• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Architektura oprogramowania  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.Architektura komputera – sposób organizacji elementów tworzących komputer. Pojęcie to używane jest dosyć luźno. Może ono dzielić systemy komputerowe ze względu na wiele czynników, zazwyczaj jednak pod pojęciem architektury komputera rozumie się organizację połączeń pomiędzy pamięcią, procesorem i urządzeniami wejścia-wyjścia.
  Języki opisu architektury oprogramowania[ | edytuj kod]

  Język opisu architektury oprogramowania (ang. Architecture Description Language – ADL) z jednej strony musi posiadać prostą, zrozumiałą i możliwie graficzną notację, bez zbyt rozbudowanej semantyki, co pozwoliłoby wizualizować, a jednocześnie zwiększałoby zrozumiałość architektury, a także możliwe byłoby przeprowadzanie prostych analiz architektury oprogramowania. Z drugiej zaś strony ADL powinien posiadać odpowiednie reguły syntaktyczne i semantyczne, co umożliwiłoby przeprowadzanie przeróżnych skomplikowanych analiz, weryfikacji modeli, parsowania, kompilowania i generowania kodu wspomagając budowę systemów informatycznych.

  Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporządkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operują algorytmy.TOGAF (ang. The Open Group Architecture Framework) – szkielet dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą przedsiębiorstwa. Architektura jest modelowana typowo na czterech poziomach (domenach):

  Języki opisu architektury:

 • Unified Modeling Language – UML
 • Architecture Analysis & Design Language – AADL
 • Architecture Description Interchange Language – ACME
 • Istnieją również inne języki opisu architektury oprogramowania jak xADL, Koala, Wright, Darwin.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. The Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Board: Recommended Practice for Architectural Description of Software-Intensive Systems, ISO/IEC 42010:2007(E) IEEE Std 1471-2000, 2007
  2. Software Architecture | Getting Started | Glossary | What is your definition of software architecture?, www.sei.cmu.edu [dostęp 2017-11-22] (ang.).
  3. Philippe Kruchten, Henk Obbink, Judith Stafford: The Past, Prezent, and Future of Software Architecture. IEEE Software, March/April 2006.
  4. Mary Shaw, Paul Clements: The Golden Age of Software Architecture. Software, IEEE, Vol. 23, No. 2. (2006), pp. 31-39.
  5. P. Naur, B. Randell, (Eds.): Software Engineering: Report of a conference sponsored by the NATO Science Committee. Garmisch, Germany, 7-11 Oct. 1968, Brussels, Scientific Affairs Division, NATO (1969) 231pp.
  6. B. Randell, J.N. Buxton, (Eds.): Software Engineering Techniques: Report of a conference sponsored by the NATO Science Committee. Rome, Italy, 27-31 Oct. 1969, Brussels, Scientific Affairs Division, NATO (1970) 164pp.
  7. Denning P.J.: Computer Science: The Discipline. Encyclopedia of Computer Science, 2000 Edition, A. Ralston and D. Hemmendinger. Eds.
  8. Ian Sommerville 2004, Software Engineering, 7th edition.
  9. Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman, Software Architecture in Practice, Addison-Wesley 2003.
  10. Brooks F., Iverson K.: Automatic Data Processing. (System 360 Edition), John Wiley, 1969.
  11. Brooks F.: The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Addison-Wesley, 1975.
  12. R.W. Schwanke, R.Z. Altucher, M.A. Plato: Discovering, Visualizing and Controlling Software Structure. Proc. Fifth Inter. Workshop on Software Specication and Design, Pittsburgh, PA, May 1989, appearing in ACM SIGSOFT Notes, Vol. 14, No. 3, May 1989, pp. 147-150.
  13. D. Garlan, M. Shaw: An Introduction to Software Architecture, Advances in Software Engineering and Knowledge Engineering. vol. 1, World Scientific, 1993, pp. 1-39.
  14. Philippe Kruchten: Architectural Blueprints — The “4+1” View Model of Software Architecture. Philippe Kruchten Rational Software Corp., Paper published in IEEE Software 12 (6) November 1995, pp. 42-50.
  15. Kruchten Philippe: Rational Unified Process od strony teoretycznej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
  16. Hofmeister, Nord, Soni: Applied Software Architecture. Addison-Wesley, 2000.
  17. Dewayne E. Perry, Alexander L. Wolf: Foundations for the Study of Software Architecture. ACM Software Engineering Notes, vol. 17, no. 4, 1992, pp 40-52
  18. Buschmann F., Meunier R., Rohnert H. & Sommerlad P. & Stal M., Pattern-Oriented Software Architecture: A System of Patterns. John Wiley & Sons, 1996.
  19. Soni D., Nord R., Hofmeister C.: Software Architecture in Industrial Applications. Proceedings of the Seventeenth International Conference on Software Engineering. ACM Press, 1995.
  20. D. Parnas, D. Weiss: Active Design Reviews: Principles and Practice. J. Systems and Software, vol. 7, pp. 259–265, 1987.
  21. Rick Kazman, Len Bass, Gregory Abowd, Mike Webb: SAAM: A Method for Analyzing the Properties of Software Architectures, Proceedings of the International Conference on Software Engineering – ICSE'16. 1994, ss. 81-90
  22. Baragry, J.; Reed, K.: Why Is It So Hard To Define Software Architecture. Software Engineering Conference, 1998. Proceedings. 1998 Asia Pacific, 2-4 Dec 1998, ss. 28–36.
  23. Paul C. Clements: Active Reviews for Intermediate Designs, Technical Note, CMU/SEI-2000-TN-009. Carnegie Mellon: Software Engineering Institute, August 2000.
  24. Jayatirtha Asundi, Rick Kazman, Mark Klein: Using Economic Considerations to Choose Among Architecture Design Alternatives. TECHNICAL REPORT CMU/SEI-2001-TR-035, ESC-TR-2001-035, Carnegie Mellon: Software Engineering Institute, 2001.
  25. John Bergey, Mario Barbacci, William Wood: Using Quality Attribute Workshops to Evaluate Architectural Design Approaches in a Major System Acquisition: A Case Study, Technical Note CMU/SEI-2000-TN-010. Carnegie Mellon: Software Engineering Institute, July 2000.
  26. Software Architecture | Tools & Methods, www.sei.cmu.edu [dostęp 2017-11-22] (ang.).
  27. N. Medvidovic, R. N. Taylor: A Classification and Comparison Framework for Software Architecture Description Languages, Software Engineering. IEEE Transactions on Volume 26, Issue 1, Jan 2000, ss. 70–93.
  28. Peter H. Feiler, David P. Gluch, John J. Hudak, The Architecture Analysis & Design Language (AADL):An Introduction, Technical Note CMU/SEI-2006-TN-011, Carnegie Mellon: Software Engineering Institute, February 2006.
  29. D. Garlan, R. Monroe, D. Wile: ACME: An Architecture Description Interchange Language. In Proceedings of GASCON’97, November 1997.
  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bioinformatyka to dyscyplina zajmująca się stosowaniem narzędzi matematycznych i informatycznych do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych. Z bioinformatyką powiązane są: genomika, proteomika, metabolomika, transkryptomika i konektomika.
  Wyszukiwanie informacji – wybór spośród zbioru wyszukiwawczego informacji, które posiadają relewantną cechę. Wyszukiwanie informacji w zbiorach wyszukiwawczych systemów informacyjno-wyszukiwawczych jest określane poprzez podobieństwo charakterystyki wyszukiwawczej (cech dokumentu) do instrukcji wyszukiwawczej (zadanego wyrażenia).
  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".
  ARIS (Architektura Zintegrowanych Systemów Informacyjnych; ang. Architecture of Integrated Information Systems, niem. Architektur Integrierter Informationssyteme) – metoda analizy i modelowania procesów gospodarczych prowadząca do stworzenia w przedsiębiorstwie zintegrowanego systemu przetwarzania informacji.
  Metody numeryczne – metody rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach. Otrzymywane tą drogą wyniki są na ogół przybliżone, jednak dokładność obliczeń może być z góry określona i dobiera się ją zależnie od potrzeb.
  Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.
  Informatyka ekonomiczna to dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu szeroko pojętych nauk informatyki oraz ekonomii, i łącząca te dwie nauki. W praktyce informatyka ekonomiczna bywa postrzegana i traktowana często jako nauka o zastosowaniach informatyki w biznesie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.911 sek.