• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Artefakt - informatyka

  Przeczytaj także...
  Luminancja – wielkość fotometryczna będąca miarą natężenia oświetlenia padającego w danym kierunku. Opisuje ilość światła, które przechodzi lub jest emitowane przez określoną powierzchnię i mieści się w zadanym kącie bryłowym. Jest to miara wrażenia wzrokowego, które odbiera oko ze świecącej powierzchni.Kompresja danych (ang. data compression) – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.
  Barwa – wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła. Główny wpływ na to wrażenie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii świetlnej, jednak niebagatelny udział w odbiorze danej barwy ma również obecność innych barw w polu widzenia obserwatora, oraz jego cechy osobnicze, jak zdrowie, samopoczucie, nastrój, a nawet doświadczenie i wiedza w posługiwaniu się zmysłem wzroku.

  Artefakt – wada będąca skutkiem ubocznym zastosowania poszczególnych algorytmów komputerowego tworzenia lub przetwarzania mediów (np. obrazu, dźwięku), powstająca np. na skutek kompresji danych pierwotnych w celu zmniejszenia ich objętości lub zmiany formatu (sygnał analogowy skonwertowany na cyfrowy itp.).

  MP3 ((ang.) MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3) – algorytm kompresji stratnej dźwięku, przetworzonego uprzednio na sygnał cyfrowy. Popularnie zwany formatem MP3 lub standardem MP3. Jest zdefiniowany przez IETF w dokumencie RFC 5219.Model psychoakustyczny – model matematyczny, mówiący, jakie informacje o dźwięku są rozpoznawalne przez ludzkie ucho, jakie natomiast nie są. Modele psychoakustyczne są podstawą między innymi kompresji dźwięku, algorytmów oceny jakości transmisji mowy, systemów automatycznie rozpoznających mowę oraz rozpoznających mówców.

  Przyczyny powstawania artefaktów[ | edytuj kod]

 • Wynikające ze stosowania algorytmów stratnej kompresji danych (np. JPEG, MP3). Objawiają się jako nierealistyczne i zauważalnie sztuczne wady w wyświetlanym obrazie bądź słyszanym dźwięku. Im wyższy stopień kompresji zostaje ustawiony, tym mniejszy rozmiar pliku wynikowego, ale jednocześnie coraz wyraźniejsze artefakty.
 • Zdjęcie JPEG o małym stopniu kompresji – artefakty praktycznie niezauważalne
  To samo zdjęcie mocno skompresowane algorytmem JPEG – wyraźnie widoczne artefakty
  Po lewej zdjęcie o małym stopniu kompresji JPEG – artefakty praktycznie niezauważalne, po prawej zdjęcie mocno skompresowane algorytmem JPEG – wyraźnie widoczne artefakty
 • Wynikające ze zbyt małej częstotliwości próbkowania np. w przypadku raytracingu w grafice 3D. Dostatecznie gęste próbkowanie ważne jest zwłaszcza w przypadku efektów wolumetrycznych oraz radiosity.
 • Wynikające ze zbyt agresywnego przetaktowania komputera, a w szczególności zbyt wysokiego taktowania pamięci karty graficznej. Objawiają się one w postaci przekłamań w kształcie i kolorze obiektów oraz jako kolorowe linie i wielokąty na ekranie. Spowodowane jest to błędami w obliczeniach zmiennoprzecinkowych.
 • Artefakty w danych wideo[ | edytuj kod]

  Obraz oryginalny, poprawna gradacja kolorów
  Liczne szumy kompresji JPEG (MOSQUITO, BLOCK, PIXELATION, JAGGIES)

  W przypadku stratnej kompresji wideo, takiej jak MPEG-1, MPEG-2 czy MPEG-4, artefakty kompresji pozostają jako zdekompresowane klatki obrazu, które nie mogą być odczytane przez dekoder urządzenia, powodując rozmaite błędy w wyświetlanym obrazie. Zaawansowane urządzenia audiowizualne typu: amplitunery, odtwarzacze Blu-ray oraz telewizory PDP posiadają następujące systemy niwelowania artefaktów:

  Wielokąt (polygon z ang.) – w grafice komputerowej, szczególnie w grafice 3D, wielokąt używany jest do tworzenia obrazów wyglądających na trójwymiarowe.MPEG-2 – grupa standardów stratnej kompresji ruchomych obrazów i dźwięku zatwierdzona przez MPEG (ang. Moving Picture Experts Group) w 1994 roku. Od roku 1995 jest zatwierdzonym standardem ISO/IEC nr 13818.
 • mosquito noise – efekt powstający podczas kompresji wideo, najczęściej MPEG, wizualnie w postaci „mrowienia” wokół krawędzi (np. budynków czy człowieka),
 • block noise – szumy blokowe w postaci wiązek pikseli,
 • MPEG noise – efekt najczęściej objawiający się w postaci „śniegu” (małych kropek na jednolitym obrazie),
 • banding – fałszywe kontury, utrata barw tonalnych – niewidoczne przy 48 bitowej gradacji kolorów,
 • analogue tuner noise – szumy cyfrowe, niwelowane przez filtr grzebieniowy,
 • motion noise – szum powstający podczas szybkiej zmiany pozycji obiektów,
 • jaggies noise – ząbkowanie krawędzi wzdłuż zakrzywionych linii,
 • YNR – minimalizuje szumy luminancji (Y) sygnału,
 • CNR – minimalizuje szumy chrominancji (C) sygnału,
 • posteryzacja – efekt zbyt niskiej głębi kolorów niwelowany przez dithering,
 • pikselizacja – widoczne na obrazie duże wiązki pikseli spowodowane zbyt niską rozdzielczością lub zbyt niskim strumieniem bitów w stosunku do rozmiaru ekranu.
 • Artefakty w danych audio[ | edytuj kod]

  Stratna kompresja audio zazwyczaj bazuje na psychoakustycznym modelu ludzkiej percepcji słuchu. Stratne formaty audio, jak np. MP3, zazwyczaj używają transformacji zakresu pasma, takiego jak dopełnienie transformacji. Kiedy psychoakustyczny model jest niedokładny, wtedy przetwarzanie rozmiaru blokowego jest powstrzymywane, lub jeżeli jest zastosowana mocna kompresja, to może powodować wystąpienie artefaktów kompresji, objawiających się w postaci:

  Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, LCD (ang. Liquid Crystal Display) – urządzenie wyświetlające obraz, którego zasada działania oparta jest na zmianie polaryzacji światła na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.Karta graficzna – karta rozszerzeń komputera odpowiedzialna za renderowanie grafiki i jej konwersję na sygnał zrozumiały dla wyświetlacza.
 • dzwonienia,
 • przed-echa,
 • artefaktów Birdie,
 • grzechotania,
 • metalicznego dźwięku,
 • pogłosu
 • ziarnistości dźwięku.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • piksel
 • wyświetlacz plazmowy
 • wyświetlacz LCD
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • DPReview: Glossary: Artifacts (ang.)
 • Warto wiedzieć że... beta

  Posteryzacja – zjawisko utraty przestrzeni kolorów w grafice komputerowej, w efekcie może prowadzić do powstania zjawiska Bandingu - fałszywych konturów.
  Śledzenie promieni (ang. ray tracing) – technika generowania fotorealistycznych obrazów scen trójwymiarowych. Opiera się na analizowaniu tylko tych promieni światła, które trafiają bezpośrednio do obserwatora. W rekursywnym śledzeniu promieni bada się dodatkowo promienie odbite zwierciadlane oraz załamane.
  Częstotliwość próbkowania to wartość określająca liczbę próbek w jednostce czasu (zwykle sekund) pobranych z sygnału ciągłego w celu uzyskania sygnału dyskretnego.
  Kompresja stratna — metoda zmniejszania liczby bitów potrzebnych do wyrażenia danej informacji, które nie dają gwarancji, że odtworzona informacja będzie identyczna z oryginałem. Dla niektórych danych algorytm kompresji stratnej może odtworzyć informację w sposób identyczny.
  Blu-ray Disc (BD) – format zapisu optycznego, opracowany przez Blu-ray Disc Association (BDA). Następca formatu DVD, od którego odróżnia się większą pojemnością płyt, co jest możliwe dzięki zastosowaniu niebieskiego lasera. Konkurencyjny dla HD DVD.
  Dźwięk – wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). Częstotliwości fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarte są w paśmie między wartościami granicznymi od ok. 16 Hz do ok. 20 kHz.
  Schodkowanie (ang.Jaggies) – nieformalna nazwa dla artefaktów w grafice rastrowej, polegających na nienaturalnym odwzorowaniu ukośnych krawędzi linii. Zjawisko Jaggies nie powinno być mylone z artefaktami kompresji, które pozostajają innym zjawiskiem. Rozwiązaniem problemu jest Anti-aliasing polegający na wygładzeniu krawędzi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.819 sek.