Andrzej Wilmowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Andrzej Wilmowski – postać fikcyjna, bohater serii książek autorstwa Alfreda Szklarskiego opowiadających o przygodach Tomka Wilmowskiego i jego przyjaciół. Jest ojcem tytułowego bohatera cyklu.

Alfred Szklarski (ur. 21 stycznia 1912 w Chicago, zm. 9 kwietnia 1992 w Katowicach) – pisarz literatury młodzieżowej. Publikował także pod pseudonimami Alfred Bronowski, Fred Garland, Aleksander Gruda, Alfred Murawski (w czasie okupacji).Tajne komplety – używane w Polsce określenie nauczania prowadzonego nielegalnie poza szkołą lub uczelnią w okresie zaborów lub wojny.

Andrzej Wilmowski był geografem. W związku ze ściganiem go za prowadzenie „podziemnego nauczania” oraz zakazaną w Cesarstwie Rosyjskim działalność wydawniczą polegającą na wydawaniu prasy musiał jednak opuścić tereny dzisiejszej Polski. Dwa lata po jego wyjeździe zmarła jego żona, z którą miał syna, Tomka. Na emigracji Andrzej Wilmowski został łowcą, zajmującym się łapaniem i dostarczaniem do ogrodów zoologicznych dzikich zwierząt. Pracował wspólnie ze swoimi przyjaciółmi – Janem Smugą i Tadeuszem Nowickim. Podobnie jak swój pierwowzór, ojciec Alfreda Szklarskiego, przez długi czas pozbawiony był kontaktu z synem.

Ogród zoologiczny, zoo – urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, gdzie przetrzymywane są oraz eksponowane publicznie przez co najmniej 7 dni w roku żywe zwierzęta gatunków dziko występujących, z wyjątkiem:Tomek w krainie kangurów – pierwszy tom z cyklu książek Alfreda Szklarskiego, opowiadający o przygodach Tomka Wilmowskiego. Książka ukazała się po raz pierwszy w 1957 r. i była później wielokrotnie wznawiana.

W książkach Szklarskiego podkreślany jest patriotyzm Wilmowskiego. Podobnie jak Tomek i Jan Smuga, Andrzej Wilmowski wyróżnia się także dużą wiedzą o charakterze encyklopedycznym. Ponadto charakteryzuje się odwagą i opanowaniem, a także niechęcią do okazywania uczuć. Jest również troskliwym, choć dość surowym ojcem.

Patriotyzm (łac. patria,-ae = ojczyzna, gr. patriates) – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.Cykl powieści o Tomku Wilmowskim – cykl powieści przygodowo-podróżniczych dla młodzieży autorstwa Alfreda Szklarskiego opowiadających o przygodach młodego podróżnika i łowcy zwierząt Tomka Wilmowskiego i jego przyjaciół. Akcja powieści toczy się na początku XX wieku w Australii, Azji, Afryce i obu Amerykach.

Wyjazd Tomka z Warszawy, i wspólna wraz z ojcem wyprawa łowiecka do Australii, stanowi główny motyw pierwszego tomu serii przygód Tomka – książki Tomek w krainie kangurów.

Pierwowzorem postaci był ojciec Alfreda Szklarskiego, również noszący imię Andrzej (działacz PPS), a postać łowcy dzikich zwierząt częściowo wzorowana był także na dziadku (powstańcu styczniowym) pisarza.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jacek Szczerba: Tomek w krainie kangurów, Szklarski, Alfred (pol.). wyborcza.pl, 2004-04-15. [dostęp 2015-09-22].
  2. Tomek Wilmowski 1. Tomek w krainie kangurów (pol.). ksiazki.wp.pl. [dostęp 2015-09-22].
  3. Alfred Szklarski (pol.). pomorska.pl, 2015-05-11. [dostęp 2015-09-22].
  4. Maciej Barczak, Genderowa analiza treści powieści Alfreda Szklarskiego „Tomek w krainie kangurów”, punktwidzenia.org.pl, sierpień 2014 (pol.).
  5. Gabriela Nastałek-Żygadło: Książkowi idole młodzieńczych lat (pol.). histmag.org, 2013-06-11. [dostęp 2015-09-22].
  6. Afryka widziana z peerelu (1): Tomek (pol.). afryka.org, 2011-03-02. [dostęp 2015-09-22].
Ojciec (tato, tata) – mężczyzna, który znajduje się w relacji pokrewieństwa z dzieckiem. Pokrewieństwo to może być oparte na tym, że uczestniczy on w wychowaniu dziecka lub że je począł; jest to jedna z podstawowych relacji w rodzinie. Antropologia uznaje ojcostwo społeczne (pater) i ojcostwo genetyczne (genitor).Tomasz Wilmowski (ur. 25 grudnia 1888 w Warszawie) − postać fikcyjna, bohater serii książkowej Alfreda Szklarskiego.
Warto wiedzieć że... beta

Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".
Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane.
Imperium Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie (ros. Российская империя) – oficjalna nazwa Rosji w latach 1721–1917. Imperium Rosyjskie u szczytu swej potęgi w 1866 roku liczyło 23,7 mln km² i było trzecim najrozleglejszym państwem w historii ludzkości, po imperium brytyjskim i Wielkim Ułusie Mongolskim. Stolicą Imperium Rosyjskiego był przez niemal cały okres jego istnienia Petersburg. W początkowym okresie historii Imperium krótkotrwałą rolę stolicy pełniła także Moskwa (1728–1730), pozostająca do 1812 roku największym miastem Rosji i miejscem koronacji carów.

Reklama