as-moll

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Znaki przykluczowe w tonacji as-moll
Diagram akordu as-moll dla gitary

as-mollgama muzyczna oparta na skali molowej i której toniką jest as.
Gama as-moll w odmianie naturalnej (eolskiej) zawiera dźwięki as - b - ces - des - es - fes - ges. W zapisie tonacji as-moll występuje siedem bemoli.

gis-moll - gama muzyczna oparta na skali molowej, której toniką jest gis. Gama gis-moll w odmianie naturalnej zawiera dźwięki: gis, ais, h, cis, dis, e, fis. Pokrewną jej gamą durową jest H-dur. Tonacja w praktyce muzycznej rzadko używana.Gama - to szereg dźwięków ułożonych według reguł danej skali muzycznej, zaczynający się od konkretnego dźwięku, który zazwyczaj nadaje nazwę tak utworzonej gamie.

\relative c''{
\key as \minor
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn as1 b ces des es fes ges as \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
as b ces des es fes ges as
} }

Gama as-moll w odmianie harmonicznej (z VII stopniem podwyższonym o półton):


\relative c''{
\key as \minor
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn as1 b ces des es fes g as \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
as b ces des es fes g as
} }

Gama as-moll w odmianie doryckiej (z VI i VII stopniem podwyższonym o półton w stosunku do gamy as-moll naturalnej):


\relative c''{
\key as \minor
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn as1 b ces des es f g as \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
as b ces des es f g as
} }

Równoległą gamą durową jest Ces-dur, jednoimienną durową – As-dur.

Tonika, akord toniczny, centrum tonalne, ośrodek/punkt ciążenia tonalnego (fr. tonique; często oznaczana symbolem T) – z punktu widzenia harmonii jedna z trzech funkcji głównych systemu dur-moll (obok dominanty oraz subdominanty). Toniką bywa nazywany także pierwszy stopień skali durowej lub mollowej, będący prymą toniki w rozumieniu funkcyjnym.H-dur - gama muzyczna oparta na skali durowej, której toniką jest dźwięk h. Gama H-dur zawiera dźwięki: h, cis, dis, e, fis, gis, ais. Pokrewną jej gamą molową jest gis-moll.

Nazwa as-moll oznacza także akord, zbudowany z pierwszego (as), trzeciego (ces) i piątego (es) stopnia gamy as-moll.

CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png

Tonacja w praktyce muzycznej bardzo rzadko używana z uwagi na trudność w odczytywaniu zapisu z 7 bemolami. Enharmonicznie równoważną tonacją jest gis-moll, równoległa do gamy H-dur.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • pokrewieństwo tonacji
 • skala molowa
 • znaki przykluczowe
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Franciszek Wesołowski, Zasady muzyki, wyd. 7, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986, s. 127, ISBN 83-224-0250-3.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • A♭ minor scale (ang.). W: WolframAlpha Computational Knowledge Engine [on-line]. Wolfram Alpha LLC — A Wolfram Research Company. [dostęp 2018-07-08].
 • A♭ minor chord (ang.). W: WolframAlpha Computational Knowledge Engine [on-line]. Wolfram Alpha LLC — A Wolfram Research Company. [dostęp 2018-07-08].
 • Warto wiedzieć że... beta

  Koło kwintowe (krąg kwintowy) – układ pokrewieństwa kwintowego tonacji, zbiór wszystkich tonacji przedstawiany w formie okręgu, na którego obwodzie zaznacza się kolejno (co kwintę czystą) następujące po sobie gamy według zwiększającej się liczby znaków przykluczowych.
  Skala molowa - (z łac. mollis znaczy miękki), zwana też minorową (z łac. minor - mniejszy, odnosi się do tercji małej zawartej między I a III stopniem skali) to siedmiostopniowa skala z charakterystycznym półtonem między stopniami II i III. Skale molowe i oparte na nich fragmenty utworów muzycznych mają smutne brzmienie, w odróżnieniu od skal durowych.
  As (A♭) - dźwięk, którego częstotliwość dla as¹ wynosi około 415,3 Hz. Stanowi tonikę gam As-dur i as-moll. Jest to obniżony za pomocą bemola dźwięk a. Enharmonicznie dźwięk o tej samej wysokości to: gis.
  Ces-dur − gama muzyczna oparta na skali durowej, której toniką jest Ces. Gama Ces-dur zawiera dźwięki: ces, des, es, fes, ges, as, b. Pokrewną jej gamą molową jest as-moll.
  Tonacja – konkretna gama durowa lub molowa, na której materiale dźwiękowym oparty jest utwór muzyczny. Tonację utworu (lub jego fragmentu) określa się, biorąc pod uwagę znaki przykluczowe oraz akordy lub dźwięki zaczynające i kończące utwór.
  Dźwięk muzyczny – dźwięk wytwarzany przez instrument muzyczny (albo głos ludzki). Najczęściej jest to dźwięk o określonej wysokości.
  Ges (G♭) - dźwięk, którego częstotliwość dla ges¹ wynosi około 370 Hz. Stanowi tonikę gam Ges-dur i ges-moll. Jest to obniżony za pomocą bemola dźwięk g. Enharmonicznie dźwięki o tej samej wysokości to: eisis oraz fis.

  Reklama