Andrzej Kunisz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Andrzej Jan Kunisz (ur. 12 sierpnia 1932 w Przemyślu, zm. 25 listopada 1998) – polski historyk starożytności, numizmatyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista w zakresie dziejów starożytnego Rzymu.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Przemyśl (łac. Praemislia, ros. Перемышль, ukr. Перемишль, niem. Prömsel) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone nad Sanem.

Życiorys[ | edytuj kod]

Jego ojciec był żołnierzem zawodowym, majorem Wojska Polskiego. Poległ podczas kampanii wrześniowej 1939 roku.

W 1955 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę dyplomową na temat powstania Spartakusa przygotował pod kierunkiem prof. Ludwika Piotrowicza. Na tej samej uczelni na podstawie napisanej pod kierunkiem prof. Józefa Wolskiego pracy pt. Chronologia napływu pieniądza rzymskiego na ziemie Małopolski uzyskał w 1965. W 1971 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Obieg monetarny w Cesarstwie Rzymskim w latach 214/215–38 n.e. nadano mu w Uniwersytecie Jagiellońskim stopień doktora habilitowanego. W 1982 nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a w 1989 tytuł profesora zwyczajnego nauk humanistycznych.

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego – największy wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ok. 7000 studentów), mający swoją siedzibę się przy ulicy Bankowej 11, w Katowicach, naprzeciwko rektoratu. Od 1978 roku Wydział mieści się w obecnym budynku, wcześniej przez 5 lat miał swoją siedzibę przy ul. Wita Stwosza. Wydział Nauk Społecznych został utworzony 1 października 1973 r. Na Wydziale dostępne są studia w systemie dziennym oraz zaocznym, a także studia doktoranckie i podyplomowe. Na Wydziale pracuje około 180 pracowników naukowych. Wydział uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie historii uzyskał w 1974 r., zaś z nauk o polityce oraz filozofii i socjologii w roku 1979. Od 2001 r. w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku studenci mogą uczęszczać studia I stopnia na kierunkach filozofia, historia, politologia i socjologia.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Pracę zawodową rozpoczął jako wychowawca w Państwowym Domu Dziecka w Tarnowie. Później był zatrudniony w Powiatowym Archiwum Państwowym w Tarnowie oraz w Zakładzie Numizmatyki Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Prowadził zajęcia w Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1969 został nauczycielem akademickim w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej. W 1975 został kierownikiem tego zakładu. Był prodziekanem Wydziału Humanistycznego, wicedyrektorem i dyrektorem Instytutu Historii UŚ.

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

Opublikował m.in. dzieła: Wojny a pieniądz. Z badań nad obiegiem srebrnej monety na wschodnim pograniczu Imperium Rzymskiego w epoce Sewerów (193–235) (1998), Udział Ziemi Tarnowskiej w Powstaniu Styczniowym.

Był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego (1975–1987), wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego (1988–1994), wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk (1993–1995), członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Roman Grodecki herbu Poraj (ur. 21 kwietnia 1889 w Rzeszowie, zm. 17 kwietnia 1964 w Krakowie) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAU.

Jego żoną była Irena Kunisz, nauczycielka, absolwentka studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom u prof. Romana Grodeckiego).

Zmarł 25 listopada 1998. Został pochowany na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Katowicach.

Odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Złoty Krzyż Zasługi (1979)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1979)
 • Złoty Medal Francuskiego Towarzystwa Numizmatycznego (1989)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1990)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Żegnając Profesora Andrzeja Kunisza. us.edu.pl. [dostęp 2020-05-03].
  2. Prof. dr hab. Andrzej Jan Kunisz, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-05-03].
  3. Maciej Salamon: Andrzej Kunisz – założyciel katowickiej historii starożytnej. us.edu.pl, październik 2004. [dostęp 2020-05-03].
  4. Centralny Cmentarz Komunalny. mhk.katowice.pl. [dostęp 2020-05-03].
  Spartakus (zm. 71 p.n.e.) – niewolnik, gladiator rzymski, z pochodzenia prawdopodobnie Trak. Przywódca największego i najgroźniejszego w historii Rzymu powstania niewolników.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ludwik Piotrowicz, (ur. 1886 − zm. 23 sierpnia 1957 w Zakopanem), historyk starożytności, autor licznych prac z zakresu archeologii, papirologii, dziejów starożytnego wschodu, ideologii politycznej, historii politycznej i społeczno-gospodarczej starożytnego Rzymu oraz historii Słowiańszczyzny.
  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Nauczyciel akademicki – osoba wykształcona w określonej dziedzinie naukowej i prowadząca przedmiot kierunkowy kształcenia dla studentów w szkołach wyższych lub (Akademii, Uniwersytecie), przy czym należy odróżnić nauczyciela np. przedszkola czy szkoły elementarnej od nauczyciela akademickiego.
  BIBSYS – katalog centralny dwóch norweskich bibliotek uniwersyteckich, przekształcony w organizację non-profit, która skupia norweskie biblioteki uniwersyteckie i naukowe wraz z Biblioteką Narodową.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

  Reklama