ArchiMate

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ArchiMate – otwarty i niezależny język modelowania architektury korporacyjnej, wspierający opis, analizę i wizualizację w ramach czterech domen architektonicznych (biznesowej, danych, aplikacji i technicznej) zdefiniowanych w ramach architektonicznych TOGAF, w spójny sposób.

The Open Group – konsorcjum przemysłowe sponsorowane przez IBM, Sun, HP, Hitachi i Fujitsu, tworzące standardy de facto w dziedzinie oprogramowania, zwłaszcza interfejsów API. The Open Group powstała w 1996 r. z połączenia Open Software Foundation (OSF) i X/Open.TOGAF (ang. The Open Group Architecture Framework) – szkielet dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą przedsiębiorstwa. Architektura jest modelowana typowo na czterech poziomach (domenach):

ArchiMate jest technicznym standardem The Open Group i bazuje na koncepcjach pochodzących ze standardu IEEE 1471. Jest wspierany przez różne narzędzia informatyczne do modelowania architektury korporacyjnej i przedsiębiorstwa konsultingowe.

ArchiMate bazuje na dwóch paradygmatach:

 • warstwowości (wprowadza on warstwę: biznesową, danych i aplikacji oraz techniczną);
 • usługowości (identyfikowane są usługi biznesowe, aplikacyjne i infrastrukturalne).
 • Podstawową zaletą języka ArchiMate jest możliwość zamodelowania relacji pomiędzy poszczególnymi domenami (np. biznesową i aplikacji) – nie umożliwia tego w sposób bezpośredni np. notacja UML lub BPMN.

  Język niderlandzki (nid. Nederlandse taal, Nederlands, niekiedy również określany jako język holenderski, język flamandzki) – język indoeuropejski z grupy języków germańskich zaliczany do języków dolnoniemieckich. Językiem niderlandzkim posługuje się ok. 27 milionów ludzi. Dla 23 milionów jest językiem ojczystym (pierwszym) lub językiem kultury i literatury, a dla kolejnych 4 milionów drugim językiem. Większość użytkowników tego języka mieszka na zachodzie Europy. Niderlandzki jest oficjalnym językiem urzędowym w Holandii i Belgii (Flandria), a poza Europą w Surinamie i dawnych Antylach Holenderskich, czyli Bonaire, Curaçao, Sabie, Sint Eustatius, Sint Maarten i Arubie. Niderlandzki jest blisko spokrewniony z językiem niemieckim i wykazuje podobieństwo do angielskiego i duńskiego. Języki o mniejszym zasięgu, które są blisko spokrewnione z niderlandzkim to afrikaans (do 1925 uważany za lokalną odmianę niderlandzkiego) i fryzyjski (w mniejszym stopniu, gdyż nie należy do języków dolnofrankońskich).Format otwarty UML (ang. Unified Modeling Language, czyli Zunifikowany Język Modelowania) – język formalny wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów, stworzony przez Grady Boocha, Jamesa Rumbaugha oraz Ivara Jackobsona, obecnie rozwijany przez Object Management Group.
  ArchiMate Architectural Framework

  Historia[ | edytuj kod]

  Pierwsza wersja języka ArchiMate powstawała w latach 2002–2004, w ramach projektu badawczego prowadzonego przez Telematica Instituut. Oszacowano, że zajęło to około 35 roboczolat i kosztowało 4 miliony euro. Rozwój tego języka był sfinansowany przez rząd holenderski (nl. Belastingdienst, ang. Dutch Tax and Customs Administration) i partnerów biznesowych takich jak ABN AMRO i ABP Pension Fund. Po zakończeniu projektu powołano Fundację ArchiMate, zaś w 2008 prawa własności intelektualnej i sterowanie rozwojem ArchiMate przetransferowano na rzecz The Open Group. Obecnie rozwój języka jest nadzorowany przez Forum ArchiMate, działające w ramach The Open Group. W 2009 The Open Group opublikował dokument „ArchiMate® 1.0. Technical standard”, zaś w styczniu 2012 r. na konferencji w San Francisco miała miejsce premiera drugiej wersji tego języka. Jej głównym celem było lepsze wsparcie TOGAF. W roku 2013 przygotowano wersję 2.1 języka (przy czym wprowadzone zmiany miały jedynie charakter porządkujący – tj. objęły mniej niż 5% specyfikacji).

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama