Andrzej Marciniak (matematyk)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Andrzej Jerzy Marciniak (ur. 6 września 1953 w Poznaniu) – polski matematyk, astronom i informatyk, profesor nauk technicznych. Specjalizuje się w metodach numerycznych, mechanice nieba oraz programowaniu komputerów. Profesor uczelni w Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz (od roku 2013) profesor zwyczajny w Katedrze Informatyki Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WMiI UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształci on studentów na dwóch kierunkach (matematyka oraz informatyka), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wydział mieści się w budynku Collegium Mathematicum przy ul. Umultowskiej 87 (kampus Morasko).Polskie Towarzystwo Informatyczne – organizacja zrzeszająca polskich informatyków, zarejestrowana 22 maja 1981. Celem PTI jest wspieranie działalności naukowej w obszarach związanych z informatyką, popularyzacja informatyki, reprezentowanie członków przed instytucjami w kraju i za granicą. Skupia (2006) ok. 2000 osób, jest organizatorem cyklicznych przedsięwzięć środowiskowych (krajowych i międzynarodowych konferencji, spotkań integracyjnych informatyków, konkursów, nagród).

Kariera naukowa[ | edytuj kod]

Na poznańskim Uniwersytecie im. A. Mickiewicza ukończył z wyróżnieniem matematykę (1977, specjalność: metody numeryczne) i astronomię (1979, specjalność: mechanika nieba) oraz uzyskał stopień doktora nauk matematycznych (1981). Habilitował się na toruńskim UMK z astronomii w 1994 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Wybrane metody numeryczne rozwiązywania zagadnienia n ciał. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych został mu nadany w 2010. W latach 1997–2008 był członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w ramach którego pełnił funkcję prezesa (2005–2008). Członek Komitetu Informatyki PAN w kadencji 2007–2011. Na UAM pracował w latach 1977–1987 jako asystent i adiunkt w Instytucie Matematyki, zaś w latach 2000–2011 jako profesor w Zakładzie Algorytmiki i Programowania Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Od 1987 nieprzerwanie pracuje naukowo na Politechnice Poznańskiej (do 1993 w Instytucie Matematyki, a później w Instytucie Informatyki).

Matematyk – uczony, którego badania naukowe dotyczą różnych dziedzin matematyki. Matematycy zajmują się wielkością, strukturą, przestrzenią i dynamiką.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
Embarcadero Delphi – nazwa środowiska programistycznego rozwijanego obecnie przez firmę Embarcadero (środowisko zostało stworzone w 1995 roku przez firmę Borland jako Borland Delphi).
Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
Mechanika nieba – dział astronomii zajmujący się badaniem i formułowaniem matematycznej teorii ruchu ciał niebieskich.

Reklama