• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Anglicyzm  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Jednostki językowe, elementy językowe – elementy składowe języka, wydzielone na podstawie ich funkcji, struktury i umiejscowienia w systemie. Wyróżnia się jednostki nominatywne (słowo, frazem), komunikatywne (zdanie) i strukturalne (fonem, morfem, na innej płaszczyźnie także model słowotwórczy/wzorzec zdaniowy).
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Věra Petráčková, Jiří Kraus, Akademický slovník cizích slov, wyd. 1, Praga: Academia, 1995, s. 52, ISBN 80-200-0497-1, OCLC 34336952 (cz.).
  2. Juraj Dolník, Teória spisovného jazyka: so zreteľom na spisovnú slovenčinu, wyd. 1, Bratysława: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej Akad. Vied, 2010, s. 64–71, ISBN 978-80-224-1119-6, OCLC 706019500 (słow.).
  3. Ako sa tvorí slovenská odborná terminológia a prečo je v nej tak veľa anglicizmov?, Jazyková poradňa | SME.sk, 11 stycznia 2012 [dostęp 2019-11-19] (słow.).
  4. Mirosław Bańko, Dokładnie!, [w:] Poradnia językowa PWN [online], 26 kwietnia 2004 [dostęp 2018-10-29].
  5. Mirosław Bańko, Dokładnie!, [w:] Poradnia językowa PWN [online], 21 marca 2012 [dostęp 2018-10-29].
  6. Snježana Kordić, Jezik i nacionalizam, Zagrzeb: Durieux, 2010 (Rotulus Universitas), s. 57–68, DOI10.2139/ssrn.3467646, ISBN 978-953-188-311-5, LCCN 2011520778, OCLC 729837512, OL: 15270636W [dostęp 2018-11-20] (serb.-chorw.).
  7. John Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge University Press, 1968, s. 42–44, ISBN 978-0-521-29775-2 (ang.).
  8. James Milroy, Lesley Milroy, Authority in Language: Investigating Standard English, wyd. 3, Routledge, 2002, s. 3–6, ISBN 978-1-134-68757-2 (ang.).
  9. Roswitha Fischer: Anglicisms - A Challenge for Europe?. W: Anglicisms in Europe: Linguistic Diversity in a Global Context. Cambridge Scholars Publishing, 2010, s. 10–12. ISBN 978-1-4438-2518-4. (ang.)
  10. Arne Zettersten, Glimpes of the future of English-based lexicography, [w:] Henrik Gottlieb, Jens Erik Mogensen, Dictionary Visions, Research and Practice: Selected Papers from the 12th International Symposium on Lexicography, Copenhagen, 2004, John Benjamins Publishing, 2007, s. 302, ISBN 978-90-272-2334-0 (ang.).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Lucyna Kosmal, Język polski od A do Z: nauka o języku: repetytorium, Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998, ISBN 83-86075-52-X, OCLC 170031829.
 • Snježana Kordić (ur. 29 października 1964, w Osijeku) – chorwacka kroatystka, językoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. Stała się znana poza kręgami lingwistycznymi jako autorka książki Język i nacjonalizm. Świadczy o tym duża ilość wywiadów z autorką (ponad trzydzieści) i reakcje w mediach.Język narodowy – mowa będąca środkiem komunikacji wśród przedstawicieli określonego narodu, postrzegana jako podstawowy wyznacznik jego tożsamości. Z tej perspektywy podkreśla odrębność jednego narodu od drugiego, pełniąc funkcję symboliczną. Język narodowy może być zarazem językiem urzędowym, służącym celom utylitarnym.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jiří Kraus (ur. 15 maja 1935 w Pradze) – czeski językoznawca, leksykograf i tłumacz. Po ukończeniu Akademii Biznesu podjął studia języka czeskiego i rosyjskiego na Wyższej Szkole Języka Rosyjskiego i Literatury w Pradze. W latach 1994–2002 był dyrektorem Instytutu Języka Czeskiego; w roku 1995 został mianowany profesorem. Jest członkiem Stowarzyszenia Stenografów Czeskich.
  Germanizm (od Germania – łacińska nazwa Niemiec) – wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa zapożyczona z języka niemieckiego (lub innych języków germańskich). Wyróżnia się germanizmy:
  Juraj Dolník (ur. 20 sierpnia 1942 w miejscowości Irsa) – słowacki językoznawca. Zajmuje się językoznawstwem ogólnym i badaniami nad współczesnym językiem słowackim, zwłaszcza semantyką leksykalną. Redaktor czasopism językoznawczych (m.in. „Jazykovedný časopis”, „Slovenská reč”).
  Preskryptywizm (łac. praescribere „przepisywać, ordynować”; także: normatywizm) – dążność do formułowania norm i wzorców posługiwania się językiem naturalnym, z zamiarem wywarcia wpływu na jego użytkowników, aby trzymali się proponowanych środków. Prawidła te mogą regulować aspekty języka takie jak wymowa, fleksja, leksyka, semantyka, składnia i frazeologia, a także konwencje zewnętrznojęzykowe takie jak ortografia i interpunkcja. Dążeniom preskryptywnym towarzyszy zwykle tendencja do określania nieaprobowanych form jako z gruntu „gorszych”, „niewłaściwych” bądź „nielogicznych”; związane są z nimi również normatywne koncepcje błędu i poprawności językowej. Formalny normatywizm bywa uwarunkowany powstawaniem państw narodowych i kształtowaniem się ustandaryzowanych języków ogólnych, postrzeganych jako symbole jedności narodowej, a także dążeniami regularyzacyjnymi wynikającymi z rozwoju techniki i piśmienności.
  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.
  Polonizm – element językowy zapożyczony z języka polskiego, funkcjonujący na gruncie innego języka. Duża liczba polonizmów jest zawarta w języku rosyjskim i niemieckim.
  Język duński (duń. dansk, det danske sprog) - język z grupy skandynawskiej języków germańskich. Posługuje się nim około 5,2 mln mówiących, głównie w Danii i Szlezwiku-Holsztynie w północnych Niemczech (ok. 50 tys. osób). Duński w charakterze języka urzędowego używany jest w Danii a także na Wyspach Owczych. W Islandii, która aż do 1944 r. była posiadłością Danii, duński jest nauczany jako jeden z głównych języków obcych, obok angielskiego, norweskiego i szwedzkiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.014 sek.