Antropologia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Antropologia (gr. ἄνθρωπος anthropos „człowiek”, λόγος logos „nauka”) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, biorąc pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe; poszukuje zrozumienia roli kultury i struktur władzy w życiu człowieka. Ma dwa podstawowe nurty:

Antropologia sportu - dział antropologii badająca zagadnienie sportu jako fenomenu kulturowego. Główne obiekty badań to:Bronisław Kasper Malinowski (ur. 7 kwietnia 1884 w Krakowie, zm. 16 maja 1942 w New Haven) – polski antropolog społeczny i ekonomiczny, podróżnik, a także etnolog, religioznawca i socjolog.
 • antropologię fizyczną zajmującą się zmiennością biologiczną i fizjologiczną człowieka;
 • antropologię kulturową (antropologia społeczna) zajmującą się człowiekiem w społeczności (zbliżony do socjologii).
 • Działy antropologii[ | edytuj kod]

  Z uwagi na pole zastosowań lub zasadniczy przedmiot uwagi wyróżnia się między innymi następujące działy antropologii:

  Antropologia religii - dział antropologii kulturowej zajmujący się zależnością między cechami społeczeństw, a wyznawaną przez nie religią. Często mylona jest z antropologią religijną.Agnieszka Kościańska (ur. 1976) - polska antropolożka kulturowa, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • antropologia religii, antropologia religijna
 • antropologia słowa
 • antropologia wizualności
 • antropologia widowisk
 • antropologia ciała
 • antropolingwistyka
 • antropologia polityczna
 • antropologia organizacji
 • antropologia sportu
 • antropologia tańca
 • antropologia edukacji
 • antropologia jedzenia
 • antropologia płci i seksualności
 • antropologia sztuki
 • Znani badacze[ | edytuj kod]

 • Bronisław Malinowski
 • Jan Czekanowski
 • Claude Lévi-Strauss
 • Mircea Eliade
 • Clifford Geertz
 • James Clifford
 • Max Gluckman
 • Marilyn Strathern
 • Kirsten Hastrup
 • Tim Ingold
 • Lila Abu-Lughod
 • Martin Holbraad
 • Eduardo Viveiros de Castro
 • Rane Willerslev
 • Lech Mróz
 • Agnieszka Kościańska
 • Agnieszka Halemba
 • Franz Boas
 • Margaret Mead
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Department of Anthropology, University of Wisconsin-Madison: About Anthropology (ang.). [dostęp 2013-06-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-02-22)].
  2. Antropologia kulturowa (pol.). Onet.pl. [dostęp 2013-06-14].
  3. Zakład Antropologii Słowa. Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski. [dostęp 2013-06-14].
  4. Specjalność: kultura wizualna (pol.). Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski. [dostęp 2013-06-14]. [zarchiwizowane z tego adresu].
  Claude Lévi-Strauss (ur. 28 listopada 1908 w Brukseli, zm. 30 października 2009 w Paryżu) – francuski antropolog. Twórca strukturalizmu w antropologii kulturowej.Antropologia sztuki – jeden z działów antropologii kulturowej, poświęcony badaniu sztuki w różnych kontekstach kulturowych. Antropologia sztuki koncentruje się na wymiarach historycznych, ekonomicznych i estetycznych w niezachodnich formach sztuki, głównie w społeczeństwach potocznie nazywanych „pierwotnymi” bądź „niepiśmiennymi”. Przez większą część swej niedługiej historii, antropologia sztuki pozostawała na marginesie głównego nurtu. Paradoksalnie, pozwoliło to na przenikanie się idei różnych dziedzin oraz jej interdyscyplinarny charakter, choć występują trudności z konkretnym jej zdefiniowaniem. Od pokrewnych jej socjologii sztuki i historii sztuki odróżnia ją inny obszar badań. Zamiast na formie i funkcji (w ujęciu politycznym, ekonomicznym i estetycznym), antropolodzy sztuki starają się zrozumieć znaczenie dzieła w ujęciu danej społeczności.
  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Czekanowski (ur. 6 października 1882 w Głuchowie, zm. 20 lipca 1965 w Szczecinie) – polski antropolog, etnograf, statystyk i językoznawca.
  Antropolingwistyka, lingwistyka antropologiczna, językoznawstwo antropologiczne - dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem ewolucji myślenia, rozwoju ludzkiego rozumowania z punktu widzenia odzwierciedlenia tego procesu w języku, a w szczególności w słownictwie.
  Tim Ingold (ur. 1948) – profesor antropologii społecznej, dyrektor Instytutu Antropologii na Uniwersytecie Aberdeen. Jest członkiem British Academy i Royal Society of Edinburgh.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Clifford James Geertz (ur. 23 sierpnia 1926 w San Francisco, zm. 30 października 2006 w Filadelfii) - antropolog amerykański.
  Antropologia religijna lub teologiczna – część doktryny religijnej, teologii, której przedmiotem jest natura człowieka, pochodzenie, sens jego istnienia, ukazane w relacji do Stwórcy, Boga, Absolutu. Z kwestiami antropologicznymi ściśle związana jest doktryna zbawcza danej religii.
  (Herman) Max Gluckman (ur. 26 stycznia 1911, zm. 13 kwietnia 1975) – brytyjski antropolog społeczny, urodzony w RPA; z pochodzenia rosyjski Żyd. Twórca orientacji zwanej szkołą manchesterską. Profesor antropologii społecznej Uniwersytetu w Manchesterze, wcześniej dyrektor Rhodes-Livingstone Institute. Prowadził badania w Afryce m.in. wśród Zulusów, gdzie rozwinął metodę "analizy sytuacyjnej" czy "poszerzonego studium przypadku". Zainteresowania: antropologia polityczna, antropologia prawa.

  Reklama