Aport (prawo)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Aport – wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej oznaczający wartość majątkową wnoszoną do spółki, w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Jego wniesienie oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu (czyli jego własności).

Spółka handlowa to prawna forma współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch podmiotów w rozumieniu prawa cywilnego powstająca na skutek zawarcia właściwej umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego (w Polsce ustawy Kodeks spółek handlowych). Rozróżniamy osobowe i kapitałowe spółki prawa handlowego.Ruchomość - rzeczy ruchome. Kodeks cywilny nie zawiera definicji ruchomości. Jest ona definiowana w doktrynie w sposób negatywny jako wszystko to, co nie jest nieruchomością.

Aportem mogą być m.in. rzeczy ruchome (ruchomości), nieruchomości, wierzytelności, patenty, a nawet przedsiębiorstwo jako całość. Jego wyceną zajmuje się wspólnik, który chce wnieść aport, w razie wątpliwości prawidłowego wycenienia, wspólnik powinien skorzystać z usług profesjonalisty np. rzeczoznawczy majątkowego.

Kapitał własny stanowi wartościowy odpowiednik składników majątku, do których danej jednostce przysługuje prawo własności. Wniesione zostały one do przedsiębiorstwa przez założycieli (właścicieli), którzy tym samym nabyli prawo do uczestniczenia w podziale zysku, oraz do zwrotu kapitału w razie likwidacji przedsiębiorstwa. Składniki te mogą również pochodzić z przeznaczenia części wygospodarowanego zysku na cele rozwojowe. Mogą mieć postać rzeczową lub pieniężną. Kapitały własne występują w różnej postaci w zależności od formy organizacyjno - prawnej jednostki gospodarczej.Wierzytelność – uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika i składające się z jednego lub wielu roszczeń lub praw kształtujących.

Istnieją mechanizmy, które mają na celu zabezpieczenie wnoszenia wartości niepieniężnych przed działaniami na szkodę spółki. W przypadku spółek z o.o. wymagane jest zgłoszenie oświadczenia rejestracyjnego, którego konieczność jest podyktowana potrzebą uniknięcia zawyżenia wartości nominalnej wkładu aportowego. Spółki akcyjne stosują bardziej rozbudowany mechanizm, aportowe akcje muszą przed zarejestrowaniem zostać opłacone w co najmniej jednej czwartej wartości nominalnej, pokryte zaś nie później niż przed upływem roku po rejestracji spółki.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • kapitał własny
  • Przypisy[ | edytuj kod]

    1. Jak wnieść aport do spółki z o.o.? – mctgroup.eu, „McCarthy & Taggart Group – Blog”, 18 września 2015 [dostęp 2016-11-15] (pol.).
    2. Małgorzata Dankowska, Aleksandra Kozłowska, Patryk Włodarski: Restrukturyzacje spółek kapitałowych: Aspekty podatkowe. s. 25-26.
    Reklama