Armia koronna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Chorąży wielki koronny
Po bitwie pod Zieleńcami, Kościuszko wraz z ks. Józefem odbierają defiladę wojsk polskich z jeńcami, po pobiciu wojsk rosyjskich, obraz Wojciecha Kossaka
Piechota wojsk koronnych, 1794
Artylerzyści garnizonu krakowskiego w 1794 r.

Armia koronna – formacja wojskowa Korony Królestwa Polskiego w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

1 Pułk Ułanów Nadwornych (albo 1 Pułk JKM i Rzeczypospolitej Lekkiej Jazdy) - polski pułk jazdy schyłku I Rzeczypospolitej.9 Regiment Pieszy Raczyńskiego - jednostka wojskowa wchodząca w skład wojsk koronnych. Była to jednostka taktyczna składająca się z kilku kompanii piechoty, będąca odpowiednikiem późniejszego pułku piechoty.

Sztab generalny wojsk koronnych[ | edytuj kod]

Sztab generalny stanowiła grupa ludzi piastujących wysokie stanowiska państwowe - wojskowe i cywilno-wojskowe, niektóre już zanikające, inne coraz bardziej tracące na merytorycznym znaczeniu, jeszcze inne posiadające już i zdobywające coraz większe znaczenie). W skład tej grupy wchodzili także niżej w hierarchii umieszczeni urzędnicy Departamentu Wojskowego Rady Nieustającej, który w 1776 roku wraz z Kancelarią Wojskową króla przejął od hetmanów władzę nad wojskiem i stał się pierwowzorem ministerstwa spraw wojskowych, a 11 listopada 1788 roku został zastąpiony przez Komisję Wojskową. Z czasem do tej struktury zaliczono także placmajorów.

Dywizja Wołyńsko-Podolska – związek taktyczny wojsk polskich okresu I Rzeczypospolitej. Inna nazwa dywizji to Dywizja Wołyńska.Piechota łanowa - rodzaj oddziałów wojskowych w Polsce w XVII wieku. Zaciąg do tych jednostek wojskowych był prowadzony z dóbr królewskich, szlacheckich i kościelnych.
Generał lejtnant w 1775
Generał major w 1775
Generał adiutant w mundurze cudzoziemskim w 1775
Generał adiutant w mundurze polskim w 1775
Adiutant przyboczny w 1775
Oficer sztabu generalnego w 1775

Sejm w roku 1776 określił listę stanowisk sztabu generalnego koronnego. Byli to:

 • hetman wielki koronny
 • hetman polny koronny
 • pisarz polny koronny
 • generał artylerii koronnej
 • dwóch generałów inspektorów
 • strażnik polny koronny
 • oboźny polny koronny
 • dwóch generałów lejtnantów
 • dwóch generałów majorów
 • czterech adiutantów hetmańskich
 • dwóch buńczucznych hetmańskich
 • komendant Kamieńca Podolskiego
 • oficjaliści Departamentu Wojskowego:
 • pisarz
 • regent
 • pułkownik od kart geograficznych
 • audytor
 • adiutant
 • instygator
 • Obsada sztabu generalnego wojsk koronnych uległa zmianom. W 1780 wymienia tylko 2 adiutantów hetmańskich i adiutanta generała artylerii. W etacie z 1785 pojawiły się funkcje placmajora i archiwisty

  Chorągiew Węgierska Buławy Wielkiej Koronnej - jednostka piechoty węgierskiej na służbie wojska I Rzeczypospolitej, istniejąca w latach 1717-1789.Regiment Grenadierów Sandomierskich – polski oddział piechoty wchodzący w skład wojsk powstańczych okresu insurekcji kościuszkowskiej.

  W związku z próbą wprowadzenia etatu 100-tysięcznej, a potem 65-tysięcznej armii sztab generalny w 1789 został rozbudowany. Przewidywał następujące stanowiska i funkcje.

 • hetman wielki koronny
 • hetman polny koronny
 • pisarz polny koronny z rangą generała lejtnanta
 • strażnik wielki koronny
 • oboźny wielki koronny
 • generał artylerii koronnej
 • dwóch generałów inspektorów (kawalerii i piechoty)
 • strażnik polny koronny
 • oboźny polny koronny
 • czterech generałów lejtnantów komenderujących dywizjami
 • ośmiu generałów majorów komenderujących w dywizjach
 • generał przy boku króla
 • komendant Fortecy Kamienieckiej z rangą generała majora
 • adiutant króla z rangą starszego pułkownika
 • czterech adiutantów króla z rangą pułkownika
 • dwóch buńczucznych króla
 • czterech adiutantów hetmańskich z rangą podpułkownika
 • dwóch buńczucznych hetmańskich
 • doktor wojskowy
 • generalny sztabs-chirurg
 • oficjaliści Komisji Wojskowej:
 • pisarz wojskowy z rangą rotmistrza kawalerii narodowej
 • regent wojskowy z rangą porucznika kawalerii narodowej
 • pułkownik od kart geograficznych
 • generał audytor
 • regent likwidacji i kasy z rangą pułkownika
 • placmajor w Warszawie
 • placmajor w Kamieńcu Podolskim
 • generał adiutant Komisji Wojskowej z rangą podpułkownika i dalszym awansem w wojsku
 • sekretarz z rangą majora
 • archiwista
 • instygator
 • Dywizje koronne[ | edytuj kod]

 • 1 Dywizja Koronna – gen. ks. Józef Poniatowski
 • 2 Dywizja Koronna – gen. Arnold Byszewski
 • 3 Dywizja Koronna – gen. Tadeusz Kościuszko
 • 4 Dywizja Koronna – gen. lejtn. Stefan Lubowidzki
 • Kijowsko-Bracławska Dywizja Koronna – gen. lejtn. Stefan Lubowidzki
 • Małopolska Dywizja Koronna – gen. lejtn. Piotr Ożarowski, gen. mjr Józef Wodzicki
 • Dywizja Nadnarwiańska – gen. Jerzy Grabowski
 • Wielkopolska Dywizja Koronna – gen. lejtn. Arnold Byszewski
 • Dywizja Wołyńsko-Podolska – gen. lejtn. Michał Lubomirski
 • 2 Regiment Pieszy Koronny im. Królewicza – jednostka wojskowa wchodząca w skład wojsk koronnych. Była to jednostka taktyczna składająca się z kilku kompanii piechoty, będąca odpowiednikiem późniejszego pułku piechoty.13 Regiment Pieszy Ordynacji Ostrogskiej – jednostka wojskowa wchodząca w skład wojsk koronnych. Była to jednostka taktyczna składająca się z kilku kompanii piechoty, będąca odpowiednikiem późniejszego pułku piechoty.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Pisarz polny, łac. notarius campestris – urząd wojskowy w I Rzeczypospolitej. Na Litwie był pisarz polny litewski, a w Koronie pisarz polny koronny.
  Konstanty Górski (ur. 1826 w Górskiem koło Grodna, zm. 2 stycznia 1898 w Warszawie) - polski pisarz wojskowy, pułkownik piechoty Armii Imperium Rosyjskiego, jeden z czołowych historyków wojskowości polskiej.
  3 Brygada Kawalerii Narodowej (1 Małopolska) – brygada jazdy koronnej, utworzona 30 listopada 1789 z 1 Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej i 3 Ukraińskiej Brygady Kawalerii Narodowej.
  Rzeczpospolita, od XVII wieku częściej znana jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika lub Žečpospolita, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica, współczesne znaczenie: republika) oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej (kres federacji w 1791 roku przyniosła Konstytucja 3 maja, ustanawiając państwo unitarne – Rzeczpospolitą Polską). Korona i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych.
  Arnold Anastazy Byszewski z Drozdowa herbu Jastrzębiec (zm. w 1800 w Komorzu) – generał lejtnant wojska Obojga Narodów i ostatni adiutant króla Augusta Poniatowskiego; pułkownik przedniej straży wojsk koronnych, generał major, podkoniuszy koronny 1787 r.
  Regiment Pieszy pod im. Konfederacji Wolnych – jednostka wojskowa okresu I Rzeczypospolitej, sformowana dnia 22 grudnia 1792 przez Konfederację Targowicką z 15 regimentu pieszego koronnego. Została rozwiązana przed rokiem 1794.
  11 Regiment Pieszy Grenadierów – jednostka wojskowa wchodząca w skład wojsk koronnych. Była to jednostka taktyczna składająca się z kilku kompanii piechoty, będąca odpowiednikiem późniejszego pułku piechoty.

  Reklama