoryzacji[ | edytuj kod]

  Autoryzacja może przybierać bardzo różne formy, w zależności od konkretnego zastosowania.

 • System operacyjny sprawdza uprawnienia uwierzytelnionego (np. poprzez logowanie) użytkownika do pliku na podstawie jego atrybutów w systemie plików
 • Użytkownik bankowości internetowej, który uwierzytelnił się za pomocą loginu i hasła (tj. zalogował się), autoryzuje przelew za pomocą podpisu cyfrowego składanego za pomocą hasła jednorazowego
 • ZUS uwierzytelnia deklaracje płatników za pomocą podpisu elektronicznego (planowano także autoryzację prawa osób do reprezentowania poszczególnych podmiotów za pomocą certyfikatów atrybutów)
 • Zapora sieciowa równocześnie uwierzytelnia i autoryzuje dostęp do portu serwera na podstawie adresu IP klienta
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • uwierzytelnianie
 • funkcja bezpieczeństwa
 • Plik (ang. file) – uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Nazwa pliku nie jest częścią tego pliku, lecz jest przechowywana w systemie plików.Hasło jednorazowe (ang. One Time Password, w skrócie: OTP) – jedno z zabezpieczeń stosowanych w systemach bankowości elektronicznej i systemach teleinformatycznych.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (oficjalny skrót: ZUS) – państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.
  Funkcja bezpieczeństwa – w bezpieczeństwie teleinformatycznym elementarna właściwość, jaką mechanizm bezpieczeństwa powinien zapewniać chronionym zasobom. Poszczególne mechanizmy mogą różnić się zakresem oferowanych funkcji bezpieczeństwa oraz ich poziomem.
  Uwierzytelnianie (ang. authentication) – proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości podmiotu biorącego udział w procesie komunikacji. Celem uwierzytelniania jest uzyskanie określonego poziomu pewności, że dany podmiot jest w rzeczywistości tym, za który się podaje. Spotykane są niepoprawne warianty: autentykacja, autentyfikacja.
  Kontrola dostępu – system polegający na zainstalowaniu odpowiednich urządzeń lub oprogramowania oraz wdrożeniu procedur organizacyjnych, mających na celu identyfikację podmiotu.
  Zapora sieciowa (ang. firewall – ściana przeciwogniowa) – jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów przed intruzami.
  Uprawnienie – określenie wyróżnionego w jakiś sposób elementu prawa podmiotowego – przeważnie chodzi o bliższe wyznaczenie zachowania objętego prawem podmiotowym.
  Tożsamość osobista – bycie tym samym człowiekiem (tą samą osobą), bycie sobą, bycie tym za kogo się podajemy. Tożsamość to więcej, niż identyczność, jednakowość – przykładowo dwóch braci bliźniaków może wyglądać identycznie, jednak każdy z nich będzie miał własną tożsamość. Jest to fakt, że ktoś jest tą osobą, za którą się podaje. Fakt, że ktoś nosi takie, a nie inne nazwisko.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.