Apache OpenOffice

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Apache OpenOffice (dawniej OpenOffice.org lub potocznie: OpenOffice, OOo, OO) – pakiet oprogramowania biurowego Open Source. W 2011 r. Oracle przekazała kod źródłowy pakietu biurowego OpenOffice.org i wszystkie inne materiały dot. pakietu do dyspozycji Apache Software Foundation. Od tej pory rozwijany jest pod nazwą Apache OpenOffice (potocznie AOO).

Grafika prezentacyjna – rodzaj prezentacji przy użyciu grafiki komputerowej, polegający na tworzeniu zestawów kolejno wyświetlanych slajdów w celu zilustrowania w systematyczny sposób jakieś zagadnienie.Mac OS – system operacyjny komputerów Macintosh. Od wydania wersji 10.0 (OS X), starsze wersje znane są jako Mac OS Classic.

Oprogramowanie Apache OpenOffice jest konkurencyjne dla pakietów: Microsoft Office, Corel, WordPerfect Office i Apple iWork. Jego kod bazuje na starszym pakiecie StarOffice, napisanym przez niemiecką firmę Star Division.

AOO stanowi bezpłatną alternatywę dla Microsoft Office, ale można go też kupić: zwykle w cenę wersji pudełkowej jest wliczony koszt usługi wsparcia technicznego, uaktualnień oraz różne dodatki, np. profesjonalne szablony dokumentów, certyfikat czy program do graficznej obsługi baz danych Kexi.

Komisja Europejska zaleca standard OpenDocument (znany również jako ODF oraz ISO/IEC 26300), jako standard do stosowania w administracji i w biznesie. Używa go jako podstawowy wiele agend i instytucji UE oraz firm prywatnych w Polsce i Europie, jako pełnowartościowy i bezpłatny substytut płatnego oprogramowania biurowego.

MathML (ang. Mathematical Markup Language, matematyczny język znaczników) to język będący zastosowaniem XML-a, służący do opisywania wzorów i symboli matematycznych.RTF (Rich Text Format) - format pliku opracowany w 1987 r. przez Microsoft do między-platformowej wymiany informacji między procesorami tekstów.

Historia[ | edytuj kod]

OpenOffice.org 1[ | edytuj kod]

Firma Sun 13 października 2000 opublikowała kod źródłowy pakietu StarOffice (okrojony jedynie o części nienależące do firmy), powołując jednocześnie do życia projekt OpenOffice.org. Wersja 1 pakietu została wydana 1 maja 2002 roku.

Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.

OpenOffice.org 2[ | edytuj kod]

Wersja 2.0 została wydana 20 października 2005 roku. Najważniejszą nowością wersji jest własny system obsługi relacyjnych baz danych (OpenOffice.org Base), unowocześniony został interfejs wywodzący się jeszcze z pakietu StarOffice. Arkusz kalkulacyjny został rozszerzony do 2 = 65536 wierszy (tyle, ile miał Microsoft Excel do wersji 2003 włącznie), znacznie udoskonalono też program prezentacyjny Impress. Administratorzy otrzymali narzędzia do sieciowej instalacji pakietu. Domyślnym formatem dokumentów został otwarty format plików OpenDocument – zgodny z normą (ISO/IEC 26300).

dBASE – pierwszy powszechnie stosowany system baz danych dla mikrokomputerów, opracowany przez firmę Ashton-Tate dla systemu operacyjnego CP/M, a później dla maszyn Apple II, Apple Macintosh i IBM PC z DOS, gdzie stał się jednym z najlepiej sprzedających się przez lata narzędzi.iWork – pakiet biurowy stworzony przez firmę Apple dla systemów OS X oraz iOS. Dostępny jest również na inne platformy za pośrednictwem iCloud.

OpenOffice.org 3[ | edytuj kod]

Wersja 3.0 została wydana w październiku 2008. Wprowadzono w niej możliwość importu dokumentów Office Open XML, obsługę ODF 1.2. Ponadto ulepszono wsparcie dla makr VBA i natywny port dla macOS.

Wersja 3.2 wśród najważniejszych nowości wprowadziła obsługę postskryptowych fontów OpenType oraz zwiększoną szybkością startu Writera i Calca.

Po przejęciu Sun Microsystems przez Oracle na bazie OpenOffice.org 3.3.0 Beta 1 został stworzony w 2010 r. fork projektu o nazwie LibreOffice.

wmf (ang. Windows Metafile Format - format metaplików Windows) - format graficzny stosowany w systemach Windows, zawierający instrukcje dla systemu operacyjnego, jak wyświetlać grafikę wektorową i rastrową. Pliki WMF (rozszerzenie .wmf) zajmują mniej miejsca niż zawierające te same informacje bitmapy.Kompresja danych (ang. data compression) – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.

Wersja 3.3 została wydana w styczniu 2011 roku. Zawierała m.in. ulepszenia interfejsu w programie Impress oraz nowy pasek wyszukiwania. Była to ostatnia wersja wydana przez Oracle.

Apache OpenOffice 3.4[ | edytuj kod]

W 2011 roku Oracle przekazał kod bety OpenOffice.org 3.4 i znak towarowy fundacji Apache. Wersja 3.4 została wydana w maju 2012. Zawierała nowości z bety OpenOffice.org 3.4 oraz nowości zaimplementowane w fundacji m.in. szybszy start, obsługę szyfrowania ODF 1.2, nowe funkcje arkusza kalkulacyjnego, ulepszone tabele przestawne, poprawki wizualizacji i funkcjonalności wykresów, natywną obsługę SVG w obiektach grafiki oraz poprawki szybkości działania.

Sidebar (często również nazywany Fiszką) jest to boczny panel charakterystyczny dla przeglądarek Mozilla Suite, Mozilla Firefox oraz Opera.Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek w roku 1987 i stała się przebojem. Postępujący sukces rynkowy programu sprawił, że w roku 1993 programy pakietu Microsoft Office zostały przeprojektowane tak, by przypominać wyglądem arkusz Excel. Od wersji 5 wydanej w 1993 program zawiera wbudowany język Visual Basic. Od wersji 4.0 dostępny w wersji polskiej.
Apache OpenOffice 3.4.1[ | edytuj kod]

Pierwsze wydanie poprawkowe wersji 3.4 pakietu. Oprócz 69 poprawek błędów zgłoszonych przez użytkowników, zawiera nowe wersje językowe, poprawki szybkości działania, bezpieczeństwa oraz kompatybilności z Windows 8.

Apache OpenOffice 4[ | edytuj kod]

Następna duża wersja pakietu. Rozpoczęła ona integrację kodu OpenOffice z kodem pakietu biurowego Lotus Symphony, przekazanego przez IBM fundacji Apache. Nowości tej wersji to m.in.:

 • przeportowany i ulepszony Sidebar znany z pakietu IBM
 • nowa paleta kolorów i nowe gradienty
 • ulepszony podgląd wydruku
 • ulepszenia w obsłudze grafik svg i bitmapowych
 • nowe funkcje w arkuszu kalkulacyjnym
 • poprawki kompatybilności z formatami Microsoft Office zarówno starszymi binarnymi, jak i nowymi OOXML
 • ponad 500 poprawek błędów i stabilności.
 • Najnowszą, wydaną przez Apache Software Foundation, jest wersja 4.1.8 z 10 listopada 2020 roku, która naprawia kilka błędów, oraz zawiera inne drobne poprawki.

  Visual Basic for Applications (VBA) – język programowania oparty na Visual Basicu (VB) zaimplementowany w aplikacjach pakietu Microsoft Office oraz kilku innych, jak na przykład AutoCAD i WordPerfect. Ta uproszczona wersja Visual Basica służy przede wszystkim do automatyzacji pracy z dokumentami, na przykład poprzez makropolecenia.XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Fork – sytuacja, w której rozwój projektu nie prowadzi już jedną drogą, ale rozwidla się na dwie lub więcej gałęzi.
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.
  Pakiet biurowy – zbiór programów komputerowych służących do typowych zastosowań biurowych, takich jak edycja tekstu, wykonywanie obliczeń księgowych, czy obsługa baz danych, które są sprzedawane jako jeden zintegrowany produkt.
  PNG (ang. Portable Network Graphics) – rastrowy format plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji danych graficznych.
  ZIP – jeden z najczęściej używanych formatów kompresji i archiwizacji danych na platformie PC, zwłaszcza w środowisku Microsoft Windows.
  OpenOffice Draw (dawniej OpenOffice.org Draw) – program służący do tworzenia i obróbki grafiki wektorowej wchodzący w skład bezpłatnego pakietu biurowego Apache OpenOffice, dostępnego na platformach Microsoft Windows, Linux, Solaris oraz innych (w tym Mac OS).
  Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.

  Reklama