Antyneoplastony

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Antyneoplastony – grupa peptydów, ich pochodnych oraz ich mieszanin. Obecne są we krwi i moczu ludzi, badane są jako potencjalne leki przeciwnowotworowe. Opisane zostały w 1967 roku przez Stanisława Burzyńskiego. W latach siedemdziesiątych Burzyński zasugerował, że w organizmach osób chorych na raka występują one na niższym poziomie. Wysunął hipotezę, że ich uzupełnienie może dać efekt terapeutyczny. W 1977 roku opatentował je i nazwał „antyneoplastonami”, a w 1980 roku opracował metodę ich syntezy chemicznej. Według Burzyńskiego antyneoplastony działają na zasadzie przełączników genów, włączają geny supresorowe, które uaktywniają program śmierci komórkowej, zabijając w ten sposób jedynie komórki rakowe bez uszkadzania komórek zdrowych.

American Cancer Society (ACS) – ogólnokrajowa, amerykańska organizacja non-profit zajmująca się przeciwdziałaniem chorobom nowotworowym. Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

Badania kliniczne[ | edytuj kod]

Według badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Burzyńskiego, antyneoplastony niszczą ludzkie komórki nowotworowe, nie mają natomiast wpływu na komórki nowotworowe u zwierząt. W badaniach japońskich stwierdzono, że do zahamowania rozwoju i zniszczenia ludzkich komórek raka wątroby potrzebne są wysokie dawki antyneoplastonów. W roku 1977 Burzyński otworzył Burzynski Clinic (Klinikę Burzyńskiego), w której rozpoczął terapię chorób nowotworowych antyneoplastonami.

CA: A Cancer Journal for Clinicians – recenzowany periodyk naukowy zawierający publikacje z dziedziny onkologii. Istnieje od 1950 roku i jest flagowym czasopismem American Cancer Society.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

Antyneoplastony badane były w badaniach klinicznych fazy I i II. W roku 2010 zarejestrowane zostało badanie fazy III, nie zostało ono jednak przeprowadzone i do roku 2013 brak jest tego typu badań, niezbędnych dla potwierdzenia skuteczności leku. FDA nie wydała zgody na stosowanie opartych na nich preparatów do leczenia jakiejkolwiek choroby, dopuściła jednak badania kliniczne antyneoplastonów w klinice Burzyńskiego; nie są one jednak randomizowane.

The Lancet – recenzowane naukowe czasopismo medyczne, jedno z najdłużej wydawanych tego typu czasopism na świecie. The Lancet jest tygodnikiem, wydawcą jest Elsevier, część grupy Reed Elsevier. Czasopismo zaczął wydawać w 1823 roku Thomas Wakley. Obecnie redaktorem naczelnym pisma jest Richard Horton.Antyonkogen, inaczej gen supresorowy – gen działający hamująco na procesy proliferacji komórkowej (geny bramkowe) bądź stabilizująco na procesy utrzymujące stabilność genetyczną komórki (geny opiekuńcze).

Mimo ponad 60 prób klinicznych otwartych od kilkudziesięciu lat, do tej pory Burzyńskiemu udało się ukończyć i opublikować wyniki tylko jednego z badań, które po analizie metodologicznej nie wskazują na skuteczność stosowanego leczenia.

Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

PMCID (ang. PubMed Central Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego cytowanego artykułu naukowego bazy PubMed Central.
Peptydy (gr. πεπτίδια, "strawne") – organiczne związki chemiczne, powstające przez połączenie cząsteczek aminokwasów wiązaniem peptydowym. Granica pomiędzy peptydem a białkiem nie jest dokładnie sprecyzowana, rozróżnienie jest oparte na masie cząsteczkowej klasyfikowanego związku. Za peptydy różni autorzy uważają poliaminokwasy o masie cząsteczkowej mniejszej od 5-10 tys. daltonów. Powyżej tej granicy związki takie zaliczamy do białek.
Rak wątrobowokomórkowy (pierwotny rak wątroby; ang. hepatocellular carcinoma; HCC) – nowotwór złośliwy wątroby wywodzący się z hepatocytów.
DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
Eksperyment kliniczny (kliniczne badanie interwencyjne, właściwe określenie: kliniczne badanie eksperymentalne) – badanie naukowe, którego zasadniczym celem jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego (leku), wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej (zabiegu, testu diagnostycznego).
Stanisław Rajmund Burzyński (ur. w 1943 w Lublinie) – polski doktor nauk medycznych oraz biochemik mieszkający na stałe w USA. Były profesor Baylor College of Medicine. Od lat 70. XX wieku postulujący właściwości antynowotworowe tzw. antyneoplastonów (grupy peptydów, ich pochodnych oraz ich mieszanin), na bazie których stworzył preparaty i terapie. Założyciel i dyrektor kliniki Burzynski Clinic oraz Burzynski Research Institute w Houston i Stafford w Teksasie, których działalność związana jest z antyneoplastonami. Do roku 2013 antyneoplastony nie zostały dopuszczone przez FDA do leczenia jakiejkolwiek choroby, dopuściła jednak badania kliniczne antyneoplastonów w klinice Burzyńskiego.
Randomizacja – (ang. random – przypadkowy) – w metodologii nauki termin oznaczający losowy rozdział badanych obiektów do grup porównawczych.

Reklama