Atak brute force

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Atak brute force – technika łamania haseł lub kluczy kryptograficznych polegająca na sprawdzeniu wszystkich możliwych kombinacji.

Kryptologia (z gr. κρυπτός – kryptos – "ukryty" i λόγος – logos – "słowo") – dziedzina wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Współcześnie kryptologia jest uznawana za gałąź zarówno matematyki, jak i informatyki; ponadto jest blisko związana z teorią informacji, inżynierią oraz bezpieczeństwem komputerowym.Litera – znak graficzny charakterystyczny dla pism fonetycznych. Może wyrażać pojedynczą głoskę, sylabę lub wchodzić w skład innych połączeń - np. dwuznaków. W języku francuskim zestaw nawet pięciu liter może oznaczać jedną głoskę.

Jest to prosta metoda pozwalająca w teorii na odgadnięcie każdego klucza. Metoda ta ma jednak dużą złożoność obliczeniową, w związku z czym dla odpowiednio długich kluczy złamanie klucza tą metodą jest praktycznie niemożliwe.

Jako atak kryptologiczny[ | edytuj kod]

W kryptologii brute force to metoda, w której wypróbowywane są wszystkie możliwe kombinacje cyfr, liter i innych znaków kodu ASCII (klucze), do momentu, aż klucz pasujący do szyfru zostanie znaleziony, czyli otrzymana zostanie informacja w postaci jawnej, odszyfrowanej.

HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.Wyszukiwanie wyczerpujące (ang. exhaustive search), metoda siłowa (ang. brute force) – metoda polegająca na analizie wszystkich potencjalnych rozwiązań zadania w celu wybrania tego, które spełnia warunki zadania.

Atak może przykładowo polegać na tym, że komputer sprawdzi wszystkie możliwe kombinacje kluczy od 000 000 000 do 999 999 999, przy założeniu, że klucz składa się jedynie z dziewięciu cyfr.

Atak brute-force może być przeprowadzony wobec prawie wszystkich szyfrów symetrycznych i szyfrów asymetrycznych. Szczególnie jeśli znanych jest kilka par tekst jawny-szyfrogram (atak ze znanym tekstem jawnym) lub jeśli znana jest część szyfrogramu (Atak z szyfrogramem) i możliwe jest rozróżnienie poprawnego tekstu jawnego od niepoprawnego. Na przykład jeśli wiadomo, że tekst jawny jest dokumentem HTML, to w większości szyfrów praktycznie wszystkie złe klucze generować będą przypadkowe dane, a ten klucz, który wygeneruje dokument HTML, będzie prawdopodobnie kluczem poprawnym. Weryfikację poprawności odszyfrowanego tekstu jawnego umożliwia skrót MD5 tekstu jawnego wiadomości, której szyfrogram łamany. Oczywiście, gdy skrót MD5 dla wiadomości jest znany.

Klucz – w kryptografii informacja umożliwiająca wykonywanie pewnej czynności kryptograficznej – szyfrowania, deszyfrowania, podpisywania, weryfikacji podpisu itp.MD5 (z ang. Message-Digest algorithm 5 – Skrót wiadomości wersja 5) – algorytm z dziedziny kryptografii. Jest to popularna kryptograficzna funkcja skrótu, która z dowolnego ciągu danych generuje 128-bitowy skrót.

Na atak brute-force całkowicie odporny jest szyfr z kluczem jednorazowym wykorzystujący szyfrowanie XOR lub polialfabetyczne.

Szczególnie dużego znaczenia nabiera metoda brute-force, jeśli z powodu wyboru niewłaściwej metody generacji klucza, przestrzeń możliwych kluczy zostaje zawężona do pewnego podzbioru. Na przykład jeśli podczas wyboru hasła, zamiast stosować wszelkie możliwe kombinacje liter, cyfr i znaków, których liczba dla sześciu znaków hasła wynosi ok. zbiór kombinacji ograniczony zostanie tylko do haseł będących zdrobnieniami nazw klubów piłkarskich, których w Polsce jest kilkaset. Jeśli atakujący potrafi ocenić jaką metodę generacji kluczy wybrał szyfrujący, nawet zastosowanie formalnie bezpiecznego algorytmu szyfrowania nie zabezpiecza przed atakiem brute-force.

Atak ze znanym tekstem jawnym – jedna z najpopularniejszych metod łamania szyfrów, która zakłada, że kryptoanalityk dysponuje zarówno szyfrogramami jak i ich tekstami jawnymi, dzięki którym ma możliwość uzyskania klucza szyfrującego. Istnieje wiele sposobów zdobycia szyfrogramu danego tekstu jawnego: może zostać przechwycony lub przekupiona osoba może zaszyfrować konkretny tekst jawny. W przypadku algorytmów z kluczem publicznym uzyskanie szyfrogramu z tekstu jawnego nie jest żadnym problemem.Kryptografia klucza publicznego (nazywana również kryptografią asymetryczną) to rodzaj kryptografii, w którym używa się zestawów dwu lub więcej powiązanych ze sobą kluczy, umożliwiających wykonywanie różnych czynności kryptograficznych. Jeden z kluczy może być udostępniony publicznie bez utraty bezpieczeństwa danych zabezpieczanych tym kryptosystemem.

Ciekawym aspektem odporności na atak brute force jest następująca cecha: algorytm szyfrowania jest tym odporniejszy na atak brute force im wolniej działa. Jeśli zatem zaszyfrowanie nawet niewielkiego jawnego komunikatu wymaga dużej aktywności obliczeniowej i czasu np. rzędu 1 s, to atak brute force usiłujący sprawdzić wynik szyfrowania tekstu jawnego w celu odgadnięcia klucza straci nieporównanie więcej czasu przeszukując zbiór możliwych kluczy, niż w wypadku szybkiego algorytmu. Z punktu widzenia użytkownika niska szybkość szyfrowania może wydawać się wadą, a w pewnych wypadkach nawet ograniczać możliwość użycia algorytmu (np. szyfrowanie transmisji dźwięku).

DES (ang. Data Encryption Standard) – symetryczny szyfr blokowy zaprojektowany w 1975 roku przez IBM na zlecenie ówczesnego Narodowego Biura Standardów USA (obecnie NIST). Od 1976 do 2001 roku stanowił standard federalny USA, a od roku 1981 standard ANSI dla sektora prywatnego (znany jako Data Encryption Algorithm). Od kilku lat uznawany jest za algorytm niezapewniający odpowiedniego bezpieczeństwa, głównie ze względu na niewielką długość klucza, która sprawia, że jest bardzo podatny na atak siłowy. W 2001 roku w USA został zastąpiony w ramach standardu federalnego przez AES. Jest jednym z najlepiej przeanalizowanych algorytmów szyfrujących.Szyfr z kluczem jednorazowym (one-time pad) - szyfr zaproponowany w 1917 roku przez Gilberta Vernama, którego, przy poprawnym wykorzystaniu, nie można złamać. Szyfr z kluczem jednorazowym jest dużym zbiorem o niepowtarzalnych i przypadkowych sekwencjach znaków. W pierwotnej postaci była to jednorazowa taśma perforowana do dalekopisu. Nadawca używa każdej litery z tego zbioru do zaszyfrowania jednego znaku tekstu jawnego. Szyfrowanie to dodanie modulo 26 jednego znaku tekstu jawnego i znaku jednorazowego klucza.

Atak taki jest wykonywalny np. wobec algorytmu DES.

Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Tekst jawny (lub inaczej tekst otwarty) – w kryptografii wiadomość, która nie została jeszcze zaszyfrowana (lub została odszyfrowana).
AES (ang. Advanced Encryption Standard) – symetryczny szyfr blokowy przyjęty przez NIST jako standard FIPS-197 w wyniku konkursu ogłoszonego w roku 1997, który wygrał algorytm nazywany roboczo Rijndael.
Algorytm symetryczny (inne nazwy: algorytm konwencjonalny, algorytm z kluczem tajnym, algorytm z pojedynczym kluczem, algorytm z jednym kluczem) – algorytm kryptograficzny, który do szyfrowania i deszyfrowania tekstu jawnego wykorzystuje klucz lub klucze. W przypadku, gdy do szyfrowania i deszyfrowania wykorzystywane są różne klucze, to jest możliwe wyznaczenie klucza szyfrującego z deszyfrującego i odwrotnie. Ujawnienie jednego z kluczy umożliwia odtworzenie zaszyfrowanej wiadomości.
ASCII [aski] (ang. American Standard Code for Information Interchange) – 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0-127: literom (alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz poleceniom sterującym. Na przykład litera "a" jest kodowana liczbą 97, a znak spacji jest kodowany liczbą 32.
Atak słownikowy (ang. "dictionary attack") – technika używana do siłowego odgadywania kluczy kryptograficznych i haseł do systemów, w swoim działaniu zbliżona do metody brute force. Główna różnica między stosowanymi podejściami polega na sposobie dobierania haseł, które podlegają sukcesywnemu testowaniu. O ile w czystym ataku brute force bada się kolejno wszystkie dopuszczalne kombinacje klucza w celu odnalezienia właściwego wzoru, o tyle ataki słownikowe bazują tylko na sprawdzeniu niewielkiego podzbioru możliwych wartości, co do którego wiadomo, że jest niewspółmiernie często stosowany przy doborze haseł – na przykład listy słów występujących w danym języku, albo historycznej bazy popularnych haseł.
Atak z szyfrogramem (ang. ciphertext-only attack) – jedna z metod łamania szyfrów, która zakłada, że kryptoanalityk dysponuje pewną liczbą szyfrogramów, które zostały zaszyfrowane tym samym algorytmem. Celem ataku jest odszyfrowanie jak największej liczby zdobytych szyfrogramów lub zdobycie klucza deszyfrującego.

Reklama