Andrzej Ziemski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Andrzej Ziemski (ur. 16 sierpnia 1945) – dziennikarz, publicysta, polityk, wykładowca akademicki, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 2003–2005.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) – Największy pod względem liczby studentów wydział Politechniki Warszawskiej. Poprzednie nazwy to: "Wydział Łączności" (do 1966), "Wydział Elektroniki" (do 1994). Wydział mieści się w gmachu im. Janusza Groszkowskiego na ulicy Nowowiejskiej 15/19.16 sierpnia jest 228. (w latach przestępnych 229.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 137 dni.

Życiorys[ | edytuj kod]

Absolwent studiów dziennych na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1972). Od 1978 zawodowo zajmuje się dziennikarstwem. Był m.in. redaktorem naczelnym Sztandaru Młodych oraz zastępcą redaktora naczelnego Życia Warszawy. Działał w organizacjach młodzieżowych i studenckich.

Dziennikarz, dziennikarka – osoba zajmująca się przygotowaniem i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) – stowarzyszenie zrzeszające polskich dziennikarzy, od 1989 członek Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.

Był sekretarzem generalnym Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz urzędującym wiceprezesem (2000–2004). Był członkiem Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej (2002–2004). Opublikował kilkaset artykułów publicystycznych, pięć książek i kilkanaście programów telewizyjnych. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

W PPS działa od 1993, był wielokrotnie we władzach naczelnych partii. W latach 2003–2005 był przewodniczącym Rady Naczelnej PPS.

Od roku 2016 jest przewodniczącym Porozumienia Socjalistów.

W roku 1997 kandydował do Sejmu z listy SLD.

W 2004 kandydował do Parlamentu Europejskiego z listy KPEiR-PLD.

Od 2005 jest redaktorem naczelnym Przeglądu Socjalistycznego oraz prezesem Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów. Jest członkiem Rady Fundacji Kultury Filmowej. Jest przewodniczącym Rady Fundacji Innowacja.

Partia Ludowo-Demokratyczna (PLD) była polską centrolewicową partią polityczną, działającą w latach 1998–2005. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Żonaty. Żona jest artystą plastykiem, członkiem ZPAP.

Autor książek: Młodzież i wielka polityka (1978), Polska – czas teraźniejszy (1986), My socjaliści – 60 lat później (2009), 10 wyzwań dla lewicy (2015), Rewolucja konstytucyjna (2019). Współautor książek: Wartości lewicowe w polskiej kulturze XX wieku (2008), Socjalizm i jego różnorodne koncepcje (2008), Demokracja w XXI wieku (2009), Demokracja i niepospolite jednostki (2013), Dzisiejsze znaczenie ideałów (2015), Wielcy Socjaliści (2018), Niezbędność filozofii (2019), Świat kultury czasów Polski Ludowej (2020).

Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.
Warto wiedzieć że... beta

Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – polska partia polityczna o charakterze socjalistycznym, niepodległościowym i pracowniczym (klasyfikowana w grupie partii lewicowych), odrodzona w Polsce 15 listopada 1987. W okresie 1988–1990 aktywna w ramach opozycji demokratycznej. Wskutek sporów dotyczących taktyki wobec władz uległa podziałowi na dwa skrzydła: radykalne PPS-Rewolucja Demokratyczna z Piotrem Ikonowiczem i Józefem Piniorem oraz na PPS Jana Józefa Lipskiego zbliżone do opozycji skupionej wokół Komitetu Obywatelskiego. W 1990 doszło do połączenia wszystkich struktur krajowych i emigracyjnych PPS.
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (KPEiR) to polska partia polityczna o lewicowym programie, która opowiada się m.in. za zmniejszeniem długu publicznego oraz walką z monopolami. Nadrzędnym celem partii jest obrona ludzi starszych, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych przed obniżaniem poziomu życia i degradacją społeczną.
Życie Warszawy” – dziennik ukazujący się w Warszawie od 15 października 1944 do 17 grudnia 2011. Gazeta powstała, według jednych źródeł – z inicjatywy Polskiej Partii Robotniczej, zaś według innych – z inicjatywy Mariana Spychalskiego, pierwszego prezydenta Warszawy. Nakład pierwszego numeru wyniósł 1500 egz. „Życie Warszawy” było, obok „Trybuny Ludu”, jednym z najbardziej opiniotwórczych dzienników w PRL.
Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.

Reklama