Antysemityzm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Protokoły mędrców Syjonu – carska antysemicka fałszywka opisująca rzekome plany osiągnięcia przez Żydów globalnej dominacji. Okładka książki z 1905 Siergieja Aleksandrowicza Nilusa („Wielkie w małym i Antychryst”) zawierającej tekst „Protokołów mędrców Syjonu” – jedna z pierwszych publikacji Protokołów w formie książkowej (pierwszy raz Protokoły zostały opublikowane w odcinkach w rosyjskiej czarnosecinnej gazecie „Znamya” w okresie sierpień–wrzesień 1903)
Gwiazda Dawida, którą musieli nosić Żydzi w nazistowskich Niemczech
Francuski plakat wyborczy z 1889 roku kandydat Adolf Willette reklamuje się jako „Antysemita” (Candidat Antisémite) i nad leżącym na ziemi Talmudem apeluje do wyborców Le judaïsme, voila l’ennemi! („Judaizm, oto jest nasz wróg!”)

Antysemityzmpostawa niechęci, wrogości wobec Żydów i osób pochodzenia żydowskiego wynikająca z różnego rodzaju uprzedzeń; prześladowania i dyskryminacja Żydów jako grupy wyznaniowej, etnicznej lub rasowej oraz poglądy uzasadniające takie działania. Zwana także żydożerstwem, jest przeciwieństwem filosemityzmu. Ekstremalny antysemityzm głosiła ideologia niemieckiego nazizmu, doprowadzając do próby wyniszczenia narodu żydowskiego w okupowanej Europie.

Klaudiusz, Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus, oficjalna tytulatura cesarska: Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus (ur. 1 sierpnia 10 p.n.e. w Lugdunum w Galii, zm. 13 października 54 n.e.) – historyk, czwarty cesarz rzymski od 25 stycznia 41 roku do swojej śmierci, syn Druzusa Starszego i Antonii Młodszej; bratanek cesarza Tyberiusza, stryj cesarza Kaliguli, brat Germanika.Państwo Kościelne (łac. Patrimonium Sancti Petri - ojcowizna świętego Piotra) – państwo znajdujące się na terenie obecnych środkowych Włoch istniejące w okresie od 755 (lub 754 albo 756) do 1870 (zajęcie Rzymu po zjednoczeniu Italii) i rządzone przez papieży jako świeckich monarchów.

Spis treści

 • 1 Pojęcie antysemityzmu
 • 2 Historia
 • 2.1 Antysemityzm w starożytności
 • 2.1.1 Antysemityzm w kręgu kultury hellenistycznej i rzymskiej
 • 2.1.2 Antysemityzm wczesnochrześcijański
 • 2.2 Antysemityzm w średniowieczu
 • 2.3 Antyjudaizm w nowożytności
 • 2.4 Antysemityzm a nacjonalizm
 • 2.5 Antysemityzm w III Rzeszy i w nazizmie
 • 2.5.1 Kwestie ideowe
 • 2.5.2 Represje i ludobójstwo
 • 2.6 Antysemityzm w stalinowskim ZSRR
 • 2.7 Antysemityzm w Stanach Zjednoczonych
 • 3 Antysemityzm po II wojnie światowej
 • 4 Antysemityzm na ziemiach polskich
 • 4.1 W kształtowaniu się nacjonalizmu polskiego
 • 4.2 W II Rzeczypospolitej
 • 4.3 II wojna światowa
 • 4.4 Po II wojnie światowej
 • 4.5 Okres PRL i III RP
 • 4.5.1 Stosunek Polaków do Żydów według sondaży
 • 5 Sytuacja prawna w Polsce
 • 6 Zobacz też
 • 7 Uwagi
 • 8 Przypisy
 • 9 Bibliografia
 • Pojęcie antysemityzmu[ | edytuj kod]

  Wbrew nazwie, która mogłaby wskazywać uprzedzenie do wszystkich ludzi pochodzenia semickiego, antysemityzm używany jest wyłącznie jako określenie wrogości do Żydów. Terminu „antysemityzm” we współczesnym znaczeniu po raz pierwszy użył niemiecki dziennikarz Wilhelm Marr w 1879 w broszurze zatytułowanej „Zwycięstwo żydostwa nad germanizmem” (niem. Der Sieg des Judentums über das Germanentum), agitującej na rzecz partii politycznej „Liga Antysemicka”.

  Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (transkrypcja z hebrajskiego: Chasid Umot ha-Olam, חסיד אומות העולם) – najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie.Obóz Wszechpolski – narodowa organizacja polityczna, założona 20 marca 1936 w Katowicach, nieoficjalna struktura Stronnictwa Narodowego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.
  Pogromy Armlederów - to seria pogromów ludności żydowskiej dokonanych w Alzacji w latach 1338-1339, przez bandy biedoty i chłopów.
  Herakliusz (łac. Flavius Heraclius, gr. Ηρακλειος – Herakleios, ur. ok. 574, zm. 11 lutego 641) – cesarz wschodniorzymski (bizantyjski) panujący w latach 610–641. Syn Herakliusza – egzarchy afrykańskiego z Kartaginy, założyciel dynastii heraklijskiej.
  Kodeks Justyniana (łac. Codex Iustinianus) – jedna z trzech części wielkiej kompilacji prawa rzymskiego podjętej w latach 528 – 534 przez cesarza Justyniana I Wielkiego.
  Wojna domowa w Rosji – wojna domowa rozpoczęta w wyniku rewolucji październikowej w 1917 roku i ustanowienia przez bolszewików nowej władzy państwowej w Rosji. Zwolenników nowej władzy określano jako "czerwonych", a przeciwników jako "białych". Niekiedy za datę rozpoczęcia wojny uważa się datę podpisania traktatu brzeskiego (3 marca 1918) – podpisanie tego aktu rzeczywiście spowodowało narastanie oporu oraz zagwarantowało zewnętrzną interwencję i wsparcie sił Ententy po stronie "białych". Za zakończenie wojny domowej jest uważane zajęcie przez Armię Czerwoną Krymu w 1920 roku. Na Dalekim Wschodzie walki trwały jednak do 25 października 1922 roku (zdobycie Władywostoku). W Jakucji starcia zbrojne miały miejsce jeszcze w 1923 roku, a na Półwyspie Czukockim – do połowy 1924 roku.
  Strefa osiedlenia 1791–1917 (ros. Черта оседлости) – nazwa zachodniej części imperium rosyjskiego, gdzie pozwolono zamieszkiwać Żydom.
  Europejski Kongres Żydowski - został założony w 1986 roku. Ma siedziby w Paryżu, Brukseli, Strasburgu, Berlinie i Budapeszcie. Jest to jedyny oficjalny organ przedstawicielski europejskich Żydów. Związany jest ze Światowym Kongresem Żydowskim. Współpracuje z krajowymi rządami, instytucjami Unii Europejskiej i Radą Europy. Europejski Kongres Żydów jest jedną z najbardziej wpływowych międzynarodowych organizacji społecznych i największą świecką organizacją reprezentującą ponad 2,5 mln Żydów w całej Europie, którzy są członkami 42 krajowych organizacji żydowskich na tym kontynencie. Z Polski należą do niego Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce i Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

  Reklama