Andrzej Ziabicki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Andrzej Józef Ziabicki (ur. 9 września 1933 w Gdyni, zm. 14 marca 2019) – polski fizykochemik, badacz polimerów, autor wynalazków, profesor nauk technicznych, w latach 80. działacz ruchu nauki niezależnej.

Zakłady Włókien Chemicznych "Stilon" S.A. w Gorzowie Wielkopolskim (ZWCh Stilon SA) – fabryka z Gorzowa Wielkopolskiego produkująca włókna poliamidowe. Powstała w roku 1951. Początkowo produkowała jedwab włókienniczy. Później kojarzona głównie z produkcją taśm magnetofonowych, które nazywano stilonkami. Produkowała także taśmy wizyjne, czyli magnetowidowe. Pod koniec lat osiemdziesiątych ZWCH STILON był przedsiębiorstwem wielozakładowym, zatrudniającym ponad 7500 osób. Obecnie zatrudnia ok. 500 osób i produkuje, poza wyrobami poliamidowymi, włókna PBT odporne na światło i wodę chlorowaną, których barwienie jest możliwe w dużym zakresie temperatur. Mają one zastosowanie w odzieży sportowej i fitness, profesjonalnych kostiumach pływackich, kolarstwie, bieliźnie, skarpetach i przemyśle samochodowym.Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego – instytut badawczy znajdujący się na warszawskim Żoliborzu.

Życiorys[ | edytuj kod]

Po powstaniu warszawskim znalazł się w obozie przejściowym w Pruszkowie, następnie został wywieziony do Niemiec, skąd powrócił do Polski w 1946.

Dulag 121 Pruszków (Durchgangslager 121 Pruszków) – niemiecki nazistowski obóz przejściowy, w którym gromadzono cywilną ludność Warszawy i okolicznych miejscowości, wypędzaną z domów w trakcie oraz po zakończeniu powstania warszawskiego.Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Działalność naukowa[ | edytuj kod]

W 1953 ukończył chemiczne studia inżynierskie, w 1956 studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej. W latach 1955-1956 pracował jako asystent Pracowni Wymieniaczy Jonowych Instytutu Chemii Organicznej PAN we Wrocławiu, w latach 1956-1957 pracował w Instytucie Włókien Syntetycznych i Sztucznych w Gorzowie Wielkopolskim, w latach 1958-1959 w Zakładach Włókien Sztucznych w Gorzowie Wielkopolskim, jako technolog na Wydziale Przędzenia. W latach 1959-1967 był pracownikiem Instytutu Chemii Ogólnej w Warszawie, gdzie kierował Pracownią Fizyki Polimerów. W 1960 obronił na Politechnice Łódzkiej pracę doktorską O mechanizmie orientacji makrocząsteczek podczas formowania włókien syntetycznych ze stopionych polimerów napisaną pod kierunkiem Eligii Turskiej. W 1965 otrzymał na Politechnice Warszawskiej stopień doktora habilitowanego. Od 1966 pracował równocześnie w Katedrze Biofizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydział Chemiczny (W-3) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w sierpniu 1945 roku jako Wydział Chemii Technicznej. W 1947 roku wydział stał się Oddziałem Chemii Technicznej na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii (wspólnym Uniwersytetu i Politechniki). W 1957 roku oddział został ponownie przekształcony w wydział. Przyjął on nazwę, którą nosi do dziś. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".Fundacja im. Stefana Batorego – niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego. Założona przez amerykańskiego finansistę i filantropa, George’a Sorosa oraz grupę działaczy polskiej opozycji demokratycznej lat 80., działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Od 1967 był pracownikiem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w 1974 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1988 profesora zwyczajnego. Od początku lat 70. współpracował jako konsultant naukowy i techniczny z przemysłem polimerów i włókien chemicznych w USA, Europe Zachodniej, Japonii i Korei Południowej. W latach 1977-1978 i 1981-1982 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Kiotyjskim.

Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) – młodzieżowa organizacja ideowo-polityczna, działająca w Polsce w latach 1948-1957 i wzorowana na radzieckim Komsomole. Powołana została przez rządzących krajem komunistów do realizowania polityki ich partii wobec młodzieży, służyła indoktrynacji młodych, kształceniu nowych kadr dla władzy oraz pomocy w przebudowie społeczeństwa na modłę komunistyczną. Stanowiła jeden z symboli polskiego stalinizmu.Medal Jana Zawidzkiego – medal przyznawany członkom Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej.

Należał do Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1954), Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (od 1970), Polskiego Towarzystwa Fizycznego (od 1979), European Physical Society (od 1979), The Society of Rheology, International Society for Interaction betweenMathematics and Mechanics, Polymer Networks Group, International Committe of Rheology (1986–1997). Był członkiem Komisji Polimerów PAN i Komitetu Mechaniki PAN (1975–1980).

Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.Okrągły Stół – negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, demokratycznej opozycji oraz strony kościelnej (przedstawiciele Kościoła katolickiego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego).

Działalność społeczna[ | edytuj kod]

W latach 1944–1948 był członkiem ZHP, w latach 1948-1957 ZMP, w latach 1955–1967 PZPR.

We wrześniu 1980 został członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty (NSZZ PNTiO), wszedł w skład Zarządu Głównego tej organizacji, w tym charakterze uczestniczył w zjeździe Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich "Solidarności" w dniu 17 września 1980 w Gdańsku. w październiku 1980 został członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, należał do Komisji Zakładowej w IPPT PAN, publikował w „NTO. Informatorze wewnętrznym dla Kół Nauki-Techniki-Oświaty NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze". Od 1980 należał do Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, był członkiem jego rady w latach 1980-1982.

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Politechnika Łódzka – państwowa uczelnia techniczna założona 24 maja 1945 roku w Łodzi. Aktualnie studiuje w niej ponad 20 tys. osób na 36 kierunkach na 9 wydziałach. Kształci ich 1370 nauczycieli akademickich, w tym 240 profesorów.

Od 13 grudnia 1981 do 1989 był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w IPPT PAN, w grudniu 1982 został członkiem niezależnej Kasy Pomocy Stypendialnej, w 1983 został członkiem Społecznego Komitetu Nauki, wszedł w skład Rady Ogólnej SKN. Był współautorem rozdziału Nauka i polityka naukowa w Raporcie. Polska 5 lat po sierpniu (1985). Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu jako ekspert w podzespole ds. nauki, oświaty i postępu technicznego.

Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.

W latach 1989–1992 i 1996–1999 ponownie był członkiem Rady Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, a także przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej TPiKN w latach 1989–1992. Od 1989 był członkiem zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, w tym w latach 1993–2000 jej wiceprezesem. Był także wiceprezesem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz członkiem Komitetu Doradczego Center for Innovation Policy in Research and Education.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, który prowadzi badania podstawowe i aplikacyjne oraz kształci kadry naukowe w dziedzinach takich jak: mechanika, inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika (w tym akustyka), informatyka, budownictwo i mechanika konstrukcji. Instytut mieści się w Warszawie przy ul. Pawińskiego 5B (dawniej ul. Świętokrzyskiej 21).Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF) jest stowarzyszeniem, którego celami są: upowszechnianie fizyki, rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, nauce oraz różnych gałęziach gospodarki a także reprezentowanie środowiska fizyków.

Odznaczenia i wyróżnienia[ | edytuj kod]

 • S.G Smith Memorial Medal (1987)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1989)
 • Medal im. Jana Zawidzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1999)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja IV, wyd. Interpress, Warszawa 2001, s. 1082
  2. Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. Tom IV. S-Ż, wyd. OPI, Warszawa 2002, s. 850
  3. Zmarł prof. Andrzej Ziabicki. [dostęp 2021-05-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-03-31)].
  4. Nota biograficzna w Encyklopedii Solidarności. [dostęp 30 marca 2019].
  5. Praca doktorska w Bibliotece Politechniki Łódzkiej
  6. Natalia Jarska Niezależny ruch oświatowy i nauka niezależna 1980-1989, w NSZZ Solidarność. Tom 2. Ruch społeczny, wyd. IPN, Warszawa 2010, s. 150
  7. Natalia Jarska Niezależny ruch oświatowy i nauka niezależna 1980-1989, w NSZZ Solidarność. Tom 2. Ruch społeczny, wyd. IPN, Warszawa 2010, s. 179, 183
  8. Okrągły Stół. Kto jest kim w Polsce. „Solidarność”. Opozycja. Biogramy. Wypowiedzi, wyd. Myśl, Warszawa 1989, s. 233
  9. The Textile Institute Medal and Awards
  10. M.P. z 2001 r. nr 10, poz. 159
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kyoto University (jap. 京都大学 Kyōto Daigaku, w skrócie 京大 Kyōdai, w skrócie po ang. KyotoU) – jeden z najważniejszych japońskich uniwersytetów państwowych, znajdujący się w Kioto, drugi co do starszeństwa w Japonii. Stanowi państwową korporację uniwersytecką niezależną od rządu (w 2004 wszystkie japońskie uniwersytety państwowe otrzymały taki status). Kształci się na nim około 22 tysięcy studentów (na studiach licencjackich i magisterskich).
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Instytut Chemii Organicznej PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Tematyka badań w IChO jest skoncentrowana wokół problemów współczesnej chemii organicznej. Jednostka posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii.
  Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej. Początkowo duże wpływy polityczne organizacji w III Rzeczypospolitej (np. Akcja Wyborcza Solidarność w latach 1997–2001) uległy następnie znacznemu osłabieniu.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama