• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antena dookolna

  Przeczytaj także...
  Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy – instytut utworzony w 1934 przez Janusza Groszkowskiego, obecnie instytut badawczy działający w obszarze telekomunikacji i technik informacyjnych.Antena dipolowa - to najstarsza, lecz wciąż najbardziej popularna antena. Słowo dipol pochodzi z języka greckiego i oznacza układ dwubiegunowy. Antena dipolowa składa się przeważnie z dwóch symetrycznych ramion zasilanych za pomocą symetrycznej linii transmisyjnej. Tego typu antena jest tzw. anteną symetryczną, ponieważ prądy płynące w obu ramionach anteny są równe co do amplitudy i mają przeciwne zwroty. Można spotkać również anteny dipolowe: o niesymetrycznych ramionach oraz anteny zasilane bocznikowo, optymalizowane, czy załamane. Anteny dipolowe ze względu na słabe parametry (wąskie pasmo pracy, mały zysk kierunkowy) występują rzadziej jako samodzielne, pojedyncze anteny, częściej stosuje się je jako elementy składowe bardziej skomplikowanych i rozbudowanych układów antenowych.
  Zysk energetyczny anteny – jest to stosunek gęstości mocy wypromieniowanej przez antenę w danym kierunku U(Θ,φ) do gęstości mocy wypromieniowanej przez antenę wzorcową, najczęściej antenę izotropową, zakładając, że do obu anten została doprowadzona taka sama moc. W przeciwieństwie do zysku kierunkowego, który zależy jedynie od charakterystyki promieniowania anteny, uwzględnia również jej sprawność.
  Dookolne anteny prętowe na satelicie Vanguard 1
  Szerokopasmowa antena dookolna RTV na analogowe i cyfrowe zakresy FM i UHF, wykorzystuje szerokopasmowy symetryzator antenowy RTV 300Ω/75Ω

  Antena dookolnaantena, której fale rozchodzą się z jednakowym natężeniem w każdym kierunku w jednej płaszczyźnie.

  Wektor (z łac. [now.], „niosący; ten, który niesie; nośnik”, od vehere, „nieść”; via, „droga”) – istotny w matematyce elementarnej, inżynierii i fizyce obiekt mający moduł (zwany też – zdaniem niektórych niepoprawnie - długością lub wartością), kierunek wraz ze zwrotem (określającym orientację wzdłuż danego kierunku).Przeciwwaga – w technice nazwa elementu konstrukcji, urządzenia bądź maszyny, którego jedyną funkcją jest zapewnienie stabilności, przeważnie poprzez obniżenie środka ciężkości układu. Najczęściej rolę przeciwwagi pełnią masywne odlewy stalowe, żeliwne lub bloki betonowe, mocowane jako element konstrukcyjny.

  Antena dookolna (rzeczywista) to antena, której spadek mocy promieniowania wzdłuż wektora H jest nie większy niż 3 dB (połowa mocy) (maksymalny spadek mocy w stosunku do szczytowego zysku jest mniejszy od 3 dB) [definicja Łukasika].

  Ze względu na swoją charakterystykę anteny dookolne nadają się głównie do zastosowań mobilnych, chociaż zastosowania stacjonarne też są możliwe

  Anteny dookolne ze względu na budowę dzielą się na:

  Transformator impedancji (ang. impedance transformer, taper lub matching PAD) – pasywny układ mikrofalowy służący do dopasowania dwóch układów lub prowadnic o różnej impedancji charakterystycznej. Zwykle są to linie lub układy pomiarowe o impedancjach 50 Ω i 75 Ω. Bezpośrednie podłączenie dwóch elementów o różnych impedancjach powoduje powstanie sygnału odbitego. Na granicy prowadnic o impedancjach 75 Ω i 50 Ω współczynnik odbicia wyniesie Γ = 0,2, co odpowiada współczynnikowi odbicia WFS (VSWR) = 1,25, Jest to minimalne odbicie, które może wzrosnąć na skutek braku mechanicznego dopasowania interfejsów (złącz). Są dwa rodzaje transformatorów impedancji wykorzystywanych w praktyceVanguard 1C – amerykański satelita naukowy, pierwsza udana misja sztucznego satelity Ziemi z serii Vanguard. Statek tego typu miał być pierwszym amerykańskim satelitą, jednak opóźnienia w realizacji programu (nieudane starty dedykowanych rakiet Vanguard), sprawiły, że pierwszy był Explorer 1. Vanguard 1C jest najstarszym obiektem pozostającym na orbicie okołoziemskiej. Był amerykańskim wkładem w Międzynarodowy Rok Geofizyczny. Vanguard 1C wypełnił wszystkie powierzone mu cele naukowe i inżynieryjne – zademonstrował możliwości trójstopniowej rakiety nośnej oraz wykazał, że Ziemia nie jest idealną kulą, co przypuszczano już wcześniej. Niedługo później przerwano jednak projekt budowy rakiet Vanguard – aż 8 z 11 startów z satelitami zakończyło się niepowodzeniem.
 • anteny dipolowe ćwierćfalowe – długość promiennika jest równa ¼λ; antena wymaga zastosowania przeciwwag,
 • anteny dipolowe półfalowe – anteny o długości promiennika równej ½λ, zasilane „od dołu”, tzn. linia zasilająca jest podłączona do dolnej części anteny poprzez transformator impedancji; anteny tego typu nie wymagają przeciwwag do prawidłowej pracy,
 • anteny dipolowe ⅝λ – niewymagające transformatora impedancji, które powinny być wyposażone w przeciwwagi (zazwyczaj o długości ¼λ),
 • anteny n×½λ – głównie anteny szczelinowe (falowodowe) i anteny kolinearne; używane wyłącznie przy wysokich częstotliwościach (rzędu kilku-kilkunastu GHz), ze względu na małą długość fali przy tych częstotliwościach mające bardzo wysoki zysk, dochodzący do 20 dBi (zależnie od n); nie wykorzystujące przeciwwag.
 • Typowymi antenami dookolnymi są anteny dipolowe, prętowe i szczelinowe (falowodowe).

  Moc – skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Z definicji, moc określa wzór:Antena – urządzenie zamieniające fale elektromagnetyczne na sygnał elektryczny i odwrotnie. Jest niezbędnym elementem składowym każdego systemu radiokomunikacji. W XX w. najbardziej rozpowszechnione były anteny odbiorników radiowych i telewizyjnych; w XXI w. antena częściej kojarzona jest z elementem wyposażenia radia samochodowego, bezprzewodowych sieci komputerowych lub z odbiorem sygnałów TV z satelitów.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Antena dookólna, [w:] Słownik terminologii radiokomunikacyjnej, Instytut Łączności [dostęp 2019-08-07] [zarchiwizowane z adresu 2014-04-19].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • RTV-2 – Szerokopasmowa antena dookolna RTV (ang.)
 • Warto wiedzieć że... beta

  Antena kolinearna - jest to rodzaj anteny dookólnej będący najczęściej liniowym złożeniem dipoli półfalowych zasilanych przeciwfazowo. A. k. znalazły zastosowanie m. in. jako anteny nadawcze w małych sieciach osiedlowych pokrywających swym zasięgiem obszary (o promieniu do 5 km). Przykładowe parametry:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.594 sek.