Andrzej Ruszkowski (krajoznawca)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Andrzej Ruszkowski i Andrzej Machejek, laureaci Superekslibrisu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (Łódź 2014)

Andrzej Władysław Ruszkowski (ur. 1 lutego 1936 w Sieradzu) – polski prawnik, działacz krajoznawczy i turystyczny. W latach 1990–1991 wicewojewoda, od 1991 do 1994 wojewoda sieradzki. Wieloletni członek i działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Redaktor naczelny kwartalnikaNa Sieradzkich Szlakach”.

Krzyż Wolności i Solidarności – polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 przy okazji obchodów 35. rocznicy Wydarzeń Radomskich.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

Życiorys[ | edytuj kod]

Działalność zawodowa[ | edytuj kod]

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez kilka lat pracował w Zakładzie Karnym w Sieradzu. Uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Od 1969 do 1990 pracował w tym zawodzie w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Wola” w Zduńskiej Woli. Przeszedł na emeryturę, będąc pracownikiem tego przedsiębiorstwa.

Przodownik turystyki górskiej – według regulaminu PTTK osoba posiadające kwalifikację do organizowania i prowadzenia wycieczek i imprez turystyki górskiej, inicjowania i organizowania działalności w zakresie turystyki górskiej oraz uczestniczenia w życiu organizacyjnym PTTK. W celu uzyskania kwalifikacji przodownika należy zdać egzamin przed komisją PTTK. Kandydat na przodownika musi mieć 18 lat, minimum średnie wykształcenie oraz co najmniej 4 lata stażu w PTTK. O uprawnienia przodownika turystyki górskiej może się ubiegać posiadacz co najmniej małej złotej GOT PTTK.Honorowa Odznaka PTTK – odznaczenie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za aktywną działalności w kadrze PTTK. Przyznawane jest członkom zwyczajnych oraz jednostkom organizacyjnych PTTK.

Na przełomie lat 80. i 90. stał na czele wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego. Od 1990 do 1991 był wicewojewodą sieradzkim, następnie do 1994 sprawował urząd wojewody.

Należał do Porozumienia Centrum. W 2006 bez powodzenia kandydował do sejmiku łódzkiego z listy PiS.

Działalność społeczna[ | edytuj kod]

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w 1961 podczas studiów na UMK. Został później członkiem Koła Przewodników i Pilotów przy Oddziale PTTK w Sieradzu. Uzyskał uprawnienia przodownika turystyki górskiej, przodownika turystyki pieszej, instruktora kształcenia kadr, instruktora krajoznawstwa polski. Jest popularyzatorem ochrony zabytków i przyrody, inicjatorem i wieloletnim przewodniczącym Komisji Opieki nad Zabytkami ZW PTTK w Sieradzu, twórcą Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, która zgromadziła kolekcję fotografii obiektów zabytkowych województwa sieradzkiego. Był organizatorem i komandorem Centralnego Zlotu Aktywu Krajoznawczego w Wojsławicach w 1981. Jest twórcą Klubu Turystyki Pieszej „Słoneczni” przy zakładach dziewiarskich „Wola” w Zduńskiej Woli i wieloletnim przewodnikiem tego klubu na trasach turystycznych oraz jego honorowym prezesem. Od lat 80. był wieloletnim wiceprzewodniczącym Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK oraz wizytatorem i opiekunem muzeów PTTK na terenie kraju.

Spotkania z Zabytkami” (do końca 2009 roku posiadał podtytuł: Kultura, tradycje, pamiątki) – miesięcznik popularnonaukowy wydawany w numerach łączonych po dwa, poświęcony zabytkom i obiektom dziedzictwa narodowego, wydawany w Warszawie od 1977.Na Sieradzkich Szlakach - kwartalnik historyczno-krajoznawczy, poświęcony popularyzacji Ziemi Sieradzkiej, ukazujący się od 1985 r. Wydawany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Regionalną Pracownię Krajoznawczą (Sieradz).

Jest pasjonatem krajoznawstwa regionu sieradzkiego i Polski. Od lat 70. aktywny organizator i uczestnik corocznych rajdów po ziemi sieradzkiej, w tym rajdów „Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r.” i „Szlakiem Powstańców z 1863 roku – Łuki Bakowicza”. Wyznaczył większość rajdowych tras i sporządził ich opisy, zajmuje się również badaniami dotyczącymi przebiegu walk nad Wartą we wrześniu 1939 oraz dotyczącymi powstania styczniowego w regionie sieradzkim. Doprowadził do oznaczenia i opisania mogił powstańczych w byłym województwie sieradzkim.

Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.Odznaka „Za Zasługi dla Turystyki” – polskie resortowe odznaczenie cywilne w postaci odznaki nadawanej w latach 1960-1996.

Od lat 80. redaktor naczelny wydawanego społecznie kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”, w 2014 wyróżnionego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi nagrodą „Superekslibris” za całokształt osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi i Ziemi Łódzkiej. Jest współautorem książki Z dziejów LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu oraz przewodnika turystycznego Sieradz i okolice, a także licznych haseł w Leksykonie Miasta Sieradza. Autor ponad 200 artykułów publikowanych w prasie lokalnej oraz w „Poznaj swój kraj”, „Gościńcu PTTK”, „Spotkania z Zabytkami”. Jest redaktorem pracy zbiorowej Sieradzanie w drodze do Niepodległej, zgłoszonej do 27. Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu.

Poznaj swój kraj – polski miesięcznik krajoznawczo-turystyczny, stawiający sobie za cel promocje różnych regionów kraju, odkrywanie nieznanych atrakcyjnych zakątków oraz popularyzację turystyki kwalifikowanej. Redakcja oraz wydawca czasopisma była inicjatorem utworzenia Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej, w 1997 roku Klubu Zdobywców Korony Gór Polski natomiast w 2009 roku Klubu Znawców Polskich Pomników Historii.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (w latach 1949–1990 Miejska Biblioteka Publiczna im. Ludwika Waryńskiego) – publiczna biblioteka o statusie naukowym, sprawująca opiekę i nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek samorządowych Łodzi i województwa łódzkiego.
Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane.
Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
Radca prawny – prawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Reklama