Antyczny DNA

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pokrzyżowany, mający około 4000 lat fragment nici DNA wyizolowany z wątroby staroegipskiego kapłana Nekht-Ankh

Antyczny DNA (aDNA) – DNA wyizolowany z materiału biologicznego pochodzącego od martwych od dawna organizmów.

Adam Tadeusz Nadachowski (ur. 20 października 1894, poległ 9 września 1939 pod Przyłękiem) - pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

Amplifikowalny DNA prawdopodobnie nie jest w stanie przetrwać ponad 1 milion lat, choć związanie cząsteczki DNA z otaczającymi ją cząsteczkami takimi jak hydroksyapatyt lub krzemionka może przedłużyć okres jej istnienia, choć również utrudnia jej wyekstrahowanie i zsekwencjonowanie. Do czynników zwiększających zdolność przetrwania DNA należą również niskie temperatury, wysuszenie i wysokie zasolenie.

PLOS Biology (do 2012 r. PLoS Biology) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny biologii. Profil czasopisma obejmuje szeroko pojętą biologię, od poziomu biologii molekularnej po ekologię, z uwzględnieniem tematyki na pograniczu biologii, chemii, medycyny i matematyki. Publikowane artykuły indeksowane są m.in. w Google Scholar, Scopus, PubMed, MEDLINE, CAS, Web of Science. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.Hydroksyapatyt – minerał zbudowany z hydroksyfosforanu wapnia (sześcioortofosforanu(V) dwuwodorotlenku dziesięciowapnia) o wzorze chemicznym Ca10(PO4)6(OH)2 [zapisywanym też jako 3Ca3(PO4)2•Ca(OH)2)]. Stanowi mineralne rusztowanie tkanki łącznej, odpowiedzialnej za mechaniczną wytrzymałość kości.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • archeogenetyka
 • haplogrupa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Adam Nadachowski, Wpływ zmian klimatu i środowiska na dynamikę populacji, migracje i wymieranie wybranych gatunków gryzoni w późnym plejstocenie i holocenie, [w:] Projekty finansowane przez NCN [online], Narodowe Centrum Nauki, 2017 [dostęp 2020-07-23].
  2. Dawid Leciej, Antyczny DNA, e-biotechnologia.pl [dostęp 2020-07-23].
  3. Joanna Stojak, Antyczny DNA, Sprawy Nauki, 26 maja 2019 [dostęp 2020-07-23].
  4. Eske Willerslev, Alan Cooper, Ancient DNA, „Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences”, 272 (1558), 2005, s. 3–16, DOI10.1098/rspb.2004.2813, PMID15875564, PMCIDPMC1634942 (ang.).
  5. Ben Waggoner, Molecular Palaeontology, [w:] eLS, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2001, art. nr a0001627, DOI10.1038/npg.els.0001627, ISBN 978-0-470-01617-6 (ang.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Henry Nicholls, Ancient DNA Comes of Age, „PLoS Biology”, 3 (2), 2005, art. nr e56, DOI10.1371/journal.pbio.0030056, PMID15719062, PMCIDPMC548952 (ang.).c?
 • PMCID (ang. PubMed Central Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego cytowanego artykułu naukowego bazy PubMed Central.Starożytny Egipt (egip. Kemet, Czarna Ziemia) – wysoko rozwinięta cywilizacja starożytnego Bliskiego Wschodu położona w północno-wschodniej Afryce w dolinie i delcie Nilu (z oazami Pustyni Libijskiej włącznie). W okresie największego rozkwitu (Nowe Państwo) obejmująca swoim zasięgiem także Nubię (Kusz) oraz Punt na południu, Syropalestynę (Retenu) na północnych rubieżach azjatyckich, oraz tereny libijskie na północnym zachodzie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowe Centrum Nauki – państwowa agencja wykonawcza z siedzibą w Krakowie, która powstała na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. NCN jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która finansuje badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie. Narodowe Centrum Nauki oficjalnie rozpoczęło działalność 4 marca 2011 r.
  Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy; akronim: DNA, z ang. deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów w kapsydach. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.
  Ditlenek krzemu (nazwa Stocka: tlenek krzemu(IV); krzemionka), SiO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym krzem występuje na IV stopniu utlenienia.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama